A tankönyvellátás tervezett rendje a 2016/2017. tanévre

A kiadott, az osztályfőnökök által kiadott igénylőlapot minden tanulónak vissza kell hoznia és leadnia osztályfőnökének. Ha ezt nem teszi, nem kerülhet az ingyenes tankönyvet igénylők közé!

Ha a tanuló nem jogosult vagy nem kéri az ingyenes tankönyvet, kérjük ezt a szülő írja a lapra és aláírásával hitelesítve küldje el a megadott határidőig,

A jogosultságot igazolni kell az igénylő lapon feltüntetett esetekben és dokumentumokkal!

Ha a tanuló nem tud mellékelni olyan igazolást, amely a következő tanév elején is érvényes lesz, azt legkésőbb október 15-ig pótolnia kell! Az igazolás későbbi benyújtása esetén az igénylő lap megfelelő záradékát ki kell tölteni és aláírni! Ebben a szülő vállalja, hogy legkésőbb október 15-ig pótolja az igazolást, ha nem teszi, ki kell fizetnie a tankönyvcsomagot!

tankönyvrendelés_honlap_2016

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz_2016