Iskolánkról

Rövid iskolatörténet és az épületek
A Tatabányai Szakképzési Centrum Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskolája és Szakiskolája két, nagy hagyománnyal rendelkező intézmény egyesítésével jött létre Esztergomban.
Balassa Bálint nevét 2004-ben vette fel a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, melynek jogelődje 1955-ben alakult.
Az 1911-ben alapított Berzeviczy Gergely Közgazdasági Szakközépiskola ugyanebben az évben átköltözött az Északi Kanonok-sor felújítás alatt álló épületegyüttesébe. A két iskola 2005-ben egyesült, de még külön épületben folyt az oktató-nevelő munka. A régi „keris” osztályok fokozatosan költöztek fel a még felújítás alatt álló épületbe, mely 2008-ban készült el véglegesen. Így alakult ki a térség meghatározó képzőintézménye, mely a közgazdaság; az ügyvitel; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; valamint vendéglátás-turisztika szakmacsoportokban képez.
Az épületben 31 osztályterem, 5 csoportszoba, 5 informatikai szaktanterem, 2 nyelvi labor, 2 pincér- és 2 kereskedelmi kabinet valamint letéti könyvtár található.
Az iskola 2015-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában működő Tatabányai Szakképzési Centrum tagintézményévé vált.
Az iskola a főépületen kívül két telephellyel rendelkezik. Az egyik a József Attila Általános Iskola főzőkonyhájából átalakított tankonyha. Ez a fejlesztés 2009-ben kezdődött és 2012 végén zárult le. A jelentős pályázati támogatással létrejött gyakorlóbázis így megfelelő színvonalú, EU-konform képzést biztosít. Az iskola épületéhez közeli tornaterem (amely felújítást igényel) bár kis méretű, de közelsége miatt ideális lenne az intézmény számára.

Humán infrastruktúra
Az intézményben közel 800 diák tanul nappali tagozaton, mintegy 70 fő esti tagozatos keresztféléves, szakmai képzésben vesz részt.
Összesen 86 fő gondoskodik az oktató-nevelő munkáról. Ebből 57 fő pedagógus (2 fő mesterpedagógus, 2 közoktatás vezető szakértő, 7 fő szakértő vizsgával rendelkezik).
Az igazgató munkáját három helyettes (általános, szakmai és nevelési-oktatási) valamint egy gyakorlati oktatásvezető segíti.
A pedagógiai munkát közvetlenül segíti két iskolatitkár és két rendszergazda.
A technikai dolgozók létszáma 11 fő. Két gazdasági ügyintéző, egy műszaki vezető, egy karbantartó, két portás-karbantartó, valamint 5 takarító.

A képzés rendszere
A 2016/2017-es tanévtől került bevezetésre felmenő rendszerben a szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzés.
A korábbi szakiskolai képzést a 3+2 éves szakközépiskolai váltotta fel. Az első három évben a választott szakmát tanulják a diákok (eladó, pincér, szakács és cukrász). A gyakorlatra duális módon kerül sor: a 9. évfolyamon az iskolai gyakorló kabinetekben, majd ezt követően gyakorlati munkahelyeken.
A szakmai vizsga után két év alatt készülhetnek fel az érettségire a tanulók. Négy tárgyból kell vizsgát tenniük, szakmai végzettségük alapján mentesülnek az ötödik tárgy alól.
A szakgimnázium a régi szakközépiskolai képzést váltotta fel. A 4+1 éves tanulmányok első, hosszabb szakaszában közismereti képzésben, szakmai elméleti és gyakorlati oktatásban vesznek részt a tanulók. Így a követelmények sikeres teljesítését követően érettségit és középfokú szakmát szerezhetnek. Ez utóbbit további egy év tanulmánnyal emelt szintűre fejleszthetik, technikusi végzettséget kapnak.
A szakmai érettségivel nem rendelkező tanulóknak is lehetőségük van az emelt szintű képzésben való részvételre, esetükben 2 év a tanulmányi idő. Az iskolában a közgazdaság szakmacsoportban Vállalkozási és bérügyintéző és Pénzügyi-számviteli ügyintéző; az ügyvitel szakmacsoportban Irodai titkár; a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban a Kereskedő;a vendéglátás-turisztika szakmacsoportban a Vendéglátásszervező és az Idegenvezető szakképzések választhatóak.

Hagyományok, rendezvények
Az új épülettel megoldódott a régi iskolák egyik legfontosabb problémája: külön díszterem áll az iskola rendelkezésére az ünnepségek, bemutató órák lebonyolítására; a művészek, civil szervezetek kiállításainak. Ez utóbbiak a nagyközönség számára is látogathatóak az iskola nyitva tartási ideje alatt.
Hagyományosan, több évre visszatekintő rendezvényei az iskolának a Balassa Bálint Szavalóverseny, Diáknap, a Fehér Rózsa Bál, a Hagelmayer-emlékünnep, az Adventi készülődés és Adventi forgatag, Karácsonyi ünnepség, Március 15-i megemlékezés, Ballagás, az Október 23-26-i ünnepség.
A tavalyi évben első alkalommal csatlakozott az iskola a Levéltári órák és a Digitális Témahét rendezvényekhez, melyek terveink szerint szintén hagyománnyá válnak. Az idei tanév hagyományteremtő programja a Fenntarthatósági Témahét keretében tartott interaktív előadás.
2016. áprilisában első alkalommal kapcsolódott be az intézmény a Szakmák éjszakája programjába is, ahol a Szakképzési Centrum másik két iskolájával közösen szervezett program keretében az oktatott szakmák mutatkoztak be játékos, élvezetes formában.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyílt napján a meghívott munkatársak előadásokat és bemutatókat tartanak szakterületükön, továbbá segítenek az érdeklődőknek az adózásssal kapcsolatos ügyintézésben is.

Kiállítások és versenyek
Az iskola tanárainak köszönhetően a diákok rendszeresen vesznek részt helyi és más települések kulturális kiállításain, rendezvényein és versenyein.
A tanulók így rendszeres látogatói Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma, a Keresztény Múzeum, MNM Balassa Bálint Múzeuma, a Levéltár és a Duna Múzeum állandó és időszaki kiállításainak. Visszatérő résztvevői a budapesti Nyitott Kör egyesület drámapedagógai előadásainak, valamint a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Terror Háza kiállításainak.
Az iskola saját Balassa Bálint Szavalóversenyén kívül a szintén esztergomi Mindszenty József Katolikus Általános Iskola Történelmi szavalóversenyén valamint a Garamkövesden megrendezésre kerülő Gyurcsó István Szavalóversenyen is indulnak az iskola versenyzői évről-évre.
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat háromfordulós Komárom-Esztergom Megyei Értéktár vetélkedőjében is részt vesz az iskola.

A diákok a Zrínyi Ilona Matematikaverseny valamint a Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megyei fordulóiban rendre az első tíz helyezett között szerepelnek.
A 2016/17-es tanévben első alkalommal került meghirdetésre az English Language Competition (ELC) elnevezésű verseny, ahol szintén indultak tanulóink.
A gazdasági tantárgyak megmérettetései közül az iskola minden évben részt vesz a 12. évfolyamos diákok részére szervezett, interakítv Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (korábban: Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye – SZTÉV) elméleti gazdaságtanból, ügyviteli alapismeretekből, kereskedelmi és vendéglátó ismeretekből.
Az ügyvitel szakmacsoporthoz köthető az évente Komáromban megrendezésre kerülő gépírás verseny is, ahol a diákok évfolyamonként mérik össze tudásukat a Szakképzési Centrum iskoláinak többi tanulójával, köztük a házig
aságazda Kultsárral. A Magyar Gyorsírók és Gépírók Szövetsége által lebonyolított Teöreök Aladár országos tanulói gépíróverseny pedig országos rendezvény.
A 2013-ban életre hívott PénzSztár Országos Középiskolai Pénzügyi-Gazdasági Versenyen indulása óta nevez be az iskola 4 fős csapatokat.

Minden tavasszal a Palatinus-tó öböl ad helyet a helyi Ifjúsági Katasztrófavédelmi Vetélkedőnek, amelyen szintén részt vesz az iskola évente négyfős csapatokkal a középiskolák versenyén.

Sportesemények
A sport iránt érdeklődő diákok a testnevelő tanárok irányításával rendszeresen részt vesznek különböző sporteseményeken.
Ilyen a 2001-től, a Mária Valéria-híd újjáépítése óta szeptemberben évente megrendezett Hídfutás.
Az Aradi Vértanúk tiszteletére szervezett városi Kegyeleti Stafétafutáson is szerepelnek az iskola diákjai.
Országos szervezésű váltófutásokban is részt vesz az iskola. A Drogmentes Magyarországért Maratonon a résztvevők 42 nap alatt futják körbe az országot iskolánk városát is érintve.
A Magyar Honvédség Hadkiegészítő Parancsnoksága Budapestről induló és ott végződő Toborzó Országfutása több mint 200 települést érint, köztük Esztergomot is.
A Csabai Lajos Középiskolás Teremlabdarúgó-bajnokság 2009 óta kerül megrendezésre a Pézsa Tibor Sportcsarnokban. Az őszi-tavaszi rendszerben zajló kispályás mérkőzés-sorozatban is képviselteti magát az iskola minden évben egy-egy csapattal. 
Ugyancsak itt kerül megrendezésre a Városi Terem Rögbi Torna évente kétszer. A decemberi Mikulás kupán, illetve a februári teremtornán is részt vesz az iskola. Az utóbbi két eseményt az Esztergomi Vitézek Rugby AFC szervezi, akárcsak a Városi Szabadtéri Rögbi Tornát.
Szintén városi rendezvény az Esztergom Város Diáksportjáért Egyesület Futsal Diákolimpiája, ahol a teremlabdarúgó bajnokságon az iskola 5-6 korcsoportos tanulói is neveznek. Az egyesület és a Dobó Katalin Gimnázium közös tornája a Leány Röplabda Diákolimpia, ahol ugyanezekben a korcsoportokban mérik össze tudásukat a lányok a többi városi iskola diákjaival.
A fiúk részére rendezett hasonló röplabda verseny az Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskolában kerül lebonyolításra, a szervező iskola és az EVDE rendezvényeként. Az iskola szintén évente vesz részt a Szent Erzsébet Kupa leány és fiú röplabda bajnokságán.
Megyei szinten a Tatabányai Szakképzési Centrum megalakulásának évében indította a Centrum Kupát a központ szakiskolái és szakközépiskolái részére.
A Magyar Labdarúgó Szövetség által életre hívott Fair Play Cup Középiskolai Labdarúgó Torna őszi és tavaszi fordulójára is benevezik a diákokat a testnevelők.
Szintén az EVDE rendezvénye, a Diák Úszóbajnokság Kupaverseny. Tanulóink mind egyéni, mind váltóúszásban értek el dobogós helyezést.
Iskolai csapatokkal vetélkednek a tanulók az Esztergomi Fürdő-Aquasziget Strandröplabda Bajnokságán is.
A vízi sportok kedvelői április illetve május végén a Lampionos csónakfelvonuláson (szervező: Esztergomi Hajós Egylet) illetve az Iskolák-közti Sárkányhajó Bajnokságon vehetnek részt (Esztergomi Kajak-Kenu Sportegyesület) a Kis-Dunán.

Iskolai kirándulások
Az utazás nem csupán kikapcsolódás és szórakozás lehet, hanem pedagógiai célokat is szolgálhat. A földrajz, történelem, társadalomtörténet, művészettörténet „száraz tananyagai” ezen utazások alkalmával válhatnak élővé. A diákok megismerik különböző népek életét, kultúráját és hagyományait.
A Balassa „nagy utazóként” ismert iskola, a tanulók bejárhatták Európát diákéveik alatt.
A hagyományos osztálykirándulásokon felül 3-4 utazást is szervezünk tanévenként. A diákok így már több nagyvárosban is jártak: Londonban, Párizsban, Amszterdamban, Zürichben, Münchenben, Bécsben, Pozsonyban valamint két mini-államban is: Monacóban és Luxemburgban.
Vannak évente ismétlődő utazások is: az Adventi vásár Bécsben, a Karnevál Velencében, a Prágát, a száztornyú várost valamint Krakkót (auschwitzi koncentrációs tábor) célbavevő utak.
Az iskola 2008-ban csatlakozott az 1989-ben alakult Rákóczi Szövetséghez. A szervezet célja a határon túli (elsősorban Felvidék és Kárpátalja) élő magyar kisebbség nemzeti, kulturális és szellemi életének erősítése magyar partnerintézmények által. Dr. Dávid Patrik vezető-szervező tanárnak köszönhetően több helyen jártak a balassás diákok és fogadtak ők is másokat.