Fenntarthatósági témahét

Iskolánk is csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a tavalyi tanévben indított kezdeményezéshez, a Fenntarthatósági Témahéthez.
Ennek keretében április 26-án az iskola diákjai interakív előadáson vettek részt az iskola dísztermében 10 órai kezdettel.
Hunyadi Balázs földrajz-szakos tanár a fenntartható fejlődés kérdéskörét a társadalmi, gazdasági fejlődés és a környzetvédelem témaköreinek metszete felől közelítette meg.
Előadásában rámutatott ennek, a társadalmat az 1960-as évektől egyre fokozottabban foglalkoztató globális kérdéskörnek gyors, szinergikus és észrevétlen hatásaira is.
A program további része filmvetítést, feladatmegoldást és esetmegbeszélést tartalmazott.
A diákok meghallgathatták
Bokros Blanka 10/A osztályos tanuló megújuló energiaforrásokról szóló előadását is.