Dr. Hagelmayer Istvánra emlékeztünk

2019. november 8-án tartotta az iskola az egészen 2013-ig visszanyúló Hagelmayer-emlékünnepségét, ezúttal is Császár Renáta tanárnő szervezésében.
Az ünnepségen Dr. Hagelmayer Istvánra, az Állami Számvevőszék első elnökére, az iskola egykori diákjára (1949-1953) emlékeztek, aki november 7-én lett volna 86 éves.
A rendezvényre meghívták a hozzátartozókat, egykori osztálytársakat és a nevelőtestület tagjait.
A Tatabányai Szakképzési Centrumot Meszes Balázs szakmai főigazgató-helyettes képviselte.
Molnár Bence narrátor köszöntője után Meszes Balázs, az ünnepség fővédökének megnyitója és ünnepi beszéde következett.
A diákság képviseletében Steiner Alexandra Sík Sándor: Októberi rózsák című versét szavalta el.
A megjelent osztálytársak közül Szendy József tartott megemlékező beszédet az ünnepeltről és az egykori osztályról.
Majd a szervező tanárnő adta elő József Attila: Thomas Mann üdvözlése költeményét.
A hagyományoknak megfelelően az ünnepeltről megemlékező és az eddigi ünnepségek fotóiból összeállított bemutató folytatta a műsort.
Ezután Schuck Daniellától hallgathatták meg a jelenlevők Mihail Lermontov: Imádság című versét.
Az ünnepséget az emléktábla koszorúzása zárta. A Centrum és az iskola képviseletében Meszes Balázs és Szepesi Márta igazgató asszony helyezték el a koszorúkat.
A család és az osztálytársak részéről Dr. Hagelmayer Istvánné és Szendy József koszorúztak


Az 1956-os forradalom és szabadságharc iskolai ünnepsége

2019. október 22-én délben került sor az idei tanévben az 1956-os forradalom és szabadságharc iskolai emlékünnepére.
Az Erősné Vörös Viktória tanárnő által szervezett műsornak ezúttal is az esztergomi történések fő helyszíne, a Sötétkapu adott otthont.
Az iskola 13/LOG és KK tanulói mellett (Bokros Blanka, Mezei Klaudia, Göndöcz Mónika, Fábián-Nagy Ákos és Keresztesi Dániel) az Esztergomi Diákszínkör két előadója, Dudok Dávid és Müller Mátyás is szerepet vállalt a műsorban.
A hősi halottak emléktáblájának vezetőségi koszorúzását Dudok Dávid szavalata követte, aki Gérecz Attila: Így bocskorosan című versét adta elő.
A tanári énekkar az Illés együttes Sárga rózsa dalával folytatta a műsort.
A diákok lírai megemlékezése vezette be Németh László: Emelkedett nemzet cikkét Dudok Dávid és Müller Mátyás tolmácsolásában.
Majd Göndöcz Mónika Kassák Lajos: A diktátor című versét szavalta el.
Ezt követően a diákok a városi eseményeket, Esztergom „sötét péntekjének” történetét mesélték el.
Ezt Kicska János, a Juta-dombi csatában részt vett főhadnagyra emlékezés zárta le, akinek lánya, Éva iskolánk alkalmazottja.
A Ha én rózsa volnék kórusdallamait követte Márai Sándor: Mennyből az angyal verse Müller Mátyás tolmácsolásában.
Végül Szepesi Márta igazgató asszony szavai zárták az ünnepséget.


Március 15-ei iskolai ünnepség

Az 1848/49 évi Forradalom és Szabadságharc Emléknapjának ünnepi műsorára a díszteremben került sor az ünnepnapot megelőző utolsó tanítási napon iskolánkban.
A megemlékezést Kovács Árpád tanár úr nyitotta, aki Donászy Magda Március 15 című versét adta elő.
A 11/BC osztály diákjainak műsora Balázs Regina szavalatával vette kezdetét, Mészáros Melinda Március 15: Költő s kokárda! versével.
Az események felelevenítése prózában folytatódott.
Zsombok Eszter Petőfi 1848-as naplójából idézte meg a Pilvax Kávéházban és az orvosi egyetem előtt történteket. Ekkor Jókai a 12 pontot olvasta fel, a költő pedig a Nemzeti dalt szavalta el, utóbbi Ónodi Ramóna és Balázs Regina tolmácsolásában elevenedett meg a műsorban.
Eck Dominika és Horváth Katinka folytatta a naplóból a történések ismertetését.
A márciusi ifjak jogi és műszaki egyetemre vonulását követően a Landerer nyomdában kinyomtatták a Nemzeti dalt és a 12 pontot.
A forradalom követeléseinek nyomtatott összefoglalását Kemencsi Fanni és Zsombok Eszter ismertette. A jeles nap további eseményeit szintén a naplóból ismerhettük meg.
A diákok műsorát Kozma Zsuzsanna Március 15: Március idusán verse folytatta Ónodi Ramóna tolmácsolásában. Végül egy rövid prezentációval zárult a műsor.

