Iskolánkról

Rövid iskolatörténet és az épületek
A Tatabányai Szakképzési Centrum Balassa Bálint Gazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája két, nagy hagyománnyal rendelkező intézmény egyesítésével jött létre Esztergomban.

Balassa Bálint nevét 2004-ben vette fel a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, melynek jogelődje 1955-ben alakult.

Az 1911-ben alapított Berzeviczy Gergely Közgazdasági Szakközépiskola ugyanebben az évben átköltözött az Északi Kanonok-sor felújítás alatt álló épületegyüttesébe. A két iskola 2005-ben egyesült, de még külön épületben folyt az oktató-nevelő munka. A régi „keris” osztályok fokozatosan költöztek fel a még felújítás alatt álló épületbe, mely 2008-ban készült el véglegesen. Így alakult ki a térség meghatározó képzőintézménye.

Az épületben 31 osztályterem, 5 csoportszoba, 5 informatikai szaktanterem, 2 nyelvi labor, 2 pincér- és 2 kereskedelmi kabinet valamint könyvtár található.

Az iskola 2015-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában működő Tatabányai Szakképzési Centrum tagintézményévé vált.

Az iskola főépületén kívül két telephellyel rendelkezik. Az egyik a József Attila Általános Iskola főzőkonyhájából kialakított tankonyha és tancukrászda. Ez a fejlesztés 2009-ben kezdődött és 2012 végén zárult le. A jelentős pályázati támogatással létrejött gyakorlóbázis így megfelelő színvonalú, EU-konform képzést biztosít. A másik az iskola főépületéhez közeli tornaterem, amely az iskola tanulói létszámához képest kis méretű és felújításra szorul.

Az intézményben több, mint 700 diák tanul nappali rendszerű képzésben, mintegy 160 fő esti tagozaton készül az érettségire és a szakmai vizsgákra.

Összesen 74 fő gondoskodik az oktató-nevelő munkáról, ebből 58 fő pedagógus.

Az igazgató munkáját három helyettes (általános, szakmai és nevelési-oktatási) valamint egy gyakorlati oktatásvezető segíti.

 

A képzés rendszere

A 2016/2017-es tanévtől kerültek bevezetésre felmenő rendszerben a szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzések. A választható idegen nyelv mindkét esetben az angol vagy német, az általános iskolai tananyagra épülve.

A korábbi szakiskolai képzést a 3+2 éves szakközépiskola váltotta fel. Az első három évben közismereti képzésben vesznek részt a tanulók, valamint a választott szakmát tanulják elméleti és gyakorlati oktatás keretében.

A gyakorlatra duális módon kerül sor: a 9. évfolyamon az iskolai gyakorló kabinetekben, majd az ezt követő évfolyamokon már gyakorlati munkahelyeken tanulószerződés alapján.

Négy szakma elsajátítására nyílik lehetőség: eladó a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban valamint cukrász, pincér és szakács a vendéglátás-turisztika területén.

A szakmai vizsgát követően két év alatt készülhetnek fel az érettségire a tanulók emelt óraszámú közismereti képzés keretében. Négy tantárgyból kell vizsgát tenniük, mivel szakmai végzettségük alapján mentesülnek az ötödik alól.

4+1 éves szakgimnázium a régi szakközépiskolai képzést váltotta fel. Itt közismereti, valamint – ágazati szakképzés keretében – szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik az első négy évben. Az érettségi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, valamint egy, a szakmai ágazatnak megfelelő szakmai tárgy. A vizsga megkezdésének feltétele az 50 órás közösségi szolgálat teljesítése.

Az utolsó évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképzés folyik. A következő emelt szintű szakmák elsajátítására nyílik lehetőség: Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Irodai titkár, Kereskedő, Vendéglátásszervező, Turisztikai szervező, értékesítő, valamint Logisztikai és szállítmányozási ügyintézőA szakmai érettségivel nem rendelkező, más iskolából érkező tanulók számára ez a képzési idő 2 év, mivel a 13. évfolyamon szakmai érettségi vizsgát kell tenniük; 14. évfolyamon a szakmai vizsgára való felkészítés folyik. 

Hagyományok, rendezvények

Az új épülettel megoldódott a régi iskolák egyik legfontosabb problémája: külön díszterem illetve belső udvar áll az iskola rendelkezésére az ünnepségek, bemutató órák lebonyolítására; a művészek, civil szervezetek kiállításainak. Ez utóbbiak a nagyközönség számára is látogathatóak az iskola nyitva tartási ideje alatt.

Hagyományosan, több évre visszatekintő rendezvényei az iskolának a Balassa Bálint Szavalóverseny, a Diáknap, a Fehér Rózsa Bál, a Hagelmayer emlékünnep, az Adventi készülődés és Adventi forgatag, Szalagavató, Karácsonyi ünnepség, Március 15-i megemlékezés, Ballagás és az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja.

Az iskola csatlakozott az évente visszatérő Levéltári órák, Digitális Témahét és Fenntarthatósági Témahét rendezvényekhez.

2016. áprilisában első alkalommal kapcsolódott be a Szakmák éjszakája programjába, ahol a Szakképzési Centrum másik két iskolájával közösen szervezett program keretében az oktatott szakmák mutatkoztak be játékos, élvezetes formában. Ugyanebben az évben indult útjára a Szakképzés Hete országos rendezvénysorozat, melynek keretében a szakmaválasztás előtt álló nyolcadikosoknak tartunk interaktív foglalkozást.

Az intézmény által oktatott szakmák megyei szinten is bemutatkoznak a tatabányai Megyei Pályaválasztási Kiállításon.

A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyílt napján a meghívott munkatársak előadásokat és bemutatókat tartanak szakterületükön, továbbá segítenek az érdeklődőknek az adózásssal kapcsolatos ügyintézésben.

Kiállítások és versenyek
Az iskola tanárainak köszönhetően a diákok rendszeresen vesznek részt helyi és más települések kulturális kiállításain, rendezvényein és versenyein.

A tanulók így rendszeres látogatói Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma, a Keresztény Múzeum, a MNM Balassa Bálint Múzeuma, a Levéltár és a Duna Múzeum állandó és időszaki kiállításainak. Visszatérő résztvevői a budapesti Nyitott Kör egyesület drámapedagógai előadásainak, valamint a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Terror Háza kiállításainak.

Az iskola saját Balassa Szavalóversenyén kívül a szintén esztergomi Mindszenty József Katolikus Általános Iskola Történelmi szavalóversenyén valamint a Garamkövesden megrendezésre kerülő Gyurcsó István Szavalóversenyen is indulnak az iskola versenyzői évről-évre.
A
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat háromfordulós Komárom-Esztergom Megyei Értéktár vetélkedőjében szintén részt vesz az iskola.

A diákok a Zrínyi Ilona Matematikaverseny valamint a Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megyei fordulóiban rendre az első tíz helyezett között szerepelnek.

A 2016/17-es tanévben első alkalommal került meghirdetésre az English Language Competition (ELC)elnevezésű verseny, ahol szintén indultak tanulóink. A Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziumának rendezvénye a Spell Check (angol helyesírási) verseny, melyet az ezt követő tanévben hívtak életre a 9-11. évfolyamosok részére, a Centrum meghívott iskolái között, ahol természetesen iskolánk is ott volt.

A gasztronómiai versenyek közül az az Ízek-Korok-Hangulatok Kulturális és Gasztronómiai Fesztivál részeként a Esztergom Étele elnevezésű szabadtéri főzőversenyen vesznek részt diákjaink. Az iskola saját, hagyományteremtő kezdeményezése a Balassa Suli Chef verseny, ahol a 10-11. évfolyamos szakács tanulók versengenek egymással kétfogásos ételekkel a 2017/18-es tanévtől.

A Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV) 2008 óta rendezi meg a nappali tagozatos szakmai képzésben résztvevő tanulók részére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzetgazdasági Minisztérium. A januártól áprilisig tartó, központi elődöntőből, válogatóból és döntőből álló versenysorozat rendszeres résztvevői iskolánk kereskedelmi és vendéglátóipari tanulói.

 A gazdasági tantárgyak megmérettetései közül az iskola minden évben részt vesz a 12. évfolyamos diákok részére szervezett, interakítv Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (volt: Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye – SZÉTV) elméleti gazdaságtanból, ügyviteli alapismeretekből, kereskedelmi és vendéglátó ismeretekből. Az ügyvitel szakmacsoporthoz köthető az évente Komáromban megrendezésre kerülő gépírás verseny is, ahol a diákok évfolyamonként mérik össze tudásukat a Szakképzési Centrum iskoláinak többi tanulójával, köztük a házigazda Kultsárral. A Magyar Gyorsírók és Gépírók Szövetsége által lebonyolított Teöreök Aladár országos tanulói gépíróverseny pedig országos rendezvény.

A 2013-ban életre hívott PénzSztár Országos Középiskolai Pénzügyi-Gazdasági Versenyen indulása óta nevez be az iskola 4 fős csapatokat.

Minden tavasszal a Palatinus-tó öböl ad helyet a helyi Ifjúsági Katasztrófavédelmi Vetélkedőnek, amelyen szintén részt vesz az iskola évente négyfős csapatokkal a középiskolák versenyén.

 

 

Sportesemények
A sport iránt érdeklődő diákok a testnevelő tanárok irányításával rendszeres résztvevői különböző sporteseményeknek a tanév folyamán

Ilyen a 2001-től, a Mária Valéria-híd újjáépítése óta szeptemberben évente megrendezett Hídfutás, ahol az egyéni és csoportos nevezők mellett iskolák is részt vesznek.

Az Aradi Vértanúk városi ünnepsége keretében szervezett Kegyeleti Stafétafutáson is szerepelnek az iskola diákjai leány és fiúcsapatokkal a város többi középiskolája mellett.

Országos szervezésű váltófutásokban is részt vesz az iskola. A Drogmentes Magyarországért Maratonon a résztvevők 42 nap alatt futják körbe az országot iskolánk városát is érintve.

A Magyar Honvédség Hadkiegészítő Parancsnoksága Budapestről induló és ott végződő Toborzó Országfutása több mint 200 települést érint, köztük Esztergomot.

A Csabai Lajos Középiskolás Teremlabdarúgó-bajnokság 2009 óta kerül megrendezésre a Pézsa Tibor Sportcsarnokban. Az őszi-tavaszi rendszerben zajló kispályás mérkőzés-sorozatban is képviselteti magát az iskola minden évben egy-egy csapattal. Ugyancsak itt kerül megrendezésre a Városi Terem Rögbi Torna évente kétszer. A decemberi Mikulás kupán, illetve a februári teremtornán is részt vesz az iskola. Az utóbbi két eseményt az Esztergomi Vitézek Rugby AFC szervezi, akárcsak a Városi Szabadtéri Rögbi Tornát.

Szintén városi rendezvény az Esztergom Város Diáksportjáért Egyesület Futsal Diákolimpiája, ahol a teremlabdarúgó bajnokságon az iskola 5-6 korcsoportos tanulói is neveznek. Az egyesület és a Dobó Katalin Gimnázium közös tornája a Leány Röplabda Diákolimpia, ahol ugyanezekben a korcsoportokban mérik össze tudásukat a lányok a többi városi iskola diákjaival. A fiúk részére rendezett hasonló röplabda verseny az Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskolában kerül lebonyolításra, a szervező iskola és az EVDE rendezvényeként. Az iskola szintén évente vesz részt a Szent Erzsébet Kupa leány és fiú röplabda bajnokságán.

Megyei szinten a Szakképzési Centrum megalakulásának évében indította a Centrum Vándorkupát a központ szakgimnáziumai és szakközépiskolái részére.

A Magyar Labdarúgó Szövetség által életre hívott Fair Play Cup Középiskolai Labdarúgó Torna őszi és tavaszi fordulójára is benevezik a diákokat a testnevelők.

Szintén az EVDE rendezvénye a Diák Úszóbajnokság Kupaverseny. Tanulóink mind egyéni, mind váltóúszásban értek el dobogós helyezést.

Iskolai csapatokkal vetélkednek a tanulók az Esztergomi Fürdő-Aquasziget Strandröplabda Bajnokságán is.

A vízi sportok kedvelői április illetve május végén a Lampionos csónakfelvonuláson (szervező: Esztergomi Hajós Egylet) illetve az Iskolák-közti Sárkányhajó Bajnokságon vehetnek részt (Esztergomi Kajak-Kenu Sportegyesület) a Kis-Dunán.