Iskolánkról

Rövid iskolatörténet és az épületek
A Tatabányai Szakképzési Centrum Balassa Bálint Gazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája két, nagy hagyománnyal rendelkező intézmény egyesítésével jött létre Esztergomban.

Balassa Bálint nevét 2004-ben vette fel a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, melynek jogelődje 1955-ben alakult.

Az 1911-ben alapított Berzeviczy Gergely Közgazdasági Szakközépiskola ugyanebben az évben átköltözött az Északi Kanonok-sor felújítás alatt álló épületegyüttesébe. A két iskola 2005-ben egyesült, de még külön épületben folyt az oktató-nevelő munka. A régi „keris” osztályok fokozatosan költöztek fel az épületbe, mely 2008-ban készült el véglegesen. Így alakult ki a térség meghatározó képzőintézménye.

Az épületben 31 osztályterem, 5 csoportszoba, 5 informatikai szaktanterem, 2 nyelvi labor, 2 pincér- és 2 kereskedelmi kabinet valamint könyvtár található.

Az iskola 2015-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában működő Tatabányai Szakképzési Centrum tagintézményévé vált.

Az iskola főépületén kívül két telephellyel rendelkezik. Az egyik a József Attila Általános Iskola főzőkonyhájából kialakított tankonyha és tancukrászda. Ez a fejlesztés 2009-ben kezdődött és 2012 végén zárult le. A jelentős pályázati támogatással létrejött gyakorlóbázis így megfelelő színvonalú, EU-konform képzést biztosít. A másik a főépülethez közeli tornaterem, amely az iskola tanulói létszámához képest kis méretű és felújításra szorul.

Az intézményben több, mint 700 diák tanul nappali rendszerű képzésben, mintegy 160 fő esti tagozaton készül az érettségire és a szakmai vizsgákra.

Összesen 74 fő gondoskodik az oktató-nevelő munkáról, ebből 58 fő pedagógus.

Az igazgató munkáját három helyettes (általános, szakmai és nevelési-oktatási) valamint egy gyakorlati oktatásvezető segíti.

 

A képzés rendszere

A 2016/2017-es tanévtől kerültek bevezetésre felmenő rendszerben az új szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzések. A választható idegen nyelv mindkét esetben az angol vagy német, az általános iskolai tananyagra épülve.

A korábbi szakiskolai képzést a 3+2 éves szakközépiskola váltotta fel. Az első három évben közismereti képzésben vesznek részt a tanulók, valamint a választott szakmát tanulják elméleti és gyakorlati oktatás keretében.

A gyakorlatra duális módon kerül sor: a 9. évfolyamon az iskolai gyakorló kabinetekben, majd az ezt követő évfolyamokon már gyakorlati munkahelyeken tanulószerződés alapján.

Négy szakma elsajátítására nyílik lehetőség: eladó a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban valamint cukrász, pincér és szakács a vendéglátás-turisztika területén.

A szakmai vizsgát követően két év alatt készülhetnek fel az érettségire a tanulók emelt óraszámú közismereti képzés keretében. Négy tantárgyból kell vizsgát tenniük, mivel szakmai végzettségük alapján mentesülnek az ötödik alól.

4+1 éves szakgimnázium a régi szakközépiskolai képzést váltotta fel. Itt közismereti, valamint – ágazati szakképzés keretében – szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik az első négy évben. Az érettségi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, valamint egy, a szakmai ágazatnak megfelelő szakmai tárgy. A vizsga megkezdésének feltétele az 50 órás közösségi szolgálat teljesítése.

Az utolsó évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképzés folyik. A következő emelt szintű szakmák elsajátítására nyílik lehetőség: Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Irodai titkár, Kereskedő, Vendéglátásszervező, Turisztikai szervező, értékesítő, valamint Logisztikai és szállítmányozási ügyintézőA szakmai érettségivel nem rendelkező, más iskolából érkező tanulók számára ez a képzési idő 2 év, mivel a 13. évfolyamon szakmai érettségi vizsgát kell tenniük; 14. évfolyamon a szakmai vizsgára való felkészítés folyik. 

