Várjuk a jelentkezőket – felmenő és érettségire épülő képzéseinkre is

Minden meghirdetett érettségire épülő képzésünket indítjuk a 2015/2016. tanévben, de várjuk a jelentkezőket, a betölthető helyek számának erejéig, felmenő képzéseinkre ill. osztályainkba is!

A tájékoztatók olvashatók “Képzések” menüpontunkban!

Érettségire felkészítő, kétéves képzéseinkre is várjuk a szakmai vizsgával rendelkező tanulókat – nappali és esti tagozatra is!

Érdeklődni lehet e-mailben, levélben és az iskolában személyesen vagy telefonon ügyeleti napokon!

Jelentkezési lapok letölthetők a “Képzések” menüpontban!

Egyéb szükséges nyomtatványok letölthetők a “Letöltés – Nyomtatványok diákoknak” menüpontban (pl. áthelyezési kérelmek)!

Várjuk az érettségizettek jelentkezését szakmai képzéseinkre!

Kedves érettségizett tanulók!

Iskolánk több szakirányban kínál számotokra továbbtanulási lehetőséget emelt szintű szakma megszerzésére! Olvassátok el tájékoztatóinkat a “Képzések” menüpontban, ahonnan jelentkezési lap is letölthető!

A “Letöltések – Tantervek és vizsgakövetelmények érdeklődőknek” menüpontban olvashatjátok az adott szakma képzési kerettantervét is a tantárgyak tartalmi leírásával és vizsgakövetelményekkel!

Várunk benneteket!

Nyári szakmai gyakorlatról munkáltatóknak!

Köszönjük azon vállalkozások közreműködését, akik nyári gyakorlatra vállalták diákjaink alkalmazását! Az ehhez szükséges együttműködési megállapodásokat továbbítottuk a Fenntartónak, ahonnan az Iparkamarához kerülnek.

A tanulók által későn beadott megállapodások ügyintézése természetesen késéssel, de folyamatosan történik, s ez időt igényel.

Türelmüket kérjük!

Szükség esetén – a megállapodás megérkezéséig- igazolást állítunk ki, hogy az alkalmazás jogszerűségét bizonyítsuk. Kérjük, az ügyintézés rendjét a tanulók tartsák be!

Kedves javítóvizsgára utasított Tanulóink!

Az alábbiakban és a “Letöltések” menüpontban letölthető és nyomtatható az augusztusi javítóvizsga jelentkezési lapja azoknak, akik véletlenül elhagyták!

Felhívjuk figyelmeteket arra, hogy a jelentkezési lap leadása kötelező, akkor is, ha nem akarsz megjelenni a vizsgán!

Kérünk benneteket, hogy a tantárgyak és szaktanárok nevét pontosan adjátok meg!

A javítóvizsga időpontja: augusztus 24-25.

jelentkezés javítóvizsgára_2015

Tankönyvlista a 2015/2016. tanévre

A “Hasznos” és “Letöltések” menüpontban már ellenőrizhetők a következő tanévi tankönyvlisták!

Kérjük az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók szüleit, hogy az esetlegesen még le nem adott igénylő lapokat és igazolásokat június 30-ig adják le! Igénylő lap letölthető a “Letöltések – Tankönyvlisták” menüpontban vagy a bejegyzés végén!

A tankönyvosztással kapcsolatos információkról bővebben olvashatnak a korábban megjelent hírek között lentebb!

tankönyvjegyzék_2015_16_osztályonként_9-12.

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz_2015_06

Ingyenes tankönyvet használó tanulóink figyelmébe – tankönyvek leadása!

Kérjük, hogy a megadott tankönyveket legkésőbb a tanévzáró napján adjátok le!

Ez alól csak a javítóvizsgára kötelezettek jelentenek kivételt – ők a javítóvizsgát követően adják le könyveiket!

Kérjük, hogy a vitákat elkerülendő a végzős tanulók is számoljanak el legkésőbb a szóbeli vizsgák végéig könyveiket!

Köszönettel fogadjuk, ha nem ingyenes könyvet használó tanulóink felajánlják könyveiket az utánuk jövők számára!

Az érintett tankönyvek listája itt tanulmányozható:

Leadandó ingyenes tankönyvek listája_2015_06

Kezdődnek az osztályozóvizsgák – magántanulók és osztályozhatatlan tanulók figyelmébe!

Tájékoztató az osztályozóvizsgáról

Az osztályozóvizsgával kapcsolatos kérdéseikkel a tanulók a szaktanárokat és

osztályfőnöküket kereshetik meg!

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Az a tanuló, aki az I. félév végén valamely tárgyból nem jelent meg az osztályvizsgán, az adott tárgy egész tanéves tananyagából köteles vizsgát tenni!

