Tisztelt Vállalkozók! Beszerzési eljárás – Felhívás ajánlattételre!

A Tatabányai Szakképzési Centrum beszerzési eljárást hirdet az esztergomi TSZC Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola épületében található vizesblokkjának felújítási munkáira.

A felhívás az alábbiakban olvasható:

AJÁNLATKÉRÉS-TSZC_Balassa_vizesblokk_felújítás

Az ajánlattételhez szükséges az “Ajánlattevői nyilatkozat” leadása is!

Ajánlattevői_nyilatkozat-2016

Javító érettségi és szakmai vizsgák időpontjai

Érettségi és szakmai vizsgák időpontjai az őszi vizsgaidőszakban:

Érettségi írásbeli vizsgák kezdete: 2016. október 17.

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák lebonyolítása: 2016. november 21-25.

Jelentkezés az érettségi vizsgára: 2016. augusztus utolsó hetében (várhatóan legkésőbb szeptember 2-ig) a kijelölt intézményekben (Iskolánk tanulói esetében ez várhatóan a mi iskolánk lesz).

Szakmai írásbeli vizsgák kezdete: 2016. október 03.

Szóbeli vizsgák lebonyolítása: 2016. október végéig.

Jelentkezés a szakmai javító-pótló vizsgákra: 2016. augusztus utolsó hetében (várhatóan legkésőbb szeptember 2-ig) itt az iskolában.

Várjuk a jelentkezőket szakmai képzéseinkre a 2016/2017. tanévre

A szakmai és érettségi vizsgák végeztével a diákok számára az alábbi képzéseket ajánljuk

Emelt szintű, kétéves szakképzés érettségizettek számára (25 év alattiaknak):

Kereskedő

Vendéglátásszervező

Turisztikai szervező, értékesítő

Vállalkozási és bérügyintéző

Irodai titkár

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

 

Szakiskolát végzetteknek (szakmai-OKJ képzettséggel rendelkezőknek):

esti tagozatos, érettségire felkészítő, 2 éves képzés

 

Szakiskolát végzetteknek (szakmai-OKJ képzettséggel rendelkező 25 év alattiaknak):

nappali tagozatos, 2 éves, érettségire felkészítő képzés

 

Esti tagozatos felnőttoktatás azoknak, akik legfeljebb egy OKJ szakmával rendelkeznek (diplomás végzettséget nem kell beszámítani!) az alábbi szakmákban:

Eladó

Szakács

Pincér

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

Kereskedő

Pénzügyi – számviteli ügyintéző

Vendéglátásszervező

Irodai titkár

Jelentkezési lapok letölthetők a „Közzétététel,nyomtatvány-nyomtatványok tanulóknak” menüpontból vagy lentebb

 

Kedves nyolcadik osztályt idén elvégzett tanulók! Nektek ajánljuk Eladó képzésünket:

nappali tagozatos 3-éves szakképzés

 

Jelentkezési lapok (bizonyítványmellékletekkel) beküldhetők postán vagy leadhatók az iskolában szerdai napokon 8-12 óra között. Ugyanekkor szívesen állunk az érdeklődők rendelkezésére telefonon vagy személyesen is!

Beíratkozás: 2016. augusztus 24.

Jelentkezes_2016_nappali-_tag_erettsegire_felk

Jelentkezesi_lap_esti_tagozatos_szakkepzesre_2016

jelentkezes_2016_erettsegire_epülo_szakkepzesre_nappali tagozat

jelentkezes_2016_esti-_tag_erettsegire_felk_szakiskolát végzetteknek

Balogh Gyula a 2016. év Szakoktatója a Tatabányai Szakképzési Centrum iskoláiban. Nyugdíjba vonulók köszöntése

A TSZC hagyományteremtő szándékkal díjat alapított, amellyel az év legeredményesebb pedagógusait ismeri el három kategóriában:

Az év legjobb közismereti tanára

Az év legjobb elméleti szakmai tanára

Az év legjobb szakoktatója

Ebben a tanévben az év szakoktatója megtisztelő címet Balogh Gyula, iskolánk vendéglátó szakoktatója kapta.

A díjat a TSZC vezetése a pedagógusnapi ünnepség keretében adta át iskolánk szakoktatójának.

Balogh_Gy_kitüntetés_2016_2

Kedves Gyula bácsi! Szívből gratulálunk az iskola közössége nevében!

Nyugdíjba vonulásuk alkalmából köszöntötték Bársonyiné Molnár Erika és Dánielné Pintér Mária tanárokat is (képünk jobb és bal szélén állnak az iskolavezetés, Meszes Balázs főigazgatóhelyettes és Balogh Gyula szakoktató társaságában).

Balogh_Gy_kitüntetés_2016_1

Kedves Tanárnők! Nyugdíjas éveikre kívánunk jó egészséget és további szép élményeket!

 

Közösségi szolgálati lehetőség

Még lehet jelentkezni közösségi szolgálatra az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz. A vállalható feladat: lakossági tájékoztatók szétosztása, napi 5 óra szolgálat keretében.

Jelentkezni lehet az iskolában 2016. június 21. 10.00-ig

Magántanulók és osztályozhatatlan tanulók figyelem! Felkészülés az osztályozóvizsgákra

Tájékoztató az osztályozóvizsgáról

Az osztályozóvizsgával kapcsolatos kérdéseikkel a tanulók a szaktanárokat és

osztályfőnöküket kereshetik meg

 A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Az a tanuló, aki az I. félév végén valamely tárgyból nem jelent meg az osztályvizsgán, a tanév végén az adott tárgy egész tanéves tananyagából köteles vizsgát tenni!

Az írásbeli osztályozóvizsgák időpontjai:

 1. június 13-14-15-16. 09.00-tól

A szóbeli osztályozóvizsgák időpontja:

 1. június 16. 13.00-tól

Érintett tantárgyak írásbeli vizsgái

 1. nap (június 13. hétfő): magyar nyelv és irodalom, kommunikáció-magyar nyelv, történelem, társadalomismeret, idegen nyelv
 2. nap (június 14. kedd): matematika, fizika, kémia
 3. nap (június 15. szerda) földrajz, biológia, informatika
 4. nap (június 16. csütörtök): szakmai és szakmai előkészítő tárgyak

A tanulók a 15 perccel a vizsga megkezdése előtt a 210. tanterem előtt gyülekezzenek!

Az írásbeli feladatlapok megoldására 50 perc áll rendelkezésre.

Az írásbeli vizsgák kezdete a tantárgyak sorrendjében:

 1. 09.00-09.50
 2. 10.00-10.50
 3. 11.00-11.50
 4. 12.00-12.50

Az írásbeli vizsga eredményének kihirdetése: 2016. június 16. 13.00, a 210. terem előtt

Értékelés

 • Az elégséges szint eléréséhez az írásbeli és szóbeli vizsgarészben együttesen 40%-ot kell elérni. A matematika, fizika és kémia tantárgyak esetében ez a határ 30%.
 • A szóbeli vizsgára bocsátás feltétele a vizsga írásbeli részén nyújtott legalább 25%-os teljesítmény. A matematika, fizika és kémia tantárgyak esetében ez a határ 15%.
 • Ha a tanuló már az írásbeli vizsgarészben teljesítette az elégséges szint eléréséhez szükséges 40 illetve 30%- ot, nem kell szóbeli vizsgát tennie.

A tanulmányi kötelezettségek nem teljesítése nem tanköteles korú tanuló esetében a tanulói jogviszony megszüntetését vonja maga után!

Ha tanköteles korú tanuló nem teljesíti tanulmányi kötelezettségét, magántanulói jogviszonyát az iskola visszavonja vagy kezdeményezi az illetékes gyámhatóságnál annak kivizsgálását, mi az oka annak, hogy a tanuló tanulmányi kötelezettségét nem teljesíti.