Hagyományok, rendezvények

Az új épülettel megoldódott a régi iskolák egyik legfontosabb problémája: külön díszterem illetve belső udvar áll rendelkezésre az ünnepségek, bemutató órák lebonyolítására; a művészek, civil szervezetek kiállításainak. Utóbbiak a nagyközönség számára is látogathatóak az iskola nyitva tartási ideje alatt.

Hagyományosan, több évre visszatekintő rendezvények a Balassa Bálint Szavalóverseny, a Diáknap, a Fehér Rózsa Bál, a Hagelmayer Emlékünnep, az Adventi készülődés és Adventi Forgatag, Szalagavató, Karácsonyi ünnepség, Március 15-i megemlékezés, Ballagás és az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma országszerte három témahetet integrált a tanév rendjébe. Ezen rendhagyó alkalmak során a diákok a hagyományos tanóráktól eltérő módon dolgoznak fel egy-egy témát.

A Pénz7-Pénzügyi és Vállalkozói Témahetet a Magyar Bankszövetség és a Pénziránytű Alapítvány indította el a 2014/15-ös tanévben. Két év múlva a tanév rendjébe is beépült, iskolánk ekkor csatlakozott hozzá. Az European Money Week rendezvénysorozathoz kapcsolódó program célkitűzése, hogy felhívja az általános és középiskolás korosztály figyelmét a pénzügyi tudatosság, a pénzügyi alapismeretek és kultúra fejlesztésének fontosságára. A diákok egy külsős szakember segítségével interaktív, gyakorlatorientált tananyagot dolgoznak fel a rendhagyó óra keretében.

Az EMMI és a PontVelem Nonprofit Kft. a 2015/2016-os tanév hirdette meg az általános és középiskolás korosztály részére a Fenntarthatósági Témahetet.
Ennek célja a Föld Napja üzenetének, a fenntarthatóságra nevelés széles körű elterjesztése iskolai keretek között. A feldolgozandó témák a természeti- és épített környezet védelme, tudatos vásárlás és fogyasztóvédelem köré épülnek.
A tanulók az óraterveket interaktív módon dolgozták fel a díszteremben. Az előadásokon, prezentációkon felül filmvetítésre, feladatmegoldásra és esetmegbeszélésre támaszkodtak a rendhagyó órák.

Az ugyanebben a tanévben indított Digitális Témahét (DTH) célja, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órán túl más tantárgyakba is szervesen integrálódjon.
A hét során a részt vevő diákok és tanárok változatos és kreatív iskolai projektekben vesznek részt, egyszerre bővítve köz- és szakmai ismereteiket infokommunikációs készségeikkel. Iskolánk az 1900-as évek elejének magyar társadalmát dolgozta fel a legkülönbözőbb aspektusokból vizsgálva a vendéglátás, történelem, magyar nyelv és irodalom és idegen nyelv segítségével az induló tanévben.

2016. áprilisában első alkalommal kapcsolódtunk be a Szakmák éjszakája programjába, ahol a Centrum másik két városi iskolájával közösen szervezett programban mutatkoznak be az oktatott szakmák be játékos, élvezetes formában.
Ugyanebben az évben indult útjára Szakképzés Hete országos rendezvénysorozat is, melynek keretében a szakmaválasztás előtt álló nyolcadikosoknak tartunk interaktív foglalkozást intézményünkben valamint tájékoztató előadást az általános iskolákban. Ezenfelül végzős tanulóink is megismerkedhetnek az érettségi utáni szakképzés lehetőségeivel és üzemlátogatáson is részt vehetnek.

Az intézmény által oktatott szakmák megyei szinten is bemutatkoznak a tatabányai Megyei Pályaválasztási Kiállításon a Földi Imre sportcsarnokban. A 2017/2018-as tanévben első alkalommal rendezte meg a dorogi Eötvös József Általános Iskola a Sulibörze rendezvényt, ahol szintén jelen volt az iskola egy standdal.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatóságának nyílt napjain a meghívott munkatársak előadásokat és bemutatókat tartanak szakterületükön, továbbá segítenek az érdeklődőknek (alkalmazottaknak és diákoknak egyaránt) az adózással kapcsolatos ügyintézésben.

