Beiskolázási tájékoztató a 2018/2019. tanévre

 

Tatabányai SZC

Balassa Bálint Gazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Beiskolázási tájékoztató

a 2018/2019-es tanévre

   

OM kód: 203064

Igazgató: Szepesi Márta

2500 Esztergom, Szent István tér 7-9.

Telefon/fax: 33/523-065

www.balassaegom.hu

 

Kedves nyolcadik osztályos Tanulók!

Szeretnénk bemutatni iskolánkat és ezúton is segítséget nyújtani az iskolaválasztásban.

Az iskola képzési rendszere

Szakközépiskola (3 + 2 éves képzés)

A szakközépiskolában az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzés és szakmai elméleti illetve gyakorlati oktatás folyik három éven keresztül. A közismereti oktatás a szakközépiskolai közismereti kerettanterv alapján folyik. Szakmai képzés, a szakmai vizsgára való felkészítés a szakképzési törvényben meghatározottak szerint – szakképzési kerettanterv alapján – zajlik. A 9. évfolyamon a szakmai gyakorlati képzés az iskolai gyakorló kabinetekben folyik, a 10-11. évfolyamon tanulószerződés alapján munkahelyeken. A 9-10. évfolyamot követően összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteni. Az alábbi szakmákra képzünk:

 

  • eladó,
  • pincér,
  • szakács,
  • cukrász.

 

A sikeres szakmai vizsga után a tanulók további két év alatt érettségire készülhetnek fel, emelt óraszámú közismereti tantárgyakat tanulva. Érettségi vizsgát négy tárgyból kell tenni, a szakmai végzettség alapján mentesülnek az ötödik tárgy vizsgája alól.

 

Szakgimnázium (4 + 1 éves képzés):

 

A 9-12. évfolyamokon a tanulók – közismereti és szakképzési kerettanterv alapján – az általános műveltséget megalapozó szakaszban szakmai érettségi vizsgára készülnek, ahol a közismereti tárgyak oktatásán felül ágazati szakképzés keretében szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. Az érettségi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, valamint egy a szakmai ágazatnak megfelelő szakmai tárgy.

Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.

Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott ágazatok közül választhatnak diákjaink, melyek iskolánk esetében a következők: közgazdaság, ügyvitel, kereskedelem, vendéglátóipar, turisztika, közlekedés, szállítmányozás és logisztika. A 9-11. évfolyamok elvégzését követően összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell a diákoknak teljesíteniük.

 

Érettségire épülő szakképzés:

 

A 13. évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik.

A szakmacsoportoknak megfelelően választható szakmák a következők:

Közgazdaság:

Pénzügyi és számviteli ügyintéző

Ügyvitel:

Irodai titkár

Kereskedelem:

Kereskedő

Vendéglátóipar:

Vendéglátásszervező

Turisztika:

Turisztikai szervező, értékesítő

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika:

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

 

Szakmai érettségivel rendelkezők számára a képzési idő 1 év.

Szakmai érettségivel nem rendelkezők számára a képzési idő 2 év (13. évfolyamon szakmai érettségi vizsgát kell tenni, a 14. évfolyamon a szakmai vizsgára való felkészítés folyik).

 

A jelentkezés módja

A felvételi eljárás rendje.

