Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe

Az esztergomi 1956-os eseményekkel egy napon, október 26-án tartotta az iskola Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepét. Az idei tanévben Klinger Attila tanár úr szervezte a megemlékezést a 12/C osztály tanulóival.
A Himnuszt követően Csoma Dzsesszika Schrenk Éva: Forradalom című versének kezdősoraival nyitotta meg az ünnepi műsort.
Kovács Árpád bibliai párhuzama (Dávid és Góliát harca) vezette be Balázs Regina szavalatát, aki Hajdú Levente Kiáltvány című versének soraiból adott elő egy részletet.
Beethoven: Egmont-nyitánya után Dávid Regina ismertette az október 23-i budapesti történéseket.
Balázs Regina Nagy István: Indul a pesti tüntetés költeményével mutatta be a fővárosi események első napját.
A következő öt napot Kmetz Fruzsina felolvasásából ismerhettük meg. Faludy György 1956, te csillag című verse is e napokat idézte fel Horváth Katinka tolmácsolásában.
A forradalom végkifejletét Bereczki Renáta felolvasásából, valamint a Csoma Dzsesszika által szavalt költeményből ismerhettük meg (Zas Lóránt: Novemberben).
Az ünnepség lezárásaként Szepesi Márta igazgató asszony Kondrád Gábor és Pathó Zsolt igazgatóhelyettesekkel helyezték el az iskola koszorúját.