Kiállítások és versenyek
A nevelőtestületnek köszönhetően a diákok rendszeresen vesznek részt helyi és más települések kulturális kiállításain, rendezvényein és versenyein.

A tanulók így rendszeres látogatói a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma, a Keresztény Múzeum, a MNM Balassa Bálint Múzeuma, a Levéltár és a Duna Múzeum állandó és időszaki kiállításainak. Visszatérő résztvevői a budapesti Nyitott Kör Egyesület drámapedagógai előadásainak, valamint a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Terror Háza kiállításainak.

Az iskola saját Balassa Szavalóversenyén kívül a szintén esztergomi Mindszenty József Katolikus Általános Iskola Történelmi Szavalóversenyen valamint a Garamkövesden megrendezésre kerülő Gyurcsó István Szavalóversenyen is indulnak versenyzőink évről-évre.

A Komárom-Esztergom Megyei Értéktár háromfordulós versenysorozatán is részt vesz az iskola. A 2016/2017-es tanévben indult, általános és középiskolások részére szervezett vetélkedő első fordulójában egy, a településen található nevezetesség-értéket kell bemutatni.
A második forduló online teszt, képfelismerési, kvíz és egyéb feladatokból áll. Az innét döntőbe jutó csapatoknak a megyei és nemzeti értékek ismeretéről kell számot adniuk.

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány (MATEGYE) minden évben megrendezi a Zrínyi Ilona Matematikaversenyt a 2-12. osztályos tanulók részére. A kétfordulós tesztverseny szakgimnáziumi kategóriájában mind egyéni, mind csoportversenyben érnek el tanulóink megyei dobogós helyezést.
Szintén tesztverseny a Kangourou sans Frontieres nemzetközi alapítvány által koordinált Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny, mely 89 országban azonos időpontban kerül megrendezésre. A 30 feladatból álló versenyt hazánkban a Matematikai Tehetségekért Alapítvány (korábban: ZALAMAT) bonyolítja le. A szakgimnáziumok kategóriájában a 9-10 és a 11-12. évfolyamon egyaránt indulnak diákjaink.

A Bláthy Ottó Szakgimnázium rendezvénye a Spell Check (angol helyesírási) verseny a 9, 10 és 11. évfolyamosok részére. Itt a Centrum meghívott tagintézményeinek tanulóival együtt két fordulóban, szóban illetve írásban adnak számot tudásukról a balassások az idei tanévtől kezdődően.
A 2016/17-es tanévben első alkalommal került meghirdetésre az MM Publications – ELT Hungary Kft. által szervezett English Language Competition (ELC). Az egy tanóra hosszúságú verseny a diákok saját iskolájában kerül lebonyolításra, a középiskoláknál két külön korcsoportban. A tanulóknak egy feleletválasztós tesztet kell kitölteniük, mely egyrészt a verseny olvasmányának megértését, másrészt angol nyelvi ismereteiket teszteli. Diákjaink mind a 9-10, mind a 11-12. évfolyamosok kategóriájában indulnak.
Az angol nyelv mellett németül is vetélkednek a 9-11. illetve 12-14. évfolyamos tagintézményi tanulók a TSZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Idegen Nyelvi, Angol és Német Prezentációs Versenyén. Itt egy szabadon választott témából kell prezentációt készíteni és bemutatni azt élőszóval kísérve.
Ugyanezen két nyelven zajlik a Mikes Kelemen Középiskola Olvasás és Szövegértés Idegen Nyelven elnevezésű versenye, melynek szintén tagintézményi meghívottjai között van az iskola.
A kétfordulós megmérettetésen a második körbe a legjobb tíz eredményt elérő tanuló kerül be.