  • Az általános felvételi eljárásra a központilag biztosított és a jelentkezők által kitöltött jelentkezési lappal lehet jelentkezni a következő táblázatban megjelölt tagozatkódokkal.
  • Jelentkezési határidő: 2018. 02. 19.
  • A jelentkezési lap beszerezhető az általános iskolákban illetve letölthető a https://www.oktatás.hu honlapról.
  • Az iskola felvételi vizsgát nem tart, a jelentkezők felvétele a magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tartárgyak 5-6-7. osztály év végi és a 8. félévi osztályzataiból képzett pontszám alapján történik. Pontegyenlőség esetén az idegen nyelv tantárgy és a matematika eredménye a döntő.
  • A szakközépiskolai szakmákra történő felvétel (cukrász, eladó, pincér, szakács) egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági követelményekhez kötöttek. Az alkalmassági vizsgálatokat az iskolaorvos végzi.
  • Sajátos nevelési igényű diákok oktatása integráltan folyik iskolánkban, felzárkóztatásukhoz intézményünk nem rendelkezik fejlesztő-pedagógussal és tantervvel.
Kód szakmacsoport Megjegyzés
0020 szakgimnázium
közgazdaságágazat
Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a négy év elvégzése után a közgazdaság szakterületen iskolánkban vagy szakirányú felsőfokú intézményben szeretnének továbbtanulni, vagy vállalkozások működésével kapcsolatos adminisztrációs munkát végeznének (számvitel, pénzügy, statisztika).

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Pályázati-támogatási asszisztens

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása

Felvehető létszám 15 fő.

0021 szakgimnázium
ügyvitelágazat
Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a négy év elvégzése után az ügyvitel szakterületen iskolánkban vagy szakirányú felsőfokú intézményben szeretnének továbbtanulni, vagy intézményekben és hivatalokban ügyintézői és titkári munkát végeznének (gépírás, szövegszerkesztés, levelezés).

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Ügyfélszolgálati ügyintéző

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 15 fő.

0022 szakgimnázium kereskedelem

ágazat

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a négy év elvégzése után a kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakterületen iskolánkban vagy szakirányú felsőfokú intézményben szeretnének továbbtanulni, vagy kereskedelmi vállalkozások működésével kapcsolatos munkát végeznének (beszerzés, értékesítés, ellenőrzés, adatszolgáltatás).

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Eladó

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 15 fő.

0023 szakgimnázium vendéglátóipar

ágazat

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a négy év elvégzése után a vendéglátóipar ágazatban,  vendéglátás-turisztika szakterületen  iskolánkban vagy szakirányú felsőfokú intézményben szeretnének továbbtanulni, vagy vendéglátó egységek üzleti tevékenységét végeznék (árubeszerzés, raktározás, termelés, érékesítés szervezése, irányítása, ellenőrzése).

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Pincér

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám  17fő.

0024 szakgimnázium

turisztika

ágazat

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a négy év elvégzése után a turisztika ágazatban, vendéglátás-turisztika szakterületen iskolánkban vagy szakirányú felsőfokú intézményben szeretnének továbbtanulni, vagy turisztikával, idegenvezetéssel szeretnének foglalkozni (túrák szervezése, ismeret terjesztés).

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Szállodai recepciós

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 17 fő.

0025 szakgimnázium

közlekedés, szállítmányozás és logisztika

ágazat

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a négy év elvégzése után a közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatban, a  kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakterületen iskolánkban vagy szakirányú felsőfokú intézményben szeretnének továbbtanulni, vagy logisztikai és szállítmányozási tevékenységet kívánnak végezni (rendelés, beszerzés, értékesítés, nemzetközi szállítás).

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Vállalkozási ügyintéző

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám  17 fő.

0026 szakközépiskola

kereskedelem

ágazat

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik eladó szakmát szeretnének tanulni, kereskedelmi egységekben eladói munkát végeznének.

A képzési idő 3 év.

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 20

0027 szakközépiskola

vendéglátóipar

ágazat

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a cukrász szakmát szeretnék tanulni, vendéglátó egységekben cukrászati termékeket szeretnének készíteni és értékesíteni.

A képzési idő 3 év.

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 12

0028 szakközépiskola

vendéglátóipar

ágazat

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a pincér szakmát szeretnék tanulni, vendéglátó egységekben felszolgálnának.

A képzési idő 3 év.

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 16

0029 szakközépiskola

vendéglátóipar

ágazat

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik szakács szakmát szeretnének tanulni, vendéglátó egységekben ételkészítést végeznének.

A képzési idő 3 év.

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 24