Az írásbeli osztályozóvizsgák időpontjai:

június 16-17-18, 22-23. 09.00-tól

 

A szóbeli osztályozóvizsgák időpontjai:

június 24-25-26. 09.00-tól


Érintett tantárgyak írásbeli vizsgái

1. nap (június 16. kedd): magyar nyelv és irodalom, kommunikáció-magyar nyelv, történelem,  társadalomismeret, idegen nyelv

2. nap (június 17. szerda): matematika, fizika, kémia

3. nap (június 18. csütörtök) földrajz, biológia, informatika

4. nap (június 22. hétfő): szakmai és szakmai előkészítő tárgyak

5. nap (június 23. kedd): szakmai és szakmai előkészítő tárgyak

 

A tanulók a 15 perccel a vizsga megkezdése előtt a 210. tanterem előtt gyülekezzenek!

Az írásbeli feladatlapok megoldására 50 perc áll rendelkezésre.

Az írásbeli vizsgák kezdete a tantárgyak sorrendjében:

09.00-09.50

10.00-10.50

11.00-11.50

12.00-12.50

Az írásbeli vizsga eredményének kihirdetése: 2015. június 24. 08.30 210. terem


Értékelés

Az elégséges szint eléréséhez az írásbeli és szóbeli vizsgarészben együttesen 40%-ot kell elérni. A matematika, fizika és kémia tantárgyak esetében ez a határ 30%.

A szóbeli vizsgára bocsátás feltétele a vizsga írásbeli részén nyújtott legalább 25%-os teljesítmény. A matematika, fizika és kémia tantárgyak esetében ez a határ 15%.

Ha a tanuló már az írásbeli vizsgarészben teljesítette az elégséges szint eléréséhez szükséges 40 illetve 30%- ot, nem kell szóbeli vizsgát tennie.

A tanulmányi kötelezettségek nem teljesítése nem tanköteles korú tanuló esetében a tanulói jogviszony megszüntetését vonja maga után!

Ha tanköteles korú tanuló nem teljesíti tanulmányi kötelezettségét, magántanulói jogviszonyát az iskola visszavonja vagy kezdeményezi az illetékes gyámhatóságnál annak kivizsgálását, mi az oka annak, hogy a tanuló tanulmányi kötelezettségét nem teljesíti.

Tájékoztató a 9. évfolyam beiratkozásáról

Szakközépiskolai beiratkozás:

01-es kód (közgazdaság – szakközépiskola)              2015. június 24.          08.00 – 12.00

02-es kód (ügyvitel – szakközépiskola)                     2015. június 24.          08.00 – 12.00

03-as kód (kereskedelmi – szakközépiskola)             2015. június 24.          08.00 – 12.00

04-es kód (vendéglátás – szakközépiskola)               2015. június 25.          08.00 – 12.00

 

Szakiskolai beiratkozás:

05-ös kód (eladó – szakiskola)                                  2015. június 25.          08.00 – 12.00

06-os kód (szakács – szakiskola)                               2015. június 26.          08.00 – 12.00

07-es kód (pincér – szakiskola)                                 2015. június 26.          08.00 – 12.00

08-as kód (cukrász – szakiskola)                               2015. június 26.          08.00 – 12.00

 

Pótbeiratkozás:                                                        2015. augusztus 12.   09.00 – 12.00

Kérem, hogy a beiratkozáshoz hozza magával a tanuló:

  • személyi igazolványát, lakcímkártyáját
  • tanulói azonosító számát
  • TAJ kártyáját
  • általános iskolai bizonyítványát
  • 3000,- Ft készpénzt (iskolai póló, adminisztrációs költség, postaköltség, nyomtatványköltség
  • a mellékelt, tankönyvtámogatásra vonatkozó igénylőlapot kitöltve, a megfelelő igazolást csatolva. (Megfelelő igazolás: alapesetben a felvett családi pótlék mértékéről, ill. adott estben orvosi, vagy önkormányzati igazolás.)
  • diákigazolványhoz: hozza magával a területileg illetékes Okmányirodából beszerezhető NEMZETI EGYSÉGES KÁRTYARENDSZER ADATLAPOT és 1400,-Ft-ot!

CSAK AZ ADATLAP LEADÁSA ÉS AZ 1400,-Ft BEFIZETÉSE ESETÉN LEHETSÉGES A DIÁKIGAZOLVÁNY MEGRENDELÉSE!

A szakiskolás tanulók (05-08 kód) a beiratkozás előtt iskolaorvosi pályaalkalmassági egészségügyi vizsgálaton kötelesek részt venni. Ennek hiányában a tanuló nem iratkozhat be a megjelölt szakmai képzésre!

A pályaalkalmassági szűrővizsgálat időpontjai:

05-ös kód és 06-os kód                                  2015. június 1., 2015. június 3.          8.00-15.00

07-es kód és 08-as kód                                  2015. június 8., 2015. június 10.        8.00-15.00

Kivételesen indokolt esetben pót szűrővizsgálat időpontja: 2015 június 15. és 17., 8.00 – 15.00-ig.

Kérjük, hogy a hosszú várakozási idő elkerülése érdekében a szűrésen a szakmára megadott napokon jelenjenek meg!

A tanuló az egészségügyi szűrővizsgálaton TAJ kártyájával, oltási könyvével, korábbi leleteivel jelenjen meg!

A beiratkozás és orvosi pályaalkalmassági szűrés helye iskolánk épülete:

Esztergom, Szent István tér 7-9. Földszint Orvosi rendelő