Javító szakmai vizsgára jelentkezés augusztus 25-től!

Kedves Vizsgázók!

A szakmai javító-pótló vizsgákra itt az iskolában jelentkezhettek be

augusztus 25 – szeptember 4. között

Kérjük, tartsátok be a jelentkezési határidőt, mert az jogvesztő!

A jelentkezéshez hozzátok magatokkal a vizsga törzslapkivonatát, személyi okmányaitokat.

A megfelelő jelentkezési lapot és a már teljesített vizsgarészek alóli mentességet kérő lapot lentebb vagy a “Letöltés….Nyomtatványok Tanulóknak” menüpontból is kinyomtathatjátok és otthon kitölthetitek.

A szakiskolások természetesen a moduláris vizsgára vonatkozó lapokat, az érettségire épülő képzésben részt vettek a komplex vizsgára vonatkozó nyomtatványokat töltsék le.

Ne felejtsétek el, hogy csak az első javítóvizsga ingyenes, a második már díjköteles!

A vizsga október hónapban kerül lebonyolításra, az írásbeli vizsgák várható időpontja október 5-9. között lesz.

Vizsgajelentkezési lap komplex_Balassa

Vizsgajelentkezési lap_modulos_Balassa

Vizsgamentesség kérése_komplex_Balassa

Vizsgamentesség kérése_modulos_Balassa

 

 

Információk az augusztusi javítóvizsgáról!

Kedves Érintett Diákok!

Kérjük, alaposan tanulmányozzátok az alábbi információkat a javítóvizsgáról! Senki nem hivatkozhat arra, hogy nem ismeri a szabályokat, amelyekről szóban már a tanév végén is kaptatok tájékoztatást!

A vizsga a Házirendben rögzített előírások szerint kerül megtartásra.

A vizsga írásbeli vizsgarésszel kezdődik, melyet az első napon (augusztus 24. hétfő) bonyolítunk le.

Az írásbeli vizsgaeredmények kihirdetésére másnap, augusztus 25-én (kedd) 08.30-kor kerül sor az I. emeleti Hagelmayer-zsibongóban (zongorás)!

Azon tanulók esetében, akiknél szükséges, a vizsga a szóbeli vizsgarésszel folytatódik ezen a napon (augusztus 25.)

Tudnivalók az első vizsganapról:

A vizsgázók gyülekezése az I. emeleti Hagelmayer-zsibongóban augusztus 24. 08.30-ra.

A vizsga menetének és helyszíneinek ismertetése 08.30-tól.

A vizsga beosztása iskolatípusonként és évfolyamonként kifüggesztésre kerül a gyülekező helyen!

A vizsga idején a várakozásra kijelölt hely a 210. terem és a Hagelmayer-zsibongó! Másutt a várakozó tanulók nem tartózkodhatnak

A tanulók hozzák magukkal bizonyítványukat és az első írásbeli vizsgán adják le a felügyelő tanárnak.

Kérjük a tanulókat, hogy a vizsgán illő viseletben jelenjenek meg. Nem várjuk el az ünneplő viseletet, de a tiszteletlenül „alulöltözött” tanulókat haza küldjük átöltözni!

Írásbeli vizsgák: augusztus 24. 09.00-14.00

 Az értékelés szabályai

  1. Az egyes vizsgatárgyak írásbeli és szóbeli vizsgarészein elérhető pontszámok arányát az adott vizsgatárgy érettségi vagy szakmai vizsgakövetelményei határozzák meg.
  2. Általános szabály, hogy az elégséges szint eléréséhez az írásbeli és szóbeli vizsgarészben együttesen 40%-ot kell elérni.
    A matematika, fizika és kémia tantárgyak esetében ez a határ 30%.
  3. Általános szabály, hogy a szóbeli vizsgára bocsátás feltétele a vizsga írásbeli részén nyújtott legalább 20%-os teljesítmény. A matematika, fizika és kémia tantárgyak esetében ez a határ 10%.
  4. Ha a tanuló már az írásbeli vizsgarészen teljesítette az elégséges szint eléréséhez szükséges 40 illetve 30%-ot, nem kell szóbeli vizsgát tennie.