A gasztronómiai versenyek közül az Ízek-Korok-Hangulatok Kulturális és Gasztronómiai Fesztivál részeként a 2013-tól az Erzsébet-parkban megrendezett Esztergom Étele elnevezésű szabadtéri főzőversenyen vesznek részt szakács jelöltjeink.
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség által támogatott kulináris megmérettetés célja, hogy a versenyzők tájjellegű ételt készítsenek friss, kizárólag magyar alapanyagokból.
A győztes fogások egy évig több helyi étterem étlapján szerepelnek.

Az iskola saját, hagyományteremtő kezdeményezése a Balassa Suli Chef verseny, ahol a 10-11. évfolyamos szakács tanulók versengenek egymással kétfogásos ételekkel a 2017/18-es tanévtől. Felkészítőik és egyben a zsűritagok is gyakorlati munkahelyük képviselői.

A Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV) 2008 óta rendezi meg a nappali tagozatos szakmai képzésben résztvevő tanulók részére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzetgazdasági Minisztérium. A januártól áprilisig tartó, központi elődöntőből, válogatóból és döntőből álló versenysorozat rendszeres résztvevői iskolánk kereskedelmi és vendéglátóipari tanulói.

A gazdasági tantárgyak megmérettetései közül az iskola minden évben részt vesz a 12. évfolyamos diákok részére szervezett, interakítv Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén – ÁSZÉV (volt: Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye – SZÉTV) elméleti gazdaságtanból, ügyviteli alapismeretekből, kereskedelmi és vendéglátó ismeretekből. Az ügyvitel szakmacsoporthoz köthető az évente Komáromban megrendezésre kerülő gépírás verseny is, ahol a diákok évfolyamonként mérik össze tudásukat a Centrum iskoláinak többi tanulójával, köztük a házigazda Kultsárral. A Magyar Gyorsírók és Gépírók Szövetsége által lebonyolított Teöreök Aladár országos tanulói gépíróverseny pedig országos rendezvény.

Minden tavasszal a Palatinus-tó öböl ad helyt a helyi Ifjúsági Katasztrófavédelmi Vetélkedőnek, amelyen szintén részt vesz az iskola évente négyfős csapatokkal a középiskolák között.

Sportesemények
A sport iránt érdeklődő diákok a testnevelők irányításával rendszeres résztvevői különböző sporteseményeknek a tanév folyamán

2001-től, a Mária Valéria híd újjáépítése óta évente szeptemberben kerül megrendezésre a Hídfutás. Az Esztergom és Párkány közötti, 3,7 km hosszú futóverseny szervezői az Esztergom Város Diáksportjáért Egyesület, a Párkányi Városi Művelődési Központ és az Esztergomi Futóművek ASE. Diákjaink és a tantestület több tagja szintén rendszeres részvevője az eseménynek.

A város önkormányzata 1987-ben elevenítette fel az Aradi Vértanúk Emléknapja keretében a Kegyeleti Stafétát. A középiskolai leány- és fiúcsapatok a Hősök teréről indulnak a Bottyán hídnál levő célig. Az eredményhirdetésre az Aradi téri emlékműnél tartott megemlékezés keretében kerül sor.

Április középén indul a fővárosból az összes megyét és több mint 200 települést érintő Toborzó Országfutás. A Magyar Honvédség a helyi intézmények, iskolák és civil szervezetek segítségével mozgósítja a résztvevőket. Az egészséges életmód népszerűsítése mellett a világháborús katonahősökre is emlékeznek a toborzás mellett. Május közepén érnek Esztergomba a futók, ekkor csatlakoznak hozzájuk iskolánk tanulói.

2002 óta rendezi meg az Együtt Egy Drogmentes Magyarországért Mozgalom a Drogmentes Magyarországért Maraton elnevezésű sporteseményt. Ez a váltófutás is Budapestről indul és ott véget, miközben 300 települést érint, 42 nap alatt a 2000 kilométeres távon. A programba bekapcsolódott mintegy 200 iskola. A futás után felvilágosító előadáson vesznek részt tanulóink és leteszik a drogmentes kapitányi fogadalmat a város főterén.

