Iskolánkról

Rövid iskolatörténet és az épületek

A Tatabányai Szakképzési Centrum Balassa Bálint Gazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája két, nagy hagyománnyal rendelkező intézmény egyesítésével jött létre Esztergomban.

Balassa Bálint nevét 2004-ben vette fel a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, melynek jogelődje 1955-ben alakult.

Az 1911-ben alapított Berzeviczy Gergely Közgazdasági Szakközépiskola ugyanebben az évben átköltözött az Északi Kanonok-sor felújítás alatt álló épületegyüttesébe. A két iskola 2005-ben egyesült, de még külön épületben folyt az oktató-nevelő munka. A régi „keris” osztályok fokozatosan költöztek fel az épületbe, mely 2008-ban készült el véglegesen. Így alakult ki a térség meghatározó képzőintézménye.

Az épületben 31 osztályterem, 5 csoportszoba, 5 informatikai szaktanterem, 2 nyelvi labor, 2 pincér- és 2 kereskedelmi kabinet valamint könyvtár található.

Az iskola 2015-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában működő Tatabányai Szakképzési Centrum tagintézményévé vált.

Az iskola főépületén kívül két telephellyel rendelkezik. Az egyik a József Attila Általános Iskola főzőkonyhájából kialakított tankonyha és tancukrászda. Ez a fejlesztés 2009-ben kezdődött és 2012 végén zárult le. A jelentős pályázati támogatással létrejött gyakorlóbázis így megfelelő színvonalú, EU-konform képzést biztosít.

A másik a főépülethez közeli tornaterem, amelynek felújítása szintén megkezdődött: új padlót kapott, valamint kicserélték az öltözők is bútorzatát is.

Az intézményben több, mint 700 diák tanul nappali rendszerű képzésben, mintegy 160 fő esti tagozaton készül az érettségire és a szakmai vizsgákra.

Az iskolában 74 fő gondoskodik az oktató-nevelő munkáról, ebből 58 fő pedagógus.

Az igazgató munkáját három helyettes (általános, szakmai és nevelési-oktatási) valamint egy gyakorlati oktatásvezető segíti.

A képzés rendszere

A 2016/2017-es tanévtől kerültek bevezetésre felmenő rendszerben az új szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzések. A választható idegen nyelv mindkét esetben az angol vagy német, az általános iskolai tananyagra épülve.

A korábbi szakiskolai képzést a 3+2 éves szakközépiskola váltotta fel.
Az első három évben közismereti képzésben vesznek részt a tanulók, valamint a választott szakmát tanulják elméleti és gyakorlati oktatás keretében.

Négy szakma elsajátítására nyílik lehetőség: eladó a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban valamint cukrász, pincér és szakács a vendéglátás-turisztika területén.

A szakmai vizsgát követően két év alatt készülhetnek fel az érettségire emelt óraszámú közismereti képzés keretében. Négy tárgyból kell vizsgát tenniük, mivel szakmai végzettségük alapján mentesülnek az ötödik alól.

A 4+1 éves szakgimnázium az eddigi szakközépiskolai képzést váltotta fel. Itt közismereti, valamint – ágazati szakképzés keretében – szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik az első négy évben. Az érettségi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, valamint egy, a szakmai ágazatnak megfelelő szakmai tárgy. A vizsga megkezdésének feltétele az 50 órás közösségi szolgálat teljesítése.

Az érettségit követő egy évben az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképzés folyik. A következő emelt szintű szakmák elsajátítására nyílik lehetőség: Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Irodai titkár, Kereskedő, Vendéglátásszervező, Turisztikai szervező, értékesítő, valamint Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző.

Az ágazati szakmai érettségivel nem rendelkező, illetve más iskolából érkező tanulók számára ez a képzési idő 2 év, mivel a 13. évfolyamon szakmai érettségi vizsgát kell tenniük; a 14. évfolyamon a szakmai vizsgára való felkészítés folyik.

A szakképzéshez szorosan kapcsolódó gyárlátogatásokon is részt vesznek az itt tanuló diákjaink: például az esztergomi Magyar Suzuki Zrt. és a győri Audi Hungaria Zrt. üzemeit is megtekintették.

