Beiskolázási tájékoztató a 2019/2020. tanévre

Tatabányai SZC

Balassa Bálint Gazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Beiskolázási tájékoztató

a 2019/2020-as tanévre

OM kód: 203064

Igazgató: Szepesi Márta

2500 Esztergom, Szent István tér 7-9.

Telefon/fax: 33/523-065

www.balassaegom.hu

 

Kedves nyolcadik osztályos Tanulók!

Szeretnénk bemutatni iskolánkat és ezúton is segítséget nyújtani az iskolaválasztásban.

Az iskola képzési rendszere

Szakközépiskola (3 + 2 éves képzés)

A szakközépiskolában az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzés és szakmai elméleti illetve gyakorlati oktatás folyik három éven keresztül.

A 9. évfolyamon a szakmai gyakorlati képzés az iskola tanműhelyeiben történik és szintvizsgával fejeződik be. A 10-11. évfolyamon a gyakorlati képzés tanulószerződés alapján, munkahelyeken zajlik. A 9-10. évfolyamot követően összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteni. Az alábbi szakmákra képzünk:

 • eladó,
 • pincér,
 • szakács,
 • cukrász. 

A sikeres szakmai vizsga után a tanulók további két év alatt érettségire készülhetnek fel, emelt óraszámú közismereti tantárgyakat tanulva. Érettségi vizsgát négy tárgyból kell tenni, a szakmai végzettség alapján mentesülnek az ötödik tárgy vizsgája alól. 

Szakgimnázium (4 + 1 éves képzés):

A 9-12. évfolyamokon a tanulók – közismereti és szakképzési kerettanterv alapján – az általános műveltséget megalapozó szakaszban szakmai érettségi vizsgára készülnek, ahol a közismereti tárgyak oktatásán felül ágazati szakképzés keretében szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. Az érettségi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, valamint egy a szakmai ágazatnak megfelelő szakmai tárgy. A szakmai érettségi vizsga munkakör betöltésére jogosít fel.

Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.

Az érettségi vizsga előtt, szakmai vizsga letétele után, mellékszakképesítés  szerezhető.

Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott ágazatok közül választhatnak diákjaink, melyek iskolánk esetében a következők: közgazdaság, ügyvitel, kereskedelem, vendéglátóipar, turisztika, közlekedés, szállítmányozás és logisztika. A 10-11. évfolyamok elvégzését követően összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell a diákoknak teljesíteniük.

 Érettségire épülő szakképzés:

 A 13. évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik.

A szakmacsoportoknak megfelelően választható szakmák a következők:

Közgazdaság:

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Ügyvitel:

Irodai titkár

Kereskedelem:

Kereskedő           

Vendéglátóipar:

Vendéglátásszervező

Turisztika:

Turisztikai szervező, értékesítő

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika:

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

 Szakmai érettségivel rendelkezők számára a képzési idő 1 év.

Szakmai érettségivel nem rendelkezők számára a képzési idő 2 év.

A jelentkezés módja

A felvételi eljárás rendje.

 • Az általános felvételi eljárásra a központilag biztosított és a jelentkezők által kitöltött jelentkezési lappal lehet jelentkezni a következő táblázatban megjelölt tagozatkódokkal.
 • Jelentkezési határidő: 2019. 02. 18.
 • A jelentkezés az általános iskolákon keresztül vagy közvetlenül az OH online felületén történik..
 • Az iskola felvételi vizsgát nem tart, a jelentkezők felvétele a magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tartárgyak 5-6-7. osztály év végi és a 8. félévi osztályzataiból képzett pontszám alapján történik. Pontegyenlőség esetén az idegen nyelv tantárgy és a matematika eredménye a döntő.
 • Sajátos nevelési igényű diákok oktatása integráltan folyik iskolánkban, felzárkóztatásukhoz intézményünk nem rendelkezik fejlesztő-pedagógussal és tantervvel.
 • Szakközépiskolai képzéseink egészségügyi (eladó, cukrász, pincér, szakács) és pályaalkalmassági (cukrász, pincér, szakács) feltételekhez kötöttek.
 • Az iskola telephely kódja: 002
Kód ágazat/szakma Megjegyzés
0020 szakgimnáziumi
Közgazdaság
Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik vállalkozások működésével kapcsolatos adminisztrációs munkát végeznének (számvitel, pénzügy, statisztika).

A megszerezhető mellékszakképesítés: Pályázati-támogatási asszisztens

Érettségire épülő szakma: Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása

Felvehető létszám 17fő.

0021 szakgimnáziumi
Ügyvitel
Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik intézményekben és hivatalokban ügyintézői és titkári munkát végeznének (gépírás, szövegszerkesztés, levelezés).

A megszerezhető mellékszakképesítés: Ügyfélszolgálati ügyintéző

Érettségire épülő szakma: Irodai titkár

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 17 fő.

0022 szakgimnáziumi Kereskedelem Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik kereskedelmi vállalkozások működésével kapcsolatos munkát végeznének (beszerzés, értékesítés, ellenőrzés, adatszolgáltatás).

A megszerezhető mellékszakképesítés: Eladó

Érettségire épülő szakma: Kereskedő

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 17 fő.

0023 szakgimnáziumi

Vendéglátóipar

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik vendéglátó egységek üzleti tevékenységét végeznék (árubeszerzés, raktározás, termelés, érékesítés szervezése, irányítása, ellenőrzése).

A megszerezhető mellékszakképesítés: Pincér

Érettségire épülő szakma: Vendéglátásszervző

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 16 fő.

0024 szakgimnáziumi

Turisztika

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik utazási irodákban, rendezvényszervező cégeknél turisztikával, idegenvezetéssel szeretnének foglalkozni (túrák szervezése, ismeretterjesztés).

A megszerezhető mellékszakképesítés: Szállodai recepciós

Érettségire épülő szakma: Turisztikai szervező, értékesítő

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 34 fő.

0025 szakgimnáziumi

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a fuvarozással, szállításokkal foglalkozó cégeknél logisztikai és szállítmányozási tevékenységet kívánnak végezni (rendelés, beszerzés, értékesítés, nemzetközi szállítás).

A megszerezhető mellékszakképesítés: Pénzügyi ügyintéző

Érettségire épülő szakma: Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 34 fő.

0026 szakközépiskola

Cukrász

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a cukrász szakmát szeretnék tanulni, vendéglátó egységekben cukrászati termékeket szeretnének készíteni és értékesíteni.

A képzési idő 3 év

További 2 év alatt érettségi szerezhető.

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 12

0027 szakközépiskola

Eladó

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik eladó szakmát szeretnének tanulni, kereskedelmi egységekben eladói munkát végeznének.

A képzési idő 3 év.

További 2 év alatt érettségi szerezhető.

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 28

0028 szakközépiskola

Pincér

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a pincér szakmát szeretnék tanulni, vendéglátó egységekben felszolgálnának.

A képzési idő 3 év.

További 2 év alatt érettségi szerezhető

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 16

0029 szakközépiskola

Szakács

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik szakács szakmát szeretnének tanulni, vendéglátó egységekben ételkészítést végeznének.

A képzési idő 3 év.

További 2 év alatt érettségi szerezhető

Választható idegen nyelvek: angol vagy német, az általános iskolában tanultak folytatása.

Felvehető létszám 24