Közösségi szolgálati lehetőség

Még lehet jelentkezni közösségi szolgálatra az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz. A vállalható feladat: lakossági tájékoztatók szétosztása, napi 5 óra szolgálat keretében.

Jelentkezni lehet az iskolában 2016. június 21. 10.00-ig

Magántanulók és osztályozhatatlan tanulók figyelem! Felkészülés az osztályozóvizsgákra

Tájékoztató az osztályozóvizsgáról

Az osztályozóvizsgával kapcsolatos kérdéseikkel a tanulók a szaktanárokat és

osztályfőnöküket kereshetik meg

 A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Az a tanuló, aki az I. félév végén valamely tárgyból nem jelent meg az osztályvizsgán, a tanév végén az adott tárgy egész tanéves tananyagából köteles vizsgát tenni!

Az írásbeli osztályozóvizsgák időpontjai:

 1. június 13-14-15-16. 09.00-tól

A szóbeli osztályozóvizsgák időpontja:

 1. június 16. 13.00-tól

Érintett tantárgyak írásbeli vizsgái

 1. nap (június 13. hétfő): magyar nyelv és irodalom, kommunikáció-magyar nyelv, történelem, társadalomismeret, idegen nyelv
 2. nap (június 14. kedd): matematika, fizika, kémia
 3. nap (június 15. szerda) földrajz, biológia, informatika
 4. nap (június 16. csütörtök): szakmai és szakmai előkészítő tárgyak

A tanulók a 15 perccel a vizsga megkezdése előtt a 210. tanterem előtt gyülekezzenek!

Az írásbeli feladatlapok megoldására 50 perc áll rendelkezésre.

Az írásbeli vizsgák kezdete a tantárgyak sorrendjében:

 1. 09.00-09.50
 2. 10.00-10.50
 3. 11.00-11.50
 4. 12.00-12.50

Az írásbeli vizsga eredményének kihirdetése: 2016. június 16. 13.00, a 210. terem előtt

Értékelés

 • Az elégséges szint eléréséhez az írásbeli és szóbeli vizsgarészben együttesen 40%-ot kell elérni. A matematika, fizika és kémia tantárgyak esetében ez a határ 30%.
 • A szóbeli vizsgára bocsátás feltétele a vizsga írásbeli részén nyújtott legalább 25%-os teljesítmény. A matematika, fizika és kémia tantárgyak esetében ez a határ 15%.
 • Ha a tanuló már az írásbeli vizsgarészben teljesítette az elégséges szint eléréséhez szükséges 40 illetve 30%- ot, nem kell szóbeli vizsgát tennie.

A tanