Beiskolázási tájékoztató 2017/2018.

Tatabányai SZC

Balassa Bálint Gazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

 

Beiskolázási tájékoztató

a 2017/2018-as tanévre

  

Az intézmény OM azonosítója: 203064

Igazgató: Szepesi Márta

2500 Esztergom, Szent István tér 7-9.

Telefon/fax: 33/523-065

www.balassaegom.hu

 

Kedves nyolcadik osztályos Tanulók!

Szeretnénk bemutatni iskolánkat és ezúton is segítséget nyújtani az iskolaválasztásban.

Az iskola képzési rendszere

Szakközépiskola (3 + 2 éves képzés)

A szakközépiskolában az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzés és szakmai elméleti illetve gyakorlati oktatás folyik három éven keresztül. A közismereti oktatás a szakközépiskolai közismereti kerettanterv alapján folyik. Szakmai képzés, a szakmai vizsgára való felkészítés a szakképzési törvényben meghatározottak szerint – szakképzési kerettanterv alapján – zajlik. A 9. évfolyamon a szakmai gyakorlati képzés az iskola tanműhelyeiben folyik, a 10-11. évfolyamon tanulószerződés alapján munkahelyeken. A 9-10. évfolyamot követően összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteni. Az alábbi szakmákra képzünk:

 eladó,

pincér,

szakács,

cukrász.

A sikeres szakmai vizsga után a tanulók további két év alatt érettségire készülhetnek fel, emelt óraszámú közismereti tantárgyakat tanulva. Érettségi vizsgát négy tárgyból kell tenni, a szakmai végzettség alapján mentesülnek az ötödik tárgy vizsgája alól.

 

Szakgimnázium (4 + 1 éves képzés):

A 9-12. évfolyamokon a tanulók – közismereti és szakképzési kerettanterv alapján – az általános műveltséget megalapozó szakaszban szakmai érettségi vizsgára készülnek, ahol a közismereti tárgyak oktatásán felül ágazati szakképzés keretében szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. Az érettségi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, valamint egy a szakmai ágazatnak megfelelő szakmai tárgy.

Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.

Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott ágazatokba sorolt szakmacsoportok közül választhatnak diákjaink, melyek iskolánk esetében a következők: közgazdaság, ügyvitel, kereskedelem-marketing, vendéglátás-turisztika szakmacsoport. A 9-11. évfolyamok elvégzését követően összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell a diákoknak teljesíteniük.

 

Érettségire épülő szakképzés:

A 13. évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik.

A szakmacsoportoknak megfelelően választható szakmák a következők:

Közgazdaság:

Vállalkozási és bérügyintéző

Ügyvitel:

Irodai titkár

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció:

Kereskedő

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

Vendéglátás-turisztika:

Vendéglátásszervező

Turisztikai szervező, értékesítő

Szakmai érettségivel rendelkezők számára a képzési idő 1 év.

Szakmai érettségivel nem rendelkezők számára a képzési idő 2 év (13. évfolyamon szakmai érettségi vizsgát kell tenni, a 14. évfolyamon a szakmai vizsgára való felkészítés folyik).

 

A jelentkezés módja

Az általános felvételi eljárásra a központilag biztosított és a jelentkezők által kitöltött jelentkezési lappal lehet jelentkezni a következő táblázatban megjelölt tagozatkódokkal.

Jelentkezési határidő: 2017. 02. 15.

A jelentkezési lap beszerezhető az általános iskolákban illetve letölthető a www.oh.hu honlapról.

Az iskola felvételi vizsgát nem tart, a jelentkezők felvétele a magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tartárgyak 5-6-7. osztály év végi és a 8. félévi osztályzataiból képzett pontszám alapján történik. Pontegyenlőség esetén az idegen nyelv tantárgy és a matematika eredménye a döntő.

Sajátos nevelési igényű diákok felzárkóztatásához intézményünk nem rendelkezik fejlesztő-pedagógussal és tantervvel.

A tanulmányi területet meghirdető feladatellátási hely (telephely) kódja: 002

Tanulmányi területek kódjai:

Kód szakmacsoport Megjegyzés
0020 szakgimnázium
közgazdaság szakmacsoport
Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a négy év elvégzése után a közgazdaság szakterületen  iskolánkban vagy szakirányú felsőfokú intézményben szeretnének továbbtanulni, vagy vállalkozások működésével kapcsolatos adminisztrációs munkát végeznének (számvitel, pénzügy, statisztika).

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Pályázati-támogatási asszisztens

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása

Felvehető létszám 17fő.

0021 szakgimnázium
ügyvitel szakmacsoport
Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a négy év elvégzése után az ügyvitel szakterületen iskolánkban vagy szakirányú felsőfokú intézményben szeretnének továbbtanulni, vagy intézményekben és hivatalokban ügyintézői és titkári munkát végeznének (gépírás, szövegszerkesztés, levelezés).

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Ügyfélszolgálati ügyintéző

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 26 fő.

0022 szakgimnázium kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a négy év elvégzése után a kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakterületen iskolánkban vagy szakirányú felsőfokú intézményben szeretnének továbbtanulni, vagy kereskedelmi vállalkozások működésével kapcsolatos munkát végeznének (beszerzés, értékesítés, ellenőrzés, adatszolgáltatás).

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Eladó

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 17 fő.

0023 szakgimnázium kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a négy év elvégzése után a közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatban, a  kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakterületen iskolánkban vagy szakirányú felsőfokú intézményben szeretnének továbbtanulni, vagy logisztikai és szállítmányozási tevékenységet kívánnak végezni (rendelés, beszerzés, értékesítés, nemzetközi szállítás).

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Vállalkozási ügyintéző

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 17 fő.

0024 szakgimnázium vendéglátás-turisztika Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a négy év elvégzése után a vendéglátóipar ágazatban,  vendéglátás-turisztika szakterületen  iskolánkban vagy szakirányú felsőfokú intézményben szeretnének továbbtanulni, vagy vendéglátó egységek üzleti tevékenységét végeznék (árubeszerzés, raktározás, termelés, érékesítés szervezése, irányítása, ellenőrzése).

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Pincér

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 28 fő.

0025 szakgimnázium vendéglátás-turisztika Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a négy év elvégzése után a turisztika ágazatban, vendéglátás-turisztika szakterületen iskolánkban vagy szakirányú felsőfokú intézményben szeretnének továbbtanulni, vagy turisztikával, idegenvezetéssel szeretnének foglalkozni (túrák szervezése, ismeret terjesztés).

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Szállodai recepciós

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 17 fő.

0026 szakközépiskola

kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik eladó szakmát szeretnének tanulni, kereskedelmi egységekben eladói munkát végeznének.

A képzési idő 3 év.

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 16

0027 szakközépiskola

vendéglátás-turisztika

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a cukrász szakmát szeretnék tanulni, vendéglátó egységekben cukrászati termékeket szeretnének készíteni és értékesíteni.

A képzési idő 3 év.

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 12

0028 szakközépiskola

vendéglátás-turisztika

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a pincér szakmát szeretnék tanulni, vendéglátó egységekben felszolgálnának.

A képzési idő 3 év.

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 28

0029 szakközépiskola

vendéglátás-turisztika

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik szakács szakmát szeretnének tanulni, vendéglátó egységekben ételkészítést végeznének.

A képzési idő 3 év.

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 28