Hagyományok, rendezvények

Az új épülettel megoldódott a régi iskolák egyik legfontosabb problémája: külön díszterem áll rendelkezésre az ünnepségek, bemutató órák lebonyolítására; a művészek, civil szervezetek, egyesületek kiállításainak. Utóbbiak a nagyközönség számára is látogathatók az iskola nyitva tartási ideje alatt.
Az iskola kortárs művészeti csoportokat is rendszeresen lát vendégül itt. (2018 február, március 22 és 28)

Hagyományosan, több év(tized)re visszatekintő ünnepségekkel és rendezvényekkel büszkélkedhet az iskola. A Március 15-i ünnepségnek a díszterem ad otthont. Az irodalomtanárok felkészítésével a tanulók felelevenítik a március 15-i események nemzetközi és hazai előzményeit, az 1848/49 -es forradalom és szabadságharc főbb eseményeit beleértve az esztergomi történéseket. (2017, 2018)

Az esztergomi Balassa Bálint Emléknapok keretében kerül megrendezésre a Balassa Bálint Szavalóverseny.
Ezen a régió meghívott 9-12. évfolyamos diákjai vesznek részt egy Balassa-vers illetve egy szabadon választott költő művének előadásával. Az intézmény névadásának tanévétől kezdődően minden évben lebonyolított versenyen az első három helyezetten felül különdíjast is jutalmaz a háromtagú zsűri. (2017, 2018)

A tanév utolsó tanításmentes munkanapján tartjuk a Diáknapot. A program hagyományosan két részből áll. Az osztályok egyik fele az iskola udvarán szabadtéri főzésen vesz részt, melynek elkészült ételeivel vendégül látják tanáraikat. Ezalatt a többiek akadályversenyen teszik próbára tudásukat, ahol a legjobb három csapatot díjazzák. (2016, 2017, 2018)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepét az esztergomi események fő helyszínén, a Sötétkapunál tartjuk. Ennek keretében a tanulók versben, prózában és énekkel emlékeznek meg az országos, fővárosi és esztergomi eseményekről. A megemlékezést a helyi áldozatok emléktáblájának koszorúzása zárja. (2017)

Hagelmayer István Emlékünnep az Állami Számvevőszék egykori elnökére emlékezik, aki az iskola jogelődjében érettségizett.
A róla elnevezett teremben kerül sor születésének évfordulóin az ünnepi műsorral egybekötött koszorúzásra. A meghívottak között vannak az ünnepelt családtagjai, osztályfőnöke és osztálytársai, valamint az iskola meghívott pedagógusai. (20162017)

Minden év decemberében kerül sor az Adventi hónap rendezvénysorozatra és azt lezáró Adventi Forgatagra. Ekkor az osztályok osztályfőnökeik irányításával karácsonyi díszbe öltöztetik az iskola folyosóit, az osztálytermeket és a dísztermet. Mindeközben elkészül a mézeskalács falu a tanulók által készített falusi portákból, melyet a meghívott óvodások tekinthetnek meg (2016, 2017). Ugyancsak a hónap során gyűjtik a diákok a karácsonyi adományokat, melyeket az esztergomi Máltai Szeretetszolgálat rászorulói és a Szent Rita Fogyatékos Otthon lakóinak adományoznak az alkalomhoz illő műsor keretében (2017).

A rendezvénysorozatot zárja az év utolsó tanításmentes munkanapján az Adventi Forgatag, mely két fő helyszínen zajlik. Az egyik a díszterem, ahol az osztályok, illetve a tanári kamarakórus ad ünnepi műsort. Az iskola folyosóin akadályverseny és karácsonyi kézműves foglalkozások várják a diákokat. (2015, 2016, 2017)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma országszerte három témahetet integrált a tanév rendjébe. Ezen rendhagyó alkalmak során a diákok a hagyományos tanóráktól eltérő módon dolgoznak fel egy-egy a tanulmányokhoz kötődő témát. A Pénz7-Pénzügyi és Vállalkozói Témahetet a Magyar Bankszövetség és a Pénziránytű Alapítvány indította a 2014/15-ös tanévben. Két év múlva a tanév rendjébe is beépült, iskolánk ekkor csatlakozott hozzá. Az European Money Week rendezvénysorozathoz kapcsolódó program célkitűzése, hogy felhívja az általános és középiskolás korosztály figyelmét a pénzügyi tudatosság, a pénzügyi alapismeretek és kultúra fejlesztésének fontosságára. A diákok egy külsős szakember segítségével interaktív, gyakorlatorientált tananyagot dolgoznak fel a rendhagyó óra keretében. (2018)

