NSZFH mérés iskolánkban

2018. szeptember 25-én -az ország összes szakképző tagintézményével egyidőben- zajlott iskolánkban a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal felmérése.
A 9. évfolyamos tanulók körében végzett, 2×45 perces mérés azokat a tanulás, az értelmi fejlődés szempontjából alapvető készségeket és képességeket vizsgálta, melyek a továbbhaladáshoz, illetve a szakmai ismeretek elsajátításához szükségesek.
A matematikai, illetve szövegértési teszt kitöltésében intézményünkből mintegy 160 tanuló vett részt a 9/A, B, C, K, V1 és V2 osztályokból.