Javítóvizsgázók figyelem!

A javítóvizsga augusztus 23-24-én kerül lebonyolításra az alábbiak szerint.

Írásbeli vizsga: 2017. augusztus 23. 

Gyülekező 08.00-kor a II. emelet 303. terem előtti zsibongóban.

Tájékoztató a vizsga beosztásáról, a tárgyak sorrendjéről

Írásbeli vizsgák 2017. 08. 23. 09.00-13.30

Írásbeli vizsgák eredményének kihirdetése: 2017. augusztus 24. 08.30 (I. emelet 210. terem előtti zsibongó)

Szóbeli vizsgák az érintett tanulóknak: 2017. 08. 24. 09.00-tól

A vizsgákra vonatkozó általános szabályok:

Értékelés

Az elégséges szint eléréséhez az írásbeli és szóbeli vizsgarészben együttesen 40%-ot kell elérni. A természettudományos tantárgyak (matematika, fizika, biológia, földrajz, természettudomány) esetében ez a határ 30%.

A szóbeli vizsgára bocsátás feltétele a vizsga írásbeli részén nyújtott legalább 20%-os teljesítmény. A matematika, fizika, biológia, földrajz, természettudomány tantárgyak esetében ez a határ 15%.

Ha a tanuló már az írásbeli vizsgarészben teljesítette az elégséges szint eléréséhez szükséges 40 illetve 30%- ot, nem kell szóbeli vizsgát tennie.