Az EMMI és a PontVelem Nonprofit Kft. a 2015/2016-os tanév során hirdette meg az általános és középiskolás korosztály részére a Fenntarthatósági Témahetet.
Ennek célja a Föld Napja üzenetének, a fenntarthatóságra nevelés széles körű elterjesztése iskolai keretek között. A feldolgozandó témák a természeti- és épített környezet védelme, tudatos vásárlás és fogyasztóvédelem köré épülnek.
A tanulók az óraterveket interaktív módon dolgozták fel a díszteremben. Az előadásokon, prezentációkon felül filmvetítésre, feladatmegoldásra és esetmegbeszélésre támaszkodtak az órák. (2017)

Az ugyanebben a tanévben indított Digitális Témahét (DTH) célja, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órán túl más tantárgyakba is szervesen integrálódjon.
A hét során a részt vevő diákok és tanárok változatos és kreatív iskolai projektekben vesznek részt, egyszerre bővítve köz- és szakmai ismereteiket infokommunikációs készségeikkel. Iskolánk az 1900-as évek elejének magyar társadalmát dolgozta fel a legkülönbözőbb aspektusokból vizsgálva a vendéglátás, történelem, magyar nyelv és irodalom és idegen nyelv segítségével az induló tanévben. (2016)

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatóságnak nyílt napjain a meghívott munkatársak előadásokat és bemutatókat tartanak saját szakterületükön. Segítenek továbbá az érdeklődőknek (alkalmazottaknak és diákoknak egyaránt) az adózással kapcsolatos ügyintézésben. (2016, 2017 április, november)

A szakképzéseket népszerűsítő és szakmaválasztást segítő programok nem csak a tanév folyamán, de a nyári szünet ideje alatt is zajlanak. 2016. áprilisában első alkalommal kapcsolódtunk be a Szakmák éjszakája országos programsorozatba. Itt a Centrum másik két városi iskolájával, a Géza Fejedelem Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskolával és a Bottyán János Szakgimnáziummal közösen szervezett programban mutatkoznak be az oktatott szakmák játékos, élvezetes formában felhasználva az iskola egész területét. (2017, 2018)

Az érettségi utáni, emelt szintű ügyvitel ágazatos OKJ-s szakképzések bemutatása a célja a Szakmára hangoló programnak, mely két tanévvel később indult.
A rendezvény alkalmával a szakmaválasztás előtt álló, 12. évfolyamos tanulóinknak tartanak előadást és bemutatót a már szakképzésben résztvevő diákok az fenti rendezvény délelőttjén.  (2018)

Az Európai Szakképzés Hete országos rendezvénysorozat keretében a meghívott, szakmaválasztás előtt álló nyolcadikosoknak tartunk interaktív foglalkozást intézményünkben valamint kihelyezett tájékoztató előadásokat az általános iskolákban. Ezenfelül végzős tanulóink szintén megismerkedhetnek az érettségi utáni szakképzés lehetőségeivel és üzemlátogatáson is részt vehetnek a tanulók. (2017)

Az intézmény által oktatott szakmák megyei szinten is bemutatkoznak a tatabányai Megyei Pályaválasztási Kiállításon a Földi Imre Sportcsarnokban minden évben. (2017)

A 2017/2018-as tanévben első alkalommal rendezte meg a dorogi Eötvös József Általános Iskola a Sulibörze rendezvényt, ahol szintén jelen volt az iskola egy standdal. (2017)

A Mesterségem Címere bentlakásos szakmaismereti tábort is ebben a tanévben szervezték meg először. A hagyományos szünidei programok valamint üzemlátogatások mellett a TSZC tagintézményei mutatták be képzési kínálatukat a felső tagozatos általános iskolásoknak a tatai Fényes Strandfürdő és Kempingben. (2018)

Kiállítások és versenyek

A nevelőtestületnek köszönhetően a diákok rendszeresen vesznek részt helyi és más települések szakmai és kulturális kiállításain, rendezvényein és versenyein. Így rendszeres látogatói a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma, a Keresztény Múzeum, a MNM Balassa Bálint Múzeuma, a Levéltár és a Duna Múzeum állandó és időszaki tárlatainak.
Visszatérő résztvevői a budapesti Nyitott Kör Egyesület drámapedagógai előadásainak, valamint a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Terror Háza kiállításainak.