Pótbeíratkozás és orvosi szűrés 2015. augusztus 12.

Kérjük azon 9. évfolyamra felvett tanulókat (ill. szüleiket), akik még nem jelentek meg beiratkozáson, hogy ezen a napon pótolják beiratkozási kötelezettségüket!

Azoknak a szakiskolai képzésre felvett tanulóknak, akik ezt még nem tették meg, orvosi alkalmassági vizsgálaton is részt kell venniük! Dr. Sinka Zsuzsanna doktornő 09.00 órára várja a tanulókat, akiknek szűrővizsgálaton vagy más okból kell megjelenniük. Legközelebb orvosi vizsgálatra csak szeptemberben lesz lehetőség!

Az őszi (javító, pótló stb.) érettségi vizsgára jelentkezők figyelmébe!

Az őszi vizsgaidőszakban rendes, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító és pótló vizsga tehető.

Előrehozott vizsgát az őszi vizsgaidőszakban nem lehet tenni!

Az őszi vizsgaidőszakban az Esztergomban kijelölt érettségiztető intézmény a

Dobó Katalin Gimnázium ( Bánomi u. 8.).

Jelentkezni 2015. augusztus 25 – szeptember 5. között lehet a Dobó Gimnáziumban.

A jelentkezéskor mindenki vigye magával személyi okmányait, a javító-pótló vizsgázók az előző érettségi törzslapkivonatát is!

A második javítóvizsga már nem ingyenes; kérjük a költségekről érdeklődjetek!

Hasonlóképpen díjköteles a szintemelő, kiegészítő, ismétlő vizsga azoknak, akik már nem rendelkeznek tanulói jogviszonnyal.

Velünk tanulói jogviszonyban álló tanulóinkat arra kérjük, hogy a Dobó Gimnáziumban jelentkezzenek a vizsgára!

Tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők a megye más kijelölt intézményeiben (Alapy Szakközépiskola, Eötvös Gimnázium, Mikes Gimnázium) és az Oktatási Hivatalnál (www.oktatas.hu) is bejelentkezhetnek vizsgára.

Javítóvizsgásoknak!

Kedves Érintett Tanulók!

Ne feledjétek, hogy az augusztus 24-25-i javítóvizsgára jelentkezés határideje:

2015. augusztus 01.

A jelentkezési lapok leadása kötelező abban az esetben is, ha nem kívánsz megjelenni a javítóvizsgán (erről is nyilatkoznod kell)!

Érettségi utáni szakképzésről – Új szakma a láthatáron

Még várjuk az érettségi vizsga utáni képzésre jelentkezőket az alábbi szakképesítéseinkre:

Kereskedő

Vállalkozási és bérügyintéző

Turisztikai szervező, értékesítő

Új szakmaként hirdetjük meg a Logisztikai ügyintéző képzést, melyre szintén várjuk az érdeklődő diákokat!

A jelentkezési lap letölthető a “Képzések – Emelt szintű érettségire épülő szakképzések” menüpontban vagy a bejegyzés végén. Kérjük a megfelelő szakmát aláhúzni! Ne felejtsétek el pontosan megadni az elérhetőségeket és csatoljátok érettségi bizonyítványotok vagy törzslapkivonatotok másolatát is!

Jelentkezes_2015_erettsegire_epülo_szakkepzesre_2

Iskolaorvosi rendelésről – ismét

Felhívjuk az érdeklődő diákok figyelmét arra, hogy iskolaorvosunkat a szükséges ügyintézés vagy vizsgálat érdekében a következő hetekben csak két alkalommal lehet felkeresni az iskolaorvosi rendelőben:

2015. július 29. szerda 09.00-11.00 óra között

2015. augusztus 12. szerda 09.00-11.00 óra között

Kérünk mindekit, hogy előre tervezzen és tartsa be a megadott időpontokat; azon kívül nem lesz lehetősége ügyeit intézni!!