Szalagavató ünnepség

2018. december 7-én az iskola díszterme adott otthont a végzős osztályok szalagavató ünnepségnek. Az idei tanévben három szakgimnáziumi és ugyanennyi szakközépiskolai osztály búcsúzott az iskolától.
A Tatabányai Szakképzési Centrumot Meszes Balázs szakmai főigazgató-helyettes és Bodnár Mihály gazdasági főigazgató-helyettes képviselték a szalagavatón. Az iskola vezetősége részéről Szepesi Márta igazgató asszony, Pathó Zsolt, Molnár Kálmánné, Kondrád Gábor igazgatóhelyettesek valamint Széher Korinna gyakorlati oktatásvezető voltak jelen az ünnepségen.
A szalagavató első felében a 12/A, C és D osztályok ünnepségére került sor.
Az igazgatói köszöntőt követően a végzős osztályok képviselői a Centrum, illetve az iskola vezetőségének is feltűzték szalagjaikat.
Ezután a diákok szalagtűzése következett.
Elsőként Szalóczyné Tóth Marianna, a 12/A osztályfőnöke tűzte fel a szalagokat tanulóinak. Majd Molnár Péter tanár úr, a 12/C osztályfőnöke következett. A szakgimnáziumi szalagtűzési ceremóniát Marosi Gabriella a 12/D osztállyal zárta.
Ezt követően az osztályok műsorai következtek. A meghívott tanárok, illetve hozzátartozók minden osztálytól egy-egy, az iskolai évekre visszatekintő prezentációt, illetve táncokat tekinthettek meg.
A 12/A kisfilmje után elsőként modern táncot, a 12/C és D bécsi keringőket adott elő. A 12/A klasszikus tánccal zárta a műsort.
Az ünnepséget követően állófogadáson vett részt a tantestület a diákokkal a zongorás aulában.
A szakközépiskolai osztályok ünnepsége hasonlóan zajlott. Mekler Sándor a 11/K osztálynak tűzött szalagokat. A 11/V1 diákjainak Máté Tünde, a 11/V2 tanulóinak pedig Szekeres Gabriella tűzte fel a szalagokat.
A 11/K és 11/V2 bécsi-, a 11/V1 osztály angol keringőt mutattak be kisfilmjük után.

Hetedik Hagelmayer-emlékünnepség

2018. november 16-án rendezte meg az iskola a már több év hagyományra visszatekintő Hagelmayer-emlékünnepséget. Hagelmayer István, az Állami Számvevőszék első elnöke az iskola egyik jogelődjében, az Esztergomi Közgazdasági Technikumban érettségizett 1952-ben, és november 7-én lett volna 85 éves.
A megjelent vendégeket –az egykori osztálytársakat, családtagokat és az iskola képviselőit- Mester Bence 10/C osztályos tanuló köszöntötte.
Majd felkérte Kondrád Gábor igazgatóhelyettest a rendezvény megnyitó beszédének megtartására.
Az osztálytársi köszöntő elhangzását követően Császár Renáta tanárnő, az esemény szervezője szintén üdvözölte a megjelent vendégeket.
Beszédében kiemelte az osztály egy életen keresztül tartó összetartását és hűségét.
Az ünnepi előadás fénypontjaként a tanárnő a diákokkal és Kovács Árpád tanár úrral közösen Babits Mihály: Jónás könyve című művét adták elő.
Ezt követően egy egy diasorozattal emlékeztek meg a jelenlevők az eddigi találkozóról.
Az ünnepség lezárásaként az iskola képviseletében Császár Renáta és Kondrád Gábor koszorúzta meg a Hagelmayer-emléktáblát. Az osztálytársak részéről Szendy József, a hozzátartozók közül özvegy Hagelmayer Istvánné helyezték el koszorúikat.
A műsorban résztvevő diákok: Csoma Debóra (9/V2), Csoma Dzsessica (12/C), Steiner Alexandra (12/A), Molnár Bence (10/C), Uracs Bertold (10/C)