Információk az augusztusi javítóvizsgáról!

Kedves Érintett Diákok!

Kérjük, alaposan tanulmányozzátok az alábbi információkat a javítóvizsgáról! Senki nem hivatkozhat arra, hogy nem ismeri a szabályokat, amelyekről szóban már a tanév végén is kaptatok tájékoztatást!

A vizsga a Házirendben rögzített előírások szerint kerül megtartásra.

A vizsga írásbeli vizsgarésszel kezdődik, melyet az első napon (augusztus 24. hétfő) bonyolítunk le.

Az írásbeli vizsgaeredmények kihirdetésére másnap, augusztus 25-én (kedd) 08.30-kor kerül sor az I. emeleti Hagelmayer-zsibongóban (zongorás)!

Azon tanulók esetében, akiknél szükséges, a vizsga a szóbeli vizsgarésszel folytatódik ezen a napon (augusztus 25.)

Tudnivalók az első vizsganapról:

A vizsgázók gyülekezése az I. emeleti Hagelmayer-zsibongóban augusztus 24. 08.30-ra.

A vizsga menetének és helyszíneinek ismertetése 08.30-tól.

A vizsga beosztása iskolatípusonként és évfolyamonként kifüggesztésre kerül a gyülekező helyen!

A vizsga idején a várakozásra kijelölt hely a 210. terem és a Hagelmayer-zsibongó! Másutt a várakozó tanulók nem tartózkodhatnak

A tanulók hozzák magukkal bizonyítványukat és az első írásbeli vizsgán adják le a felügyelő tanárnak.

Kérjük a tanulókat, hogy a vizsgán illő viseletben jelenjenek meg. Nem várjuk el az ünneplő viseletet, de a tiszteletlenül „alulöltözött” tanulókat haza küldjük átöltözni!

Írásbeli vizsgák: augusztus 24. 09.00-14.00

 Az értékelés szabályai

  1. Az egyes vizsgatárgyak írásbeli és szóbeli vizsgarészein elérhető pontszámok arányát az adott vizsgatárgy érettségi vagy szakmai vizsgakövetelményei határozzák meg.
  2. Általános szabály, hogy az elégséges szint eléréséhez az írásbeli és szóbeli vizsgarészben együttesen 40%-ot kell elérni.
    A matematika, fizika és kémia tantárgyak esetében ez a határ 30%.
  3. Általános szabály, hogy a szóbeli vizsgára bocsátás feltétele a vizsga írásbeli részén nyújtott legalább 20%-os teljesítmény. A matematika, fizika és kémia tantárgyak esetében ez a határ 10%.
  4. Ha a tanuló már az írásbeli vizsgarészen teljesítette az elégséges szint eléréséhez szükséges 40 illetve 30%-ot, nem kell szóbeli vizsgát tennie.