A Komárom-Esztergom Megyei Értéktár verseny az 2016/2017-es tanévben indult a Megyei Önkormányzat kezdeményezésére. Az általános és középiskolások részére szervezett vetélkedő első fordulójában egy, a településen található nevezetesség-értéket kell bemutatni. A második forduló online teszt, képfelismerési, kvíz és egyéb feladatokból áll. Az innét döntőbe jutó csapatoknak a megyei és nemzeti értékek ismeretéről kell számot adniuk. (2017)

A Komárom-Esztergom Megyei Történelem Szaktanácsadók által szervezett 3 fordulós (október eleje–november vége) megyei csapatverseny minden évben a magyarországi történelem egy-egy jeles évfordulójához kötődik. A gimnáziumok illetve szakgimnáziumok tanulóinak közös megmérettetésén is részt vesz az iskola minden évben háromfős csapatával. (2017)

1997 óta rendezi meg évente Garamkövesd önkormányzata a Gyurcsó István Emléknapot.
A falu szülöttjéről elnevezett programsorozat nyitórendezvénye a költő emléke előtt tisztelgő Gyurcsó István Szavalóverseny. Itt a diákok három korosztályban versenyeznek szlovákiai magyar költők műveinek előadásával. (2018)

Az esztergomi Mindszenty József Katolikus Általános Iskolában 2006 óta évente rendezik meg a Történelmi Szavalóversenyt. Itt helyi általános és középiskolás diákok klasszikus magyar irodalmi művek előadásával versengenek öt korcsoportban.

A párizsi Kangourou sans Frontieres Alapítvány által koordinált Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 89 országban azonos időpontban megrendezésre kerülő tesztverseny. A 30 feladatból álló megmérettetést hazánkban a Matematikai Tehetségekért Alapítvány (korábban: ZALAMAT) bonyolítja le. A szakgimnáziumok kategóriájában a 9-10 és a 11-12. évfolyamon egyaránt indulnak diákjaink. (2018)

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány (MATEGYE) minden évben megrendezi a Zrínyi Ilona Matematikaversenyt a 2-12. osztályos tanulók részére. A kétfordulós – szintén tesztkitöltős – verseny szakgimnáziumi kategóriájában mind egyéni, mind csoportversenyben érnek el tanulóink megyei dobogós helyezést. (2017, 2018)

A 2016/17-es tanévben első alkalommal került meghirdetésre az MM Publications – ELT Hungary Kft. által szervezett English Language Competition (ELC). Az egy tanóra hosszúságú országos verseny a diákok saját iskolájában kerül lebonyolításra, a középiskoláknál két külön korcsoportban. A tanulóknak egy feleletválasztós tesztet kell kitölteniük. Ez egyrészt a verseny olvasmányának megértését, másrészt angol nyelvi ismereteiket méri. Diákjaink mind a 9-10, mind a 11-12. évfolyamosok kategóriájában indulnak. (2017, 2018)

A Bláthy Ottó Szakgimnázium rendezvénye a Spell Check (angol helyesírási) verseny a 9, 10 és 11. évfolyamosok részére. Itt a Centrum meghívott tagintézményeinek tanulóival együtt két fordulóban, szóban illetve írásban adnak számot tudásukról a balassások a 2017/2018-as tanévtől kezdődően. (2017)

Az angol nyelv mellett németül is vetélkednek a 9-11. illetve 12-14. évfolyamos tagintézményi tanulók a TSZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Idegen Nyelvi, Angol és Német Prezentációs Versenyén. Itt egy szabadon választott témából kell prezentációt készíteniük és bemutatniuk azt élőszóval kísérve kétfős csapatokban. (2017, 2018)

Ugyanezen két nyelven zajlik a Mikes Kelemen Középiskola Olvasás és Szövegértés Idegen Nyelven elnevezésű versenye, melynek szintén tagintézményi meghívottjai között van az iskola.
A kétfordulós megmérettetésen a második körbe a legjobb tíz eredményt elérő tanuló kerül be. (2017)

A gasztronómiai versenyek közül az Ízek-Korok-Hangulatok Kulturális és Gasztronómiai Fesztivál részeként a 2013-tól az Erzsébet-parkban megrendezett Esztergom Étele elnevezésű szabadtéri főzőversenyen vesznek részt szakács jelöltjeink.
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség által támogatott kulináris megmérettetés célja, hogy a versenyzők tájjellegű ételt készítsenek friss, kizárólag magyar alapanyagokból. A győztes fogások egy évig helyi éttermek étlapjain szerepelnek. (2017)

Az iskola saját, hagyományteremtő kezdeményezése a Balassa Suli Chef verseny, ahol 10-11. évfolyamos szakács tanulóink versengenek egymással kétfogásos ételekkel a 2017/18-es tanévtől. Felkészítőik és egyben a zsűritagok is gyakorlati munkahelyük képviselői, akik a nyersanyagot is biztosítják. A főzőverseny a tankonyhán folyik, az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadóra az iskola dísztermében kerül sor. (2017)

A Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV) 2008 óta rendezi meg a nappali tagozatos szakmai képzésben résztvevők részére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzetgazdasági Minisztérium.
A januártól áprilisig tartó, központi elődöntőből, válogatóból és döntőből álló versenysorozat rendszeres résztvevői iskolánk kereskedelmi és vendéglátós tanulói. (2018)

A gazdasági tantárgyak megmérettetései közül az iskola minden évben részt vesz a 12. évfolyamos diákok részére szervezett, interakítv Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elméleti gazdaságtanból, ügyviteli alapismeretekből, kereskedelmi és vendéglátó ismeretekből. A verseny on-line elődöntőjéből minden ágazatból az első 30 helyezett jut tovább a kétnapos (írásbeli-szóbeli) döntőbe. (2018)

A 2011/2012-es tanévtől kezdve szintén minden évben megrendezésre kerül az Econventio online tesztverseny. A 40 elméleti és számolási kérdésből álló verseny szervezői az Econventio Egyesület, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara, az Állami Számvevőszék valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A március és május között elérhető felületen az Econventio iskolahálózat többi intézményével mérik össze tudásukat tanulóink. (2018)

Az ügyvitel szakmacsoporthoz köthető az évente Komáromban megrendezésre kerülő gépírás verseny, ahol a diákok évfolyamonként mérik össze tudásukat a Centrum iskoláinak többi tanulójával, köztük a házigazda Kultsárral (2017).
A Magyar Gyorsírók és Gépírók Szövetsége által lebonyolított Teöreök Aladár Országos Tanulói Gyorsíró-, Gépíró– és Szövegszerkesztő-verseny pedig országos rendezvény. (2017)

Március végén az Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség rendezi meg az évenkénti Felmenő Rendszerű Ifjúsági Katasztrófavédelmi Vetélkedő helyi fordulóját. Az általános és középiskolások többek között tűzoltó eszközök ismeretéből, elsősegélynyújtásból, árvízi védműépítésből, tárgy- és életmentésből teszik magukat próbára. Elméleti tudásukat tűzoltósági, iparbiztonsági és polgárvédelmi totó teszteli. Emellett megismerkednek a rendező település helytörténetével. (2017, 2018)

Sportesemények

A sport iránt érdeklődő diákok a testnevelők irányításával rendszeres résztvevői különböző sporteseményeken a tanév folyamán.

2001-től, a Mária Valéria híd újjáépítése óta évente szeptemberben kerül megrendezésre a Hídfutás. Az Esztergom és Párkány közötti, 3,7 km hosszú futóverseny szervezői az Esztergom Város Diáksportjáért Egyesület, a Párkányi Városi Művelődési Központ és az Esztergomi Futóművek ASE. Diákjaink és a tantestület több tagja rendszeres részvevője az eseménynek. (2017)

A város önkormányzata 1987-ben elevenítette fel az Aradi Vértanúk Emléknapja keretében a Kegyeleti Stafétát. A középiskolai leány- és fiúcsapatok a Hősök teréről indulnak a Bottyán hídnál levő célig. Az eredményhirdetésre hagyományosan az Aradi téri emlékműnél tartott megemlékezés keretében kerül sor. (2017)

Április középén indul a fővárosból az összes megyét és több mint 200 települést érintő Toborzó Országfutás. A Magyar Honvédség a helyi intézmények, iskolák és civil szervezetek segítségével mozgósítja a résztvevőket. Az egészséges életmód népszerűsítése mellett a világháborús katonahősökre is emlékeznek a toborzó váltófutás mellett. Május közepén érnek Esztergomba a futók, ekkor csatlakoznak hozzájuk iskolánk tanulói.

