Tájékoztatás az oktatás rendjéről

Tisztelt Szülők és Tanulók!

A járványhelyzet alakulása alapján várható, hogy 2021. március 1. után is fenn kell tartani a tantermen kívüli, on-line oktatási rendet.

Az érettségi és szakmai vizsgák tervezett rendjében azonban nem történt változás, vagyis ezeket jelenléti formában, az írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészek megtartásával tervezi a fenntartó – természetesen a járványügyi előírások betartásával. A felkészülés hajrájában ez végzős tanulóinktól fokozott fegyelmet és figyelmet igényel.

Hasonlóképpen fontos feladat vár a tanév végén ágazati alapvizsgára készülő szakképző iskolás tanulóinkra.

A vizsgára készülő tanulók esetében, az egészségügyi előírások betartásával, az oktatóknak lehetősége van az iskolában kiscsoportos konzultációk megtartására, melyről az osztályfőnök vagy a szaktanár egyeztet a tanulókkal. Az ezeken történő részvétel önkéntes ill. kiskorú tanulók esetében szülői engedélyhez kötött. A tanuló nem kötelezhető a megjelenésre, ezért a konzultáció nem váltja ki az on-line formában zajló oktatást.

Az on-line oktatásban továbbra is elvárás minden diákunkkal szemben az iskolai gyakorlati órákon, a kép- és hangközvetítéssel tartott kontakt-órákon való részvétel, a kiadott feladatok elvégzése, dolgozatok megírása! Az oktatók a távollét és a házi feladat hiányának rögzítésével, az érdemjegyek beírásával teszik lehetővé a szülők számára a tanulmányi előmenetel nyomon követését.

Kitartást kérünk tanulóinktól a napi tanulmányi feladatok elvégzésében és ehhez kérjük továbbra is a Tisztelt Szülők odafigyelését, támogatását!