Tájékoztató a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról

Tájékoztató a Szabóky Adolf ösztöndíjról

 A hiányszakmákban tanuló diákok részére szakmai tanulmányuk idejére ösztöndíj kerül folyósításra. A 2017/18-es tanévben iskolánkból a 9. osztályos szakács illetve az eladó tanulók jogosultak erre.

Az ösztöndíj mértéke 9. évfolyam első félévében egységesen 10.000 Ft havonta.

A 9. évfolyam második félévétől a tanuló tanulmányi eredménye határozza meg az ösztöndíj mértékét.

  • 2,51 átlag alatt nincs ösztöndíj
  • 2,51 – 3,00 átlag között 10.000 Ft havonta
  • 3,01 – 3,50 átlag között 15.000 Ft havonta
  • 3,51 – 4,00 átlag között 20.000 Ft havonta
  • 4,01 – 4,50 átlag között 27.000 Ft havonta
  • 51 átlag felett 35.000 Ft havonta

A második félév ösztöndíja a félévi értesítő alapján kerül megállapítása, s ez az összeg kerül kifizetésre a nyári szünet alatt is.

Ösztöndíjra nem jogosult az, aki évfolyamot ismétel!

Az ösztöndíjból azonnal kizárja magát az a tanuló, akinek igazolatlan hiányzása eléri a 7 órát.

Az ösztöndíjak kifizetése a hónap 28. napjáig történik, kivétel ez alól a félév első ösztöndíja, melyet a második havi ösztöndíjjal együtt kap meg a tanuló, valamint a nyári hónapok ösztöndíja, melyet – előre – június hónapban utalnak.

Az ösztöndíj kifizetése átutalással történik, melyet a tanuló saját nevére szóló, vagy szülei (törvényes képviselője) nevére szóló bankszámlára utalnak át.