Beiskolázási tájékoztató a 2018/2019-es tanévre

Tatabányai SZC
Balassa Bálint Gazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

   

OM kód: 203064
Igazgató: Szepesi Márta
2500 Esztergom, Szent István tér 7-9.
Telefon/fax: 33/523-065
www.balassaegom.hu

 

Kedves nyolcadik osztályos Tanulók!
Szeretnénk bemutatni iskolánkat és ezúton is segítséget nyújtani az iskolaválasztásban.

Az iskola képzési rendszere:

Szakközépiskola (3+2 éves képzés)

A szakközépiskolában az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzés és szakmai elméleti illetve gyakorlati oktatás folyik három éven keresztül.
A közismereti oktatás a szakközépiskolai közismereti kerettanterv alapján folyik.
Szakmai képzés, a szakmai vizsgára való felkészítés a szakképzési törvényben meghatározottak szerint – szakképzési kerettanterv alapján – zajlik. A 9. évfolyamon a szakmai gyakorlati képzésre az iskolai gyakorló kabinetekben kerül sor, a 10-11. évfolyamon tanulószerződés alapján munkahelyeken. A 9-10. évfolyamot követően összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.
Az alábbi szakmákra képzünk: 

  • eladó,
  • pincér,
  • szakács,
  • cukrász.

A sikeres szakmai vizsga után a tanulók további két év alatt az érettségire készülhetnek fel, emelt óraszámú közismereti tantárgyakat tanulva. Érettségi vizsgát négy tárgyból kell tenniük, a szakmai végzettség alapján mentesülnek az ötödik alól.

Szakgimnázium (4+1 éves képzés):

A 9-12. évfolyamokon a tanulók – közismereti és szakképzési kerettanterv alapján – az általános műveltséget megalapozó szakaszban szakmai érettségi vizsgára készülnek. Itt a közismereti tárgyak oktatásán felül ágazati szakképzés keretében szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik.
Az érettségi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, valamint egy, a szakmai ágazatnak megfelelő szakmai tárgy.

Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele az 50 órás közösségi szolgálat teljesítése.

Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott ágazatok közül választhatnak diákjaink. Ezek iskolánk esetében a következők: közgazdaság, ügyvitel, kereskedelem, vendéglátóipar, turisztika, közlekedés, szállítmányozás és logisztika. A 9-11. évfolyamok elvégzését követően összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük a tanulóknak.

Érettségire épülő szakképzések:

A 13. évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik.

A szakmacsoportoknak megfelelően választható szakmák a következők:

Közgazdaság:
Pénzügyi és számviteli ügyintéző

Ügyvitel:
Irodai titkár

Kereskedelem:
Kereskedő

Vendéglátóipar:
Vendéglátásszervező

Turisztika:
Turisztikai szervező, értékesítő

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika:
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

Szakmai érettségivel rendelkezők számára a képzési idő 1 év.

Szakmai érettségivel nem rendelkezőknek a képzési idő 2 év (a 13. évfolyamon szakmai érettségi vizsgát kell tenniük, a 14. évfolyamon a szakmai vizsgára való felkészítés folyik).

A jelentkezés módja:

  • A tanulói adatlapok és a jelentkezési lap(ok) és kitöltését és megküldését a középiskolák felé az általános iskola ezzel megbízott felelőse végzi 2018. 02. 19.-i határidővel
  • Az iskola felvételi vizsgát nem tart. A jelentkezők felvétele a magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tartárgyak 5-6-7. osztály év végi és a 8. félévi osztályzataiból képzett pontszám alapján történik. Pontegyenlőség esetén az idegen nyelv tantárgy és a matematika eredménye a döntő.
  • A szakközépiskolai szakmákra történő felvétel (cukrász, eladó, pincér, szakács) egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági követelményekhez kötött. Az alkalmassági vizsgálatokat az iskolaorvos végzi.
  • A sajátos nevelési igényű diákok oktatása integráltan folyik iskolánkban, felzárkóztatásukhoz intézményünk nem rendelkezik fejlesztő-pedagógussal és tantervvel.
Kód szakmacsoport Megjegyzés
0020 szakgimnázium
közgazdaság ágazat
Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a négy év elvégzése után a közgazdaság szakterületen iskolánkban vagy szakirányú felsőfokú intézményben szeretnének továbbtanulni, vagy vállalkozások működésével kapcsolatos adminisztrációs munkát végeznének (számvitel, pénzügy, statisztika).

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Pályázati-támogatási asszisztens

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása

Felvehető létszám 15 fő.

0021 szakgimnázium
ügyvitel ágazat
Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a négy év elvégzése után az ügyvitel szakterületen iskolánkban vagy szakirányú felsőfokú intézményben szeretnének továbbtanulni, vagy intézményekben és hivatalokban ügyintézői és titkári munkát végeznének (gépírás, szövegszerkesztés, levelezés).

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Ügyfélszolgálati ügyintéző

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 15 fő.

0022 szakgimnázium
kereskedelem ágazat
Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a négy év elvégzése után a kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakterületen iskolánkban vagy szakirányú felsőfokú intézményben szeretnének továbbtanulni, vagy kereskedelmi vállalkozások működésével kapcsolatos munkát végeznének (beszerzés, értékesítés, ellenőrzés, adatszolgáltatás).

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Eladó

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 15 fő.

0023 szakgimnázium
vendéglátóipar ágazat
Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a négy év elvégzése után a vendéglátóipar ágazatban,  vendéglátás-turisztika szakterületen  iskolánkban vagy szakirányú felsőfokú intézményben szeretnének továbbtanulni, vagy vendéglátó egységek üzleti tevékenységét végeznék (árubeszerzés, raktározás, termelés, érékesítés szervezése, irányítása, ellenőrzése).

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Pincér

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám  17 fő.

0024 szakgimnázium
turisztika ágazat
Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a négy év elvégzése után a turisztika ágazatban, vendéglátás-turisztika szakterületen iskolánkban vagy szakirányú felsőfokú intézményben szeretnének továbbtanulni, vagy turisztikával, idegenvezetéssel szeretnének foglalkozni (túrák szervezése, ismeret terjesztés).

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Szállodai recepciós

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 17 fő.

0025 szakgimnázium
közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat
Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a négy év elvégzése után a közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatban, a  kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakterületen iskolánkban vagy szakirányú felsőfokú intézményben szeretnének továbbtanulni, vagy logisztikai és szállítmányozási tevékenységet kívánnak végezni (rendelés, beszerzés, értékesítés, nemzetközi szállítás).

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Vállalkozási ügyintéző

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám  17 fő.

0026 szakközépiskola
kereskedelem ágazat
Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik eladó szakmát szeretnének tanulni, kereskedelmi egységekben eladói munkát végeznének.

A képzési idő 3 év.

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 20

0027 szakközépiskola
vendéglátóipar ágazat
Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a cukrász szakmát szeretnék tanulni, vendéglátó egységekben cukrászati termékeket szeretnének készíteni és értékesíteni.

A képzési idő 3 év.

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 12

0028 szakközépiskola
vendéglátóipar ágazat
Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a pincér szakmát szeretnék tanulni, vendéglátó egységekben felszolgálnának.

A képzési idő 3 év.

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 16

0029 szakközépiskola
vendéglátóipar ágazat
Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik szakács szakmát szeretnének tanulni, vendéglátó egységekben ételkészítést végeznének.

A képzési idő 3 év.

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 24