Logisztikai technikusok gólyatábora

Idén első alkalommal, de hagyományteremtő céllal Gólyatábort szervezett iskolánk a leendő 9. évfolyamos Logisztikai technikus diákjai részére 2020. augusztus 17 és 19 között.
A program főszervezői Csortos Katalin és Lencsés László voltak. Munkájukat segítette Erősné Pócs Veronika, valamint a 2/14 LOG osztály négy tanulója: Pánczél Bettina, Tisaru Kármen, Baky Szabolcs és Lovasi Gergő.
A 27 részvevő gólyánkkal minden nap 9 órakor találkoztunk az iskolaépületénél. A háromnapos program során elsőként megismerkedtek iskolánk vezetőségével, az épülettel és egymással.
A színes és felejthetetlen csapatépítő programok igazi kis közösséggé kovácsolták leendő logisztikusainkat. Az első napon várhegyi séta, kupolatúra és délutáni akadályverseny alkotta programunkat.
A következő napon a vaskapui hegyoldalban GPS-koordináták alapján kincskeresés volt a feladatuk három csapatban.
Itt támogatóinknak köszönhetően értékes ajándékokra lelhettek a résztvevők.
Az utolsó napon jókedélyű közös sárkányhajózáson vettünk részt a Dunán a Prímás-szigetet megkerülve. A programsorozatot közös sütizés és fagyizás zárta.
A gólyatáborban a csapathoz való tartozást erősítette az egyenpólók viselése, melynek anyagi hátterét kiemelt főtámogatónk, az Eurasia Logistics biztosította.
Ezúton köszönjük meg többi támogatónknak is az anyagi és tárgyi felajánlásokat.

Kiemelt főtámogatónk:

A beszámolót készítették: Csortos Katalin és Lencsés László

Javítóvizsga

A vizsga időpontja: 2020. augusztus 25-26 (kedd-szerda)

A vizsga beosztása:

augusztus 25.

08.30 gyülekező a 210. terem előtti zsibongóban, a vizsgázók leadják bizonyítványukat, a vizsgabeosztás kihirdetése

09.00-tól írásbeli vizsgák a beosztás szerint a kijelölt termekben ( a várakozók számára kijelölt terem a 210.) Egy tantárgy írásbeli ideje 60 perc.

augusztus 26.

08.30 gyülekező a 210. terem előtt; az írásbeli eredmények kihirdetése; a szóbeli vizsgára kötelezett tanulók tájékoztatása a szóbeli beosztásáról

09.00-tól szóbeli vizsgák, majd az eredmény megállapítása

Azon tanulók kötelesek szóbeli vizsgára, akik az írásbeli vizsgán elérték a 25%-ot (matematikából a 15%-ot), de nem érték el a 40%-os (matematikából a 30%-os) eredményt.

Tankönyvosztás (nappali tagozat), nyári gyakorlat, közösségi szolgálat

2020. augusztus 28. péntek 08.30-11.00 9. évfolyam (technikum, szakképző iskola)

2020. augusztus 28. péntek 11.00-13.00 10. évfolyam szakgimnázium

2020. augusztus 31. hétfő 09.00-12.00 11-12. szakgimnázium, érettségire felkészítő Kk 13. évfolyam és a Kk 12. évfolyamon maradó balassás diákok (Az érettségire felkészítő Kk 12. osztályba más iskolából beiratkozottak később kapják majd könyveiket!)

A 10-11. évfolyamos szakközépiskolások (eladó, szakács, cukrász, pincér) könyveiket az első tanítási napon kapják.

Kérjük a nyári gyakorlatot elvégzett tanulókat, hogy munkanaplójukat ill. kitöltött értékelő lapjukat adják le ! Ennek határideje: augusztus 26.

Kérjük a szakgimnáziumi és Kk 12. osztályos tanulókat, hogy kitöltött közösségi szolgálati naplójukat hozzák be legkésőbb a tankönyvosztáskor, ha a nyár folyamán teljesítettek közösségi szolgálatot!

Álláshirdetések oktatói munkakörök betöltésére

A Tatabányai Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

Balassa Bálint Gazdasági Technikum és Szakképző Iskola

tagintézményében az alábbi munkakörök betöltésére

I. informatika szakos oktató vagy informatikus oktató

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2500 Esztergom, Szent István tér 7-9.

informatika, digitális kultúra, digitális alkalmazások tantárgyak tanítási feladatainak ellátása a munkaköri leírás szerint

Pályázati feltételek

1. A pályázó megfelel 2019. évi LXXX. tv a szakképzésről 41.§ előírásainak:

cselekvőképes, hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

2. A pályázó rendelkezik a 12/2020.(II.7.) Korm.rendeletben előírt egyetemi szintű vagy mesterfokozatú szakos tanári végzettséggel, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel

II. közgazdász – szakmai oktató (pénzügy)

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2500 Esztergom, Szent István tér 7-9.

A munkakörbe tartozó feladatok:

gazdasági számítások, pénzügy, számvitel, számviteli esettanulmányok, általános statisztika, számvitel gyakorlat tantárgyak tanítási feladatainak ellátása a munkaköri leírás szerint

Pályázati feltételek

1. A pályázó megfelel 2019. évi LXXX. tv a szakképzésről 41.§előírásainak:

cselekvőképes, hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

2. A pályázó rendelkezik a 12/2020.(II.7.) Korm.rendeletben előírt szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettséggel

3. rendelkezik legalább alap szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerettel

III. turisztikai szervező vagy idegenvezető oktató

A jogviszony időtartama:

Határozott idejű (1 tanév)

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő

A munkavégzés helye:

2500 Esztergom, Szent István tér 7-9.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

útvonaltervezés, vezetési technikák, idegenvezetői adminisztráció, gyalogos körséta, tárlatvezetés gyakorlata tantárgyak tanítási feladatainak ellátása a munkaköri leírás szerint

Pályázati feltételek

1. A pályázó megfelel 2019. évi LXXX. tv a szakképzésről 41.§előírásainak:

cselekvőképes, hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

2. A pályázó rendelkezik a 12/2020.(II.7.) Korm.rendeletben előírt szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal, vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettséggel, vagy érettségi végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel (OKJ Idegenvezető végzettség)

3. rendelkezik legalább alap szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerettel

Általános tudnivalók a pályázók számára:

Illetmény és juttatások: (megállapodás szerint)

2019. évi LXXX. tv a szakképzésről.42.§ -43.§ szerint

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A végzettséget igazoló dokumentum másolata, a pályaút bemutatását tartalmazó fényképes önéletrajz, motivációs  levél, hatósági igazolás.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információ:

Szegi Ottilia igazgatóhelyettes, 06-33-523-065/215 vagy  06-20-777-9333

Kondrád Gábor igazgatóhelyettes, 06-33-523-065/113 vagy  06-70-709-4125

A pályázatok benyújtásának módja:

  • a tagintézmény igazgatójának címezve postai küldeményként vagy személyes leadással a 2500 Esztergom, Szent István tér 7-9. címre
  • vagy e-mailben elküldve a balassa.esztergom@gmail.com címre

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők beérkezett pályázatainak ellenőrzését követően és a pályázókkal folytatott személyes beszélgetés alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.tszc.hu honlapon található.

Tanulói jogviszony megszűnése – végzettek figyelmébe!

Kedves (Volt) Diákok!

Felhívjuk végzett/vizsgázott tanulóink figyelmét arra, hogy – az Oktatási Hivatal állásfoglalása alapján – a veszélyhelyzet júniusi megszűnése után tanulói jogviszonyát
2020. június 30-án minden érintett tanulónknak megszüntettük; kivéve azokat, akik érettségi utáni szakképzésre ill. érettségire felkészítő képzésre jelentkeztek; tanév végén buktak meg valamely tantárgyból vagy a veszélyhelyzet miatt nem kezdték meg érettségi vagy szakmai vizsgájukat.

Kérjük, hogy a jogviszonnyal járó kedvezmények további igénybe vételénél ezzel számoljanak!