A tanulói mulasztások kezeléséről – minden érintettnek!

A mulasztások kezelése a nappali tagozaton a tantermen kívűli munkarend időszakában

A tantermen kívüli on-line munkarend tavaszi időszakától eltérően az iskola a 2020. november 11. napján életbe lépő digitális munkarend idején köteles rögzíteni a tanuló mulasztásait.

A tanuló a digitális munkarend ideje alatt is köteles az oktatáson rendszeresen részt venni és tudásáról számot adni. Az ösztöndíj jogosultságot elveszíti a tanuló, ha az igazolatlan hiányzásainak száma eléri a 6 foglalkozást.

A mulasztások igazolásában változás nem történt:

  • hiányzást a szülő/gondviselő 3 alkalommal igazolhat;
  • rendkívüli esetben (pl: rendkívüli családi esemény, utazás stb.) a szülő előzetes (!) kérelme alapján az iskola igazgatója engedélyezheti (igazolhat) további távollétet is.
  • egyéb esetekben csak az orvosi igazolás fogadható el,

A mulasztások rögzítése az on-line oktatás során:

  1. Az előzetesen bejelentett, on-line jelenléttel megtartott foglalkozásokon (pl. videochat) a tanuló köteles bejelentkezni és részt venni. Mulasztás esetén a szaktanár az eKréta felületén rögzíti a hiányzást.
  2. Az on-line jelenlétet nem feltételező foglalkozások során a tanuló köteles az oktató által meghatározott feladatokat az oktató által meghatározott határidőre elvégezni és ezzel az elvégzést igazolni. Ennek elmulasztása esetén a szaktanár az eKréta felületén rögzíti a hiányzást.
  3. A technikai akadályoztatást a tanuló köteles előzetesen, de legkésőbb a hiba elhárulását követően azonnal jelezni és az elmaradt feladatok elvégzését a szaktanár által meghatározott határidőre pótolni. Ennek elmaradása esetén a b) pont szerint kell eljárni.

Amennyiben a tanuló a foglalkozásoktól való távolmaradást, illetve az adott óra feladatainak elvégzésének mulasztását 3 munkanapon belül nem tudja igazolni, az óra igazolatlan mulasztásnak minősül.

Kérjük a szülőket, folyamatosan kövessék nyomon az eKréta rendszerben a tanulók mulasztását és járjanak el a fentebb leírtak szerint. Az igazolatlan mulasztásokról az iskola értesítést küld.

Kérjük a gondviselőket, hogy az igazolásokat és előzetes kérelmeket az eKréta üzenetküldő rendszerében juttassák el az osztályfőnököknek.

A mulasztások kezelésére vonatkozó eljárásrend 2020. december 1-től visszavonásig érvényes.

Szepesi Márta igazgató