Digitális gyermekvédelem

A Kormány az 1488/2016. (IX.2) Korm. határozattal elfogadta Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiáját. Ennek célja, hogy az intézmény honlapján naprakész információk legyenek elérhetőek az online gyermekvédelem területén alkalmazható jogszabályokról, védelmi lehetőségekről és a médiaműveltség növelését célzó programokról.
A terv VI/3 intézkedéséhez kapcsolódóan elkészült A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében című tájékoztató, mely letölthető: 36569_2017_koznevtart_melleklet_gyvt.