ÁSZÉV on-line elődöntő

2021. február 22-én került sor az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyének első, online fordulójára.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szervezésében lebonyolított versenyre az idei tanévben 15 tanuló nevezett be iskolánkból.
A résztvevő 12. évfolyamos szakgimnáziumi tanulóknak az általuk tanult ágazat középfokú érettségi vizsgakövetelményeihez tartozó tesztfeladatokat kellett megoldaniuk másfél óra alatt.


Résztvevő diákok:
Irodai ügyviteli ismeretek: Boros Fruzsina, Dávid Csenge, Egri Vivien, Kalderál Jalissa Beatrix, Kosznovszki Dóra, Nagy Barbara, Radovics Angelika, Szacskó Barbara Dominika, Vojtek Viktória
Közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek: Uracs Roland, Varga Petra
Turisztikai ismeretek: Bognár Bíborka Lilla, Molnár Réka Katalin, Papp Réka, Vödrös Brigitta

Felkészítő tanárok:
Szalóczyné Tóth Marianna és Szekeres Istvánné (ügyvitel)
Csortos Katalin (szállítmányozás és logisztika)
Bedő-Fekete Ivett (turisztika)

Az 501/2020. (XI. 14.) kormány rendelet Közlönyben megjelent szövege

 

A Kormány 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete

a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről

 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről     és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.§-ára,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési  felhatalmazásalapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.  Ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatásbiztosítása

 

1.  §  (1)  A  helyhez  kötött  internet-hozzáférési  szolgáltatás  30  napra  (a  továbbiakban:  szolgáltatás)  ingyenesen  vehető  igénybe  a  köznevelésben  és  a  szakképzésben,  nappali  rendszerű  nevelés-oktatásban  és  szakmai  oktatásban,       a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelettel összhangban elrendelt tantermen   kívüli,    digitális    munkarendben    működő    középfokú    iskolával    fennálló    jogviszonyra    tekintettel a (2) bekezdésben meghatározott jogosultáltal.

(2)    Az(1)bekezdésszerintiszolgáltatásingyenesigénybevételérejogosult

a)             az  előfizetéssel  rendelkező  tanuló  vagy   helyette   előfizetéssel   rendelkező   törvényes   képviselője,   vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult tanuló vagy törvényes képviselője erre jogosító jogcím alapján használja;

b)             az előfizetéssel rendelkező pedagógus vagy oktató, vagy az a személy, akinek előfizetését ajogosult pedagógusvagyoktatóerrejogosítójogcímalapjánhasználja

(a továbbiakban együtt: jogosult).

(3)    A jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság alapján csak egy helyen veheti a szolgáltatást ingyenesenigénybe.

 

2.  §        (1)Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingyenes szolgáltatásra való jogosultság a jogosultat

a)             azerendelethatálybalépésétmegelőzőnaponfennállószerződésifeltételekszerintvagy

b)             új előfizetői szerződés megkötése esetén illetimeg.

(2)    Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingyenes szolgáltatásra való jogosultság megszűnik az 1. § szerinti bármely jogosultsági feltétel megszűnéseesetén.

(3)    Az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) 2020. december hónapbankibocsátásrakerülőszámlábanaz1.§(1)bekezdéseszerinti30napidőtartamúkedvezménytjóváírja.

 

3.  §     (1)  A jogosult az ingyenes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét – lehetőség szerint elektronikus úton – jelzi a szolgáltatófelé.

(2) A jogosult büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a szolgáltató felé, hogy az ingyenes szolgáltatás igénybevételének feltételei fennállnak.

 

2. Záró rendelkezések

 

4.  §        (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon léphatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

 

5.  §        (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséigmeghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

 

Orbán Viktor s. k.,

  miniszterelnök

EFOP előadás a díszteremben

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 2017-ben pályázatot nyújtott be az EFOP-1.2.9-10 kódszámú, Nők a családban és a munkahelyen elnevezésű felhívásra.
A sikeres elbírálásnak köszönhetően a Kormányhivatal, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara valamint az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány 2018 és 2020 között az EFOP-1.2.9-17-2017-00025. számú, NŐK-Munka-Család elnevezésű projekt keretében képzéseket, tréningeket és felkészítő foglalkozásokat szervez a térségben.
E programsorozat részeként 2020. október 20-án az iskola dísztermében Cserép Nikolett, az Esztergomi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály munkatársa tartott interaktív előadást az 5/13/VT, 5/13/KI és 2/14/LPT osztályok tanulóinak.
A foglalkozáson szó esett többek között a jelenleg hatályos szabályos foglalkoztatási formákról, a munkáltató és a munkavállaló kötelességeiről és jogairól.
Az előadó összefoglalta az eredményes munkavállaláshoz szükséges kompetenciákat és álláskeresési technikákat. Tájékoztatta továbbá a diákokat a Foglalkoztatási Osztály szolgáltatásairól és bemutatásra került az Internetes álláskeresés is.

Novellapályázat Esztergomról

Esztergom Város Önkormányzata és az ESZTERGOM Városi Újság közös novellaíró pályázatot hirdet, melynek témája a városhoz kötődő személyek, helyek, események, élmények.
A kiíráson a középiskolás korosztály is részt vehet, a beadási határidő 2021. január 31.
A pályázati kiírás lentebb megtekinthető, a képre kattintva megnyílik az A/4-es verzió.

Pénteken búcsúzunk Péter Vilmos Tanár Úrtól

A Tanár Úr temetési szertartása október 9-én, pénteken a Bazilika szentélyében 13 órakor engesztelő szentmisével veszi kezdetét, majd hozzátartozói az altemplomban helyezik Őt végső nyugalomra.

Kérnénk, hogy a megjelentek részvétüket csak egy-egy szál virággal róják le.

Tanulóink a Pénzügyi Junior Klasszis! versenyen

Az idei tanévben első alkalommal hirdette meg a Privátbankár.hu Kft. a Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis! elnevezésű, gyakorlati pénzügyi alapismeretekre épülő háromfordulós versenyt a szakképző intézményekben tanuló diákok részére.
A november 4-ig tartó rendezvénysorozatot az MNB Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványa, az Erste Bank, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Diákhitel Központ, a Fundamenta Kft., az Államadósság Kezelő Központ, a Pénziránytű Alapítvány és a Magyar Biztosítók Szövetsége is támogatja.
A 2020. október 1-jén megtartott első, online fordulóra iskolánk 7 osztályának 19 csapata nevezett be (a 10/A/B/C, 11/A/C valamint 12/B/C). Felkészítő tanáraik Erősné Pócs Veronika, Pappné Gömöri Marianna és Szendrei Csilla voltak.

Higiéniai papíráru adományok

Szabó Bence 9/A osztályos tanulónk szülei jóvoltából több raklapnyi konyhai törlőkendő és toalettpapír adományhoz jutott iskolánk a járványügyi készültség idején.
Ezen rövid cikkel is szeretnénk megköszönni a felajánlást.

Logisztikai technikusok gólyatábora

Idén első alkalommal, de hagyományteremtő céllal Gólyatábort szervezett iskolánk a leendő 9. évfolyamos Logisztikai technikus diákjai részére 2020. augusztus 17 és 19 között.
A program főszervezői Csortos Katalin és Lencsés László voltak. Munkájukat segítette Erősné Pócs Veronika, valamint a 2/14 LOG osztály négy tanulója: Pánczél Bettina, Tisaru Kármen, Baky Szabolcs és Lovasi Gergő.
A 27 részvevő gólyánkkal minden nap 9 órakor találkoztunk az iskolaépületénél. A háromnapos program során elsőként megismerkedtek iskolánk vezetőségével, az épülettel és egymással.
A színes és felejthetetlen csapatépítő programok igazi kis közösséggé kovácsolták leendő logisztikusainkat. Az első napon várhegyi séta, kupolatúra és délutáni akadályverseny alkotta programunkat.
A következő napon a vaskapui hegyoldalban GPS-koordináták alapján kincskeresés volt a feladatuk három csapatban.
Itt támogatóinknak köszönhetően értékes ajándékokra lelhettek a résztvevők.
Az utolsó napon jókedélyű közös sárkányhajózáson vettünk részt a Dunán a Prímás-szigetet megkerülve. A programsorozatot közös sütizés és fagyizás zárta.
A gólyatáborban a csapathoz való tartozást erősítette az egyenpólók viselése, melynek anyagi hátterét kiemelt főtámogatónk, az Eurasia Logistics biztosította.
Ezúton köszönjük meg többi támogatónknak is az anyagi és tárgyi felajánlásokat.

Kiemelt főtámogatónk:

A beszámolót készítették: Csortos Katalin és Lencsés László

Gólyatábor Logisztikai technikusoknak

Iskolánk gólyatábort szervez a 9. évfolyamos Logisztikai technikus diákjai részére.
A programról és a jelentkezés feltételeiről az alábbi plakát nyújt tájékoztatást (kattintásra megnyílik a teljes méretű verzió):


Megemlékezés a Trianon 100 Emléknap alkalmából

1920. június 4-én 16 óra 32 perckor írták alá a győztes nagyhatalmak Magyarországgal az első világháborút lezáró trianoni békeszerződést a versailles-i Nagy Trianon kastélyban.
A békediktátum megkötésének 100. évfordulójáról iskolánk egykori és jelenlegi diákjai emlékeznek meg Babits Mihály Hazám! című versével.

Közreműködők: Kosznovszki Dóra, Radovics Angelika, Schuck Daniella, Sipos Leila, Vojtek Viktória.
Felkészítő tanár: Erősné Vörös Viktória.
Szerkesztő: Dudok Dávid.