2002 óta rendezi meg az Együtt Egy Drogmentes Magyarországért Mozgalom a Drogmentes Magyarországért Maraton elnevezésű sporteseményt. Ez a váltófutás is Budapestről indul és ott véget. Eközben 300 települést érint 42 nap alatt a 2000 kilométeres távon. A programba mintegy 200 iskola kapcsolódott be. A futást követően felvilágosító előadáson vesznek részt tanulóink és leteszik a drogmentes kapitányi fogadalmat a város főterén. (2017)

A Pézsa Tibor Sportcsarnokban rendezik meg az Esztergomi Vitézek Rugby AFC teremtornáit. A decemberi Mikulás Terem Rögbi Tornával zárja az évadot az egyesület. Diákjaink leány illetve fiú U16 és U19 korosztályokban versenyeznek itt a város középiskoláival. E Kupa folytatása a februári bajnokság. (2017) A Városi Szabadtéri Rögbi Torna a tanév első érintős középiskolai rögbi bajnoksága a MIM Vasas pályán. (2017)

A Sportcsarnokban 2009-től kerül megrendezésre az 1950-es, 60-as évek kiemelkedő testnevelőjéről és edzőjéről elnevezett Csabai Lajos Középiskolai Kispályás Teremlabdarúgó-emléktorna is. Az őszi-tavaszi rendszerben zajló mérkőzés-sorozatban szintén képviselteti magát az iskola minden évben egy-egy csapattal. (2017, 2018)

Ugyancsak városi rendezvény az Esztergom Város Diáksportjáért Egyesület és a Dobó Katalin Gimnázium decemberi V-VI. korcsoportos Futsal-Teremlabdarúgó Tornája. A 11-12 osztályos tanulók részére szervezett bajnokságnak a gimnázium tornaterme ad otthont, ahol körmérkőzéseket játszanak a balassások a város többi iskolájával.

Az egyesület szervezésében kerül lebonyolításra az V-VI. korcsoportos Városi Leány Röplabda Diákolimpia és az V-VI. korcsoportos Városi Fiú Röplabda Diákolimpia is. A középiskolások részére rendezett teremtorna házigazdája és társszervezője mindig az egyik résztvevő intézmény. (2017 lányok, fiúk, 2018 lányok, fiúk)

A Diáksport Hete keretében a város összes iskolájának részvételével zajlik az Esztergomi Szent Erzsébet diák-kupa sorozat a 2015/16-os tanévtől kezdődően a házigazda középiskola lebonyolításában. Röplabdában a középiskolás korosztály leány és fiú tornáin vesznek részt diákjaink az iskola színeiben áprilisban. (2017)

A Fair Play szellemiségének és magatartásformájának népszerűsítése, az egészséges életmódra nevelés céljából indította el a Magyar Labdarúgó Szövetség a Fair Play Cup Középiskolai Labdarúgó Programot. Az MLSZ Megyei Igazgatósága által koordinált, 14-19 éves korosztály részére szervezett őszi és tavaszi tornákra intézményünk a fiúk versenyére nevez be tanévenként 12 főt. (2017, 2018)
Mint a kupában rendszeresen résztvevő csapat, az iskola tanulói több alkalommal meghívást kaptak a szövetség Gyermekszektor-programjának keretében a magyar válogatott felkészülési mérkőzéseire.

A 2016/2017-es tanévben hívták életre a Szakképzési Centrumok Országos Futsal Bajnokságát (Centrum Futsal). A körzeti selejtezőkből, megyei, regionális valamint országos döntőből álló tornán körmérkőzéseken mérik össze erejüket a diákcsapatok. (2018)

A Tatabányai Szakképzési Centrum megalakulásának évében hívta életre a Centrum Vándorkupa Középiskolás Kispályás Labdarúgó Tornát. Ennek keretében a központ leány- és fiúcsapatai körmérkőzéseken mérik össze tudásukat a vándorserlegért. (2017)

Az EVDE, valamint az Esztergomi Torna Club és az Esztergomi Úszó Club sportegyesületek rendezvénye az Esztergom Körzeti Diák Úszóbajnokság és Kupaverseny. A Szent István Strandfürdő fedett uszodájában egyéni és váltóúszásban versenyeznek Esztergom és környéke I-VI. korcsoportos amatőr és igazolt diákversenyzői. Tanulóink mind egyéni (gyors, mell, hát), mind váltóúszásban értek el dobogós helyezést az amatőr V. és VI. korcsoportokban. (2017)

Középiskolai csapatokkal vetélkednek tanulóink májusban az Esztergomi Fürdő–Aquasziget Strandröplabda Városi Diákolimpián is. Az Aquasziget Élményfürdő szabadtéri pályáján a 4+1 fős játékformában állnak ki egymás ellen a leány- és fiúcsapatok egymást követő két játéknapon. (2017, 2018)

A vízi sportok kedvelői április és május végén a Lampionos csónakfelvonuláson (szervező: Esztergomi Hajós Egylet) illetve az Iskolák-közti Sárkányhajó Bajnokságon vehetnek részt (Esztergomi Kajak-Kenu Sportegyesület) a Kis-Dunán.