A Pézsa Tibor Sportcsarnokban rendezik meg az Esztergomi Vitézek Rugby AFC teremtornáit. A decemberi Mikulás Terem Rögbi Tornával zárja az egyesület az évadot. Diákjaink leány illetve fiú U16 és U19 korosztályokban versenyeznek itt a város középiskoláival. E Kupa folytatása a februári bajnokságA Városi Szabadtéri Rögbi Torna a tanév első érintős középiskolai rögbi bajnoksága a MIM Vasas pályán.

A Sportcsarnokban 2009-től kerül megrendezésre az 1950-es, 60-as évek kiemelkedő testnevelőjéről és edzőjéről elnevezett Csabai Lajos Középiskolai Kispályás Teremlabdarúgó-emléktorna is. Az őszi-tavaszi rendszerben zajló mérkőzés-sorozatban szintén képviselteti magát az iskola minden évben egy-egy csapattal.

Ugyancsak városi rendezvény az Esztergom Város Diáksportjáért Egyesület és a Dobó Katalin Gimnázium decemberi V-VI. korcsoportos Futsal-Teremlabdarúgó Tornája. A 11-12 osztályos tanulók részére szervezett bajnokságnak a gimnázium tornaterme ad otthont, ahol körmérkőzéseket játszanak a balassások a város többi iskolájával.

Az egyesület szervezésében kerül lebonyolításra az V-VI. korcsoportos Városi Leány Röplabda Diákolimpia és az V-VI. korcsoportos Városi Fiú Röplabda Diákolimpia is. A középiskolások részére rendezett teremtorna házigazdája és társszervezője mindig az egyik résztvevő intézmény.

Diáksport Hete keretében a város összes iskolájának részvételével zajlik az Esztergomi Szent Erzsébet diák-kupa sorozat a 2015/16-os tanévtől kezdődően a házigazda középiskola lebonyolításában. Röplabdában a középiskolás korosztály leány és fiú tornáin vesznek részt diákjaink az iskola színeiben áprilisban.

A Tatabányai Szakképzési Centrum megalakulásának évében hívta életre a Centrum Vándorkupa Középiskolás Kispályás Labdarúgó Tornát. Ennek keretében a központ leány- és fiúcsapatai körmérkőzéseken mérik össze tudásukat a vándorserlegért.

A Fair Play szellemiségének és magatartásformájának népszerűsítése, az egészséges életmódra nevelés céljából indította el a Magyar Labdarúgó Szövetség a Fair Play Cup Középiskolai Labdarúgó Programot. Az MLSZ Megyei Igazgatósága által koordinált, 14-19 éves korosztály részére szervezett őszi és tavaszi tornákra intézményünk a fiúk versenyére nevez be  tanévenként 12 főt.

A 2016/2017-es tanévben hívták életre a Centrum Futsal elnevezésű országos bajnokságot. A körzeti selejtezőkből, megyei, regionális valamint országos döntőből álló bajnokságon körmérkőzéseken mérik össze erejüket az ország centrumainak diákcsapatai.

Az EVDE, valamint az Esztergomi Torna Club és az Esztergomi Úszó Club sportegyesületek rendezvénye az Esztergom Körzeti Diák Úszóbajnokság és Kupaverseny. A Szent István Strandfürdő fedett uszodájában egyéni és váltóúszásban versenyeznek Esztergom és környéke I-VI. korcsoportos amatőr és igazolt diákversenyzői. Tanulóink mind egyéni (gyors, mell, hát), mind váltóúszásban értek el dobogós helyezést az amatőr V. és VI. korcsoportokban.

Középiskolai csapatokkal vetélkednek tanulóink májusban az Esztergomi Aquasziget Strandröplabda Bajnokságon is. Az Élményfürdő szabadtéri pályáján a 4+1 fős játékformában állnak ki egymás ellen a fiú- és lánycsapatok más-más játéknapon.

A vízi sportok kedvelői április illetve május végén a Lampionos csónakfelvonuláson (szervező: Esztergomi Hajós Egylet) illetve az Iskolák-közti Sárkányhajó Bajnokságon vehetnek részt (Esztergomi Kajak-Kenu Sportegyesület) a Kis-Dunán.