Kezdődnek az osztályozóvizsgák – magántanulók és osztályozhatatlan tanulók figyelmébe!

Tájékoztató az osztályozóvizsgáról

Az osztályozóvizsgával kapcsolatos kérdéseikkel a tanulók a szaktanárokat és

osztályfőnöküket kereshetik meg!

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Az a tanuló, aki az I. félév végén valamely tárgyból nem jelent meg az osztályvizsgán, az adott tárgy egész tanéves tananyagából köteles vizsgát tenni!

Az írásbeli osztályozóvizsgák időpontjai:

június 16-17-18, 22-23. 09.00-tól

 

A szóbeli osztályozóvizsgák időpontjai:

június 24-25-26. 09.00-tól


Érintett tantárgyak írásbeli vizsgái

1. nap (június 16. kedd): magyar nyelv és irodalom, kommunikáció-magyar nyelv, történelem,  társadalomismeret, idegen nyelv

2. nap (június 17. szerda): matematika, fizika, kémia

3. nap (június 18. csütörtök) földrajz, biológia, informatika

4. nap (június 22. hétfő): szakmai és szakmai előkészítő tárgyak

5. nap (június 23. kedd): szakmai és szakmai előkészítő tárgyak

 

A tanulók a 15 perccel a vizsga megkezdése előtt a 210. tanterem előtt gyülekezzenek!

Az írásbeli feladatlapok megoldására 50 perc áll rendelkezésre.

Az írásbeli vizsgák kezdete a tantárgyak sorrendjében:

09.00-09.50

10.00-10.50

11.00-11.50

12.00-12.50

Az írásbeli vizsga eredményének kihirdetése: 2015. június 24. 08.30 210. terem


Értékelés

Az elégséges szint eléréséhez az írásbeli és szóbeli vizsgarészben együttesen 40%-ot kell elérni. A matematika, fizika és kémia tantárgyak esetében ez a határ 30%.

A szóbeli vizsgára bocsátás feltétele a vizsga írásbeli részén nyújtott legalább 25%-os teljesítmény. A matematika, fizika és kémia tantárgyak esetében ez a határ 15%.

Ha a tanuló már az írásbeli vizsgarészben teljesítette az elégséges szint eléréséhez szükséges 40 illetve 30%- ot, nem kell szóbeli vizsgát tennie.

A tanulmányi kötelezettségek nem teljesítése nem tanköteles korú tanuló esetében a tanulói jogviszony megszüntetését vonja maga után!

Ha tanköteles korú tanuló nem teljesíti tanulmányi kötelezettségét, magántanulói jogviszonyát az iskola visszavonja vagy kezdeményezi az illetékes gyámhatóságnál annak kivizsgálását, mi az oka annak, hogy a tanuló tanulmányi kötelezettségét nem teljesíti.