Nyolcadikosoknak!

Az ideiglenes (egyelőre csak intézményünk által  rangsorolt) felvételi lista nyilvánosságra hozatalának várható időpontja 2016. március 4. (legkésőbb  2016. március 9.)!

A tankönyvellátás tervezett rendje a 2016/2017. tanévre

A kiadott, az osztályfőnökök által kiadott igénylőlapot minden tanulónak vissza kell hoznia és leadnia osztályfőnökének. Ha ezt nem teszi, nem kerülhet az ingyenes tankönyvet igénylők közé!

Ha a tanuló nem jogosult vagy nem kéri az ingyenes tankönyvet, kérjük ezt a szülő írja a lapra és aláírásával hitelesítve küldje el a megadott határidőig,

A jogosultságot igazolni kell az igénylő lapon feltüntetett esetekben és dokumentumokkal!

Ha a tanuló nem tud mellékelni olyan igazolást, amely a következő tanév elején is érvényes lesz, azt legkésőbb október 15-ig pótolnia kell! Az igazolás későbbi benyújtása esetén az igénylő lap megfelelő záradékát ki kell tölteni és aláírni! Ebben a szülő vállalja, hogy legkésőbb október 15-ig pótolja az igazolást, ha nem teszi, ki kell fizetnie a tankönyvcsomagot!

tankönyvrendelés_honlap_2016

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz_2016

 

Szakmai javító vizsgára utasítottak figyelem! Nagyon fontos!

A moduláris rendszerben végzett tanulók (szakács, pincér) közül azok jelentkezhetnek vizsgára, akik 2015-ben végeztek.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a vizsgakövetelmények megváltozása miatt ez az utolsó alkalom, hogy a végzettség megszerzéséhez szükséges szakmai vizsgát letegyék!

Kérjük jelentkezzenek a vizsgára 2016. február 12-ig!

Hozzák magukkal bizonyítványukat, törzslapkivonatukat és személyes okmányaikat!

Lezárult az esti tagozatos szakképzésre jelentkezés – tájékoztató az induló képzésekről!

A jelentkezések feldolgozása és az érdeklődők kiértesítése folyamatosan történik.

Arról már most tudjuk tájékoztatni az érdeklődőket, hogy az alábbi szakképzések indulnak:

szakács

vendéglátásszervező- vendéglős

logisztikai ügyintéző

kereskedő

pénzügyi-számviteli ügyintéző

Figyelem! A képzésre felvettek tájékoztatása és beiratkozás itt az iskolában: 2016. január 26. 14.15-kor lesz!

A szakács és a vendéglátásszervező-vendéglős szakmákra több jelentkezést elfogadni már biztosan nem tudunk!

 

Futball-siker

A teremlabdarúgás-futsal V-VI. korcsoportos diákolimpia 2015/2016. tanévi megyei döntőjében iskolánk csapata II. helyezést ért el.

A csapat tagjai:

Dékány Roland, Kucsera Tamás, Muzslai Máté, Ibos Ferenc, Szász Lajos, 

Tittmann Gergő, Tóth Dániel, Zoltai Zoltán, Izsó Bence

Patronáló tanáruk: Zámbó Tibor

Gratulálunk a szép eredményhez!

Magántanulók és osztályozhatatlan tanulók figyelmébe – január 25-től kezdődnek az osztályozóvizsgák!

Tájékoztató az osztályozóvizsgáról

Osztályozóvizsgára kötelezettek a magántanulók valamint azok a tanulók, akik nem szerezték meg a félévi értékelésükhöz szükséges számú érdemjegyet; és ennek következtében osztályozhatatlanná váltak.

Az osztályozóvizsgával kapcsolatos kérdéseikkel a tanulók a szaktanárokat és

osztályfőnöküket kereshetik meg

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Az a tanuló, aki az I. félév végén valamely tárgyból nem jelenik meg az osztályvizsgán, a tanév végén az adott tárgy egész tanéves tananyagából köteles vizsgát tenni!

 

Az írásbeli osztályozóvizsgák időpontjai:

2016. január 25-26-27-28-29. 13.30-tól

A szóbeli osztályozóvizsgák időpontjai:

2016. február 01-02-03. 14.15-tól

 

Érintett tantárgyak írásbeli vizsgái

1. nap (január 25. hétfő): magyar nyelv és irodalom, kommunikáció-magyar nyelv, történelem, társadalomismeret, idegen nyelv

2. nap (január 26. kedd): matematika, fizika, kémia

3. nap (január 27. szerda) földrajz, biológia, informatika

4. nap (január 28. csütörtök): szakmai és szakmai előkészítő tárgyak

5. nap (január 29. péntek): szakmai és szakmai előkészítő tárgyak

 

A tanulók a 15 perccel a vizsga megkezdése előtt a 210. tanterem előtt gyülekezzenek!

Az írásbeli feladatlapok megoldására 50 perc áll rendelkezésre.

Az írásbeli vizsgák kezdete a tantárgyak sorrendjében:

  1. 13.30-14.20
  2. 14.30-15.20
  3. 15.30-16.20
  4. 16.30-17.20

 

Az írásbeli vizsga eredményének kihirdetése: 2016. február 01. 14.00 a 210. terem előtt

Értékelés

  • Az elégséges szint eléréséhez az írásbeli és szóbeli vizsgarészben együttesen 40%-ot kell elérni. A matematika, fizika és kémia tantárgyak esetében ez a határ 30%.
  • A szóbeli vizsgára bocsátás feltétele a vizsga írásbeli részén nyújtott legalább 25%-os teljesítmény. A matematika, fizika és kémia tantárgyak esetében ez a határ 15%.
  • Ha a tanuló már az írásbeli vizsgarészben teljesítette az elégséges szint eléréséhez szükséges 40 illetve 30%- ot, nem kell szóbeli vizsgát tennie.

FIGYELEM!

A tanulmányi kötelezettségek nem teljesítése nem tanköteles korú tanuló esetében a tanulói jogviszony megszüntetését vonja maga után!

Ha tanköteles korú tanuló nem teljesíti tanulmányi kötelezettségét, magántanulói jogviszonyát az iskola visszavonja vagy kezdeményezi az illetékes gyámhatóságnál annak kivizsgálását, mi az oka annak, hogy a tanuló tanulmányi kötelezettségét nem teljesíti.