Március 15-i ünnepség

Március 14-én került lebonyolításra az iskola hagyományos Március 15-i ünnepsége az intézmény dísztermében. A megemlékezést a 9/C, 10/A és 12/D osztály tanulói tartották, felkészítőjük Földes Katalin, a 9/C osztályfőnöke volt.
A rendezvény megkezdéseként Csada Eszter köszöntötte a megjelenteket, egyben felkérte a jelenlevőket a Himnusz közös eléneklésére.
A rendezvényt Steiner Alexandra szavalata folytatta, aki Juhász Gyula: Vannak napok című költeményét adta elő – mely vers végigkísérte a rendezvényt.
Majd Tóth Tiara emlékezett meg röviden a márciusi ifjakról és tetteikről.
Rövid Juhász-idézetet követően Jatyel Edina szövege vezette fel Petőfi Naplóját, melyből Győri Nikolasz olvasott fel Császár Anita szavalatát (Csighy Sándor: Betakart rózsák) követően.
Papp Ramóna rövid összekötő szövege szakította meg nemzetközi kitekintéssel a naplórészletet, megidézve a magyarországi 15-i történések előestéjét is.
A márciusi eseményeket ismét Tóth Tiara tolmácsolta. Vasvári Pál (Keresztesi Dániel) Petőfivel (Dávid Bence) Jókaihoz (Szelőczei Krisztián) siettek. Így kezdődött a sajtó és népszabadság napja.
Az eseményeket Bodnár Nikolett szavalata (ismét egy Csighy vers: Bujdosó dala) vezette át a Pilvax kávéházba történtek felé, ahol Petőfi elmondta versét, majd a körbeadott 12 pontot a jelenlevők hangosan felolvasták.
A kávéházban történteket Lusztig Nóra szavalata zárta le, aki Garay János Unio című versét mondta el. Tóth Tiara történetmesélése és Győri felolvasása folytatta az események ismertetését az egyetemi hallgatóság bevonásáról. Majd a fiúk közösen  elszavalták a Nemzeti Dalt.
A Landerer nyomda lefoglalását, a röplapok kinyomtatását és kiadását, a Nemzeti Múzeumnál történteket és a Városházi eseményeket, Táncsics kiszabadítását színpadi játékból és a naplóból ismerhettük meg. Petőfi 15-dik március, 1848 című verse és a napló utolsó sora zárta a jeles nap történetét.
Az előadást Juhász Gyula már említett verse fejezte be, majd a tanulók közösen elénekelték Csézy: Ez az otthonunk dalát.

Galéria: