Kedves nyolcadikosok – Itt az ideiglenes felvételi lista!

Hogy miért ideiglenes?

Mert erre a listára mindenki felkerült, aki valamely képzésünket megjelölte, de nem tudjuk, hogy hányadik helyen jelölte meg iskolánkat; így elképzelhető, hogy nem iskolánk diákja lesz ősztől.

Az áprilisban megjelenő végleges felvételi lista egyezteti majd össze az általatok megjelölt intézményeket és az intézmények által felvenni szándékozott tanulókat.

Listánkon a felvételnél figyelembe vett tantárgyak osztályzatai alapján kerültek rangsorolásra a jelentkezők, akik maximálisan 100 pontot érhettek el. Első helyen a legtöbb pontszámot elért tanulók állnak, őket követik az egyre kevesebb pontszámot elértek.

Az “N” betűvel jelöltek felvételét nem látjuk lehetségesnek.

A listában tanulói azonosítóval vagy jelszóval szerepeltek a megfelelő kóddal ellátott képzés(ek) listáján, amelyre jelentkezéseket adtatok be.

A listák az “Ideiglenes felvételi lista 2016” menüpontban olvashatók.

Készítsétek elő tanulói azonosítótokat!

A Kello felszólítása a tankönyvek kifizetésére

A Kello kéri azokat a szülőket, akik a kiküldött befizetési csekkeket még nem fizették be, hogy fizetési kötelezettségüknek 8 napon belül tegyenek eleget!

Az érintett szülőket az ellenőrzőben is értesíteni fogjuk a felszólításról!

Ha banki átutalással tudják csak kiegyenlíteni a tartozást, akkor az alábbi számlaszámra kell befizetni:

Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

1134 Budapest, Váci út 19.

Bankszámla száma: 64400068-30107825-11100049

(A Közlemény rovatban a tanulói azonosítót fel kell tüntetni!)

Nyolcadikosoknak!

Az ideiglenes (egyelőre csak intézményünk által  rangsorolt) felvételi lista nyilvánosságra hozatalának várható időpontja 2016. március 4. (legkésőbb  2016. március 9.)!

A tankönyvellátás tervezett rendje a 2016/2017. tanévre

A kiadott, az osztályfőnökök által kiadott igénylőlapot minden tanulónak vissza kell hoznia és leadnia osztályfőnökének. Ha ezt nem teszi, nem kerülhet az ingyenes tankönyvet igénylők közé!

Ha a tanuló nem jogosult vagy nem kéri az ingyenes tankönyvet, kérjük ezt a szülő írja a lapra és aláírásával hitelesítve küldje el a megadott határidőig,

A jogosultságot igazolni kell az igénylő lapon feltüntetett esetekben és dokumentumokkal!

Ha a tanuló nem tud mellékelni olyan igazolást, amely a következő tanév elején is érvényes lesz, azt legkésőbb október 15-ig pótolnia kell! Az igazolás későbbi benyújtása esetén az igénylő lap megfelelő záradékát ki kell tölteni és aláírni! Ebben a szülő vállalja, hogy legkésőbb október 15-ig pótolja az igazolást, ha nem teszi, ki kell fizetnie a tankönyvcsomagot!

tankönyvrendelés_honlap_2016

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz_2016

 

Szakmai javító vizsgára utasítottak figyelem! Nagyon fontos!

A moduláris rendszerben végzett tanulók (szakács, pincér) közül azok jelentkezhetnek vizsgára, akik 2015-ben végeztek.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a vizsgakövetelmények megváltozása miatt ez az utolsó alkalom, hogy a végzettség megszerzéséhez szükséges szakmai vizsgát letegyék!

Kérjük jelentkezzenek a vizsgára 2016. február 12-ig!

Hozzák magukkal bizonyítványukat, törzslapkivonatukat és személyes okmányaikat!

Lezárult az esti tagozatos szakképzésre jelentkezés – tájékoztató az induló képzésekről!

A jelentkezések feldolgozása és az érdeklődők kiértesítése folyamatosan történik.

Arról már most tudjuk tájékoztatni az érdeklődőket, hogy az alábbi szakképzések indulnak:

szakács

vendéglátásszervező- vendéglős

logisztikai ügyintéző

kereskedő

pénzügyi-számviteli ügyintéző

Figyelem! A képzésre felvettek tájékoztatása és beiratkozás itt az iskolában: 2016. január 26. 14.15-kor lesz!

A szakács és a vendéglátásszervező-vendéglős szakmákra több jelentkezést elfogadni már biztosan nem tudunk!

 

Futball-siker

A teremlabdarúgás-futsal V-VI. korcsoportos diákolimpia 2015/2016. tanévi megyei döntőjében iskolánk csapata II. helyezést ért el.

A csapat tagjai:

Dékány Roland, Kucsera Tamás, Muzslai Máté, Ibos Ferenc, Szász Lajos, 

Tittmann Gergő, Tóth Dániel, Zoltai Zoltán, Izsó Bence

Patronáló tanáruk: Zámbó Tibor

Gratulálunk a szép eredményhez!