Ajánlattételi felhívás az iskola tűz-és irányfényjelző rendszerének javítására

A Tatabányai Szakképzési Centrum pályázatot hirdet  a

A TSZC Balassa Bálint Gazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

(2500 Esztergom, Szent István tér 7-9.) tűz- és irányfény jelző rendszerének javítására,

az épületben végzett munkálatok utáni helyreállítása”

tárgyában

Az ajánlattételi felhíváshoz kapcsolódó dokumentáció alább letölthető

Balassa tuzjelzo és irfeny jav_ajanlatteteli felhivasA

Balassa tuzjelzo és irfeny jav_ajanlatteteli felhivas

Tájékoztató a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról

Tájékoztató a Szabóky Adolf ösztöndíjról

 A hiányszakmákban tanuló diákok részére szakmai tanulmányuk idejére ösztöndíj kerül folyósításra. A 2017/18-es tanévben iskolánkból a 9. osztályos szakács illetve az eladó tanulók jogosultak erre.

Az ösztöndíj mértéke 9. évfolyam első félévében egységesen 10.000 Ft havonta.

A 9. évfolyam második félévétől a tanuló tanulmányi eredménye határozza meg az ösztöndíj mértékét.

  • 2,51 átlag alatt nincs ösztöndíj
  • 2,51 – 3,00 átlag között 10.000 Ft havonta
  • 3,01 – 3,50 átlag között 15.000 Ft havonta
  • 3,51 – 4,00 átlag között 20.000 Ft havonta
  • 4,01 – 4,50 átlag között 27.000 Ft havonta
  • 51 átlag felett 35.000 Ft havonta

A második félév ösztöndíja a félévi értesítő alapján kerül megállapítása, s ez az összeg kerül kifizetésre a nyári szünet alatt is.

Ösztöndíjra nem jogosult az, aki évfolyamot ismétel!

Az ösztöndíjból azonnal kizárja magát az a tanuló, akinek igazolatlan hiányzása eléri a 7 órát.

Az ösztöndíjak kifizetése a hónap 28. napjáig történik, kivétel ez alól a félév első ösztöndíja, melyet a második havi ösztöndíjjal együtt kap meg a tanuló, valamint a nyári hónapok ösztöndíja, melyet – előre – június hónapban utalnak.

Az ösztöndíj kifizetése átutalással történik, melyet a tanuló saját nevére szóló, vagy szülei (törvényes képviselője) nevére szóló bankszámlára utalnak át.

Esti tagozatos tanulóinknak és esti tagozatra jelentkezőknek!!

A tanévet 2017. szeptember 12-én (kedden) indítjuk.

Gyülekező 14.30-ra az igazgatói iroda előtti zsibongóban (I. emelet hátsó zsibongó)

Tájékoztatjuk a most jelentkezetteket arról, hogy ebben a tanévben az alábbi szakmai képzéseket indítjuk:

szakács

logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

pénzügyi-számviteli ügyintéző

Azonban valamennyi meghirdetett képzésre lehet még jelentkezni 2017. szeptember 15-ig – ha az induláshoz szükséges létszámot elérik a jelentkezők, akkor elindítjuk az adott szakképzést!!

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. képzés indul hamarosan!

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01)

képzés indul 2017. szeptemberében iskolánkban

A képzésre érettségivel rendelkezők jelentkezhetnek.

A felvételt idegen nyelvi szintfelmérő előzi meg (az idegen nyelvi képzés nem kezdő szintű, hanem a korábbi alapokra épül)

A képzés 500 órás, melynek részei:

idegen nyelv

informatika

vállalkozási ismeretek

Jelentkezni a lentebb található jelentkezési lapon lehet 2017. szeptember 10-ig

A jelentkezés e-mailben és postán vagy személyesen is leadható.

Jelentkezesi_lap_KKV_II_2017_08

Érettségi javító vagy pótló vizsgára jelentkezés!

Az érettségi vizsgára kijelölt intézmény városunkban a Dobó Katalin Gimnázium.

Iskolánk diákjainak is ott kell bejelentkezniük a vizsgára!

A vizsgára jelentkezőket kérjük, hogy 2017. augusztus 28 – szeptember 1. között keressék fel a gimnázium iskolatitkárát személyi okmányaikkal, bizonyítványukkal, törzslapkivonatukkal!

Tankönyvosztás!

A tankönyvek kiosztásának rendje az alábbiak szerint történik:

Tankönyvek átvételének helye az iskola III. kapuja (122-123. terem előtti bejárat)

9. évfolyam – 2017. augusztus 30. 08.00-10.00

10. évfolyam – 2017. augusztus 30. 10.00-13.00

11-12. évfolyam – 2017. augusztus 31. 08.00-13.00

Figyelem!

Nem kapnak tankönyvet az alábbi évfolyamok, osztályok:

  • 10. szakiskola (K, V osztályok)
  • 11. szakiskola
  • érettségire épülő szakképzés osztályai

Az iskolai tankönyvlista a honlapon olvasható!

Javítóvizsgázók figyelem!

A javítóvizsga augusztus 23-24-én kerül lebonyolításra az alábbiak szerint.

Írásbeli vizsga: 2017. augusztus 23. 

Gyülekező 08.00-kor a II. emelet 303. terem előtti zsibongóban.

Tájékoztató a vizsga beosztásáról, a tárgyak sorrendjéről

Írásbeli vizsgák 2017. 08. 23. 09.00-13.30

Írásbeli vizsgák eredményének kihirdetése: 2017. augusztus 24. 08.30 (I. emelet 210. terem előtti zsibongó)

Szóbeli vizsgák az érintett tanulóknak: 2017. 08. 24. 09.00-tól

A vizsgákra vonatkozó általános szabályok:

Értékelés

Az elégséges szint eléréséhez az írásbeli és szóbeli vizsgarészben együttesen 40%-ot kell elérni. A természettudományos tantárgyak (matematika, fizika, biológia, földrajz, természettudomány) esetében ez a határ 30%.

A szóbeli vizsgára bocsátás feltétele a vizsga írásbeli részén nyújtott legalább 20%-os teljesítmény. A matematika, fizika, biológia, földrajz, természettudomány tantárgyak esetében ez a határ 15%.

Ha a tanuló már az írásbeli vizsgarészben teljesítette az elégséges szint eléréséhez szükséges 40 illetve 30%- ot, nem kell szóbeli vizsgát tennie.

Várjuk a jelentkezőket nappali és esti tagozatos képzéseinkre – olvassa el kínálatunkat!

Bővebben olvashatnak szakmakínálatunkról a “Képzéseink” menüpontban!

9. osztályban az alábbi csoportokba lehet még jelentkezni:

Eladó (szakközépiskolai 3-éves képzés)

Pincér (szakközépiskolai 3-éves képzés)

Vendéglátóipar (szakgimnázium 4-éves érettségire felkészítő képzés)

Érettségire felkészítő nappali tagozatos felkészítés szakmai végzettséggel rendelkezőknek

2-éves képzés

Nappali tagozatos érettségire épülő emelt szintű szakképzésben választható szakmai képzések (2-éves képzés)

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

Vendéglátásszervező

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Esti tagozatos (felnőtt)oktatás keretében hirdetett képzések:

Eladó (8. osztályra épülő)

Szakács (8. osztályra épülő)

Pincér (8. osztályra épülő)

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (érettségire épülő)

Kereskedő (érettségire épülő)

Pénzügyi – számviteli ügyintéző (érettségire épülő)

Vendéglátásszervező (érettségire épülő)

Irodai titkár (érettségire épülő)

Érettségire felkészítő esti tagozatos felkészítés szakmai végzettséggel rendelkezőknek

2-éves képzés

A nappali tagozatos érettségire épülő és esti tagozatos szakképzéseink közül azokat indítjuk, amelyben a jelentkezők száma eléri a csoport indításához előírt létszámot! Ezért érdemes több képzést is megjelölni és sorszámmal rangsorolni a jelentkezési lapon!

Jelentkezési lapok:

Jelentkezes_2017_erettsegire_epülo_szakkepzesre_nappali tagozat

Jelentkezes_2017_esti-_tag_erettsegire_felk_szakiskolát végzetteknek

Jelentkezes_2017_esti_tagozatos_szakkepzesre

Jelentkezes_2017_nappali-_tag_erettsegire_felk

Pedagógus álláshelyek meghirdetése

Iskolánk az alábbi pedagógus álláshelyek betöltésére hirdet pályázatot

1 fő Közgazdász-tanár logisztika szakirányon

1 fő Közgazdász-tanár vendéglátás-turisztika szakirányon

1 fő Közgazdász-tanár vendéglátás-szálloda szakirányon

1 fő Vendéglátó szakoktató

1 fő Magyar nyelv és irodalom ( – könyvtár) szakos

A hivatalos és részletes kiírás a KÖZIGÁLLÁS internetes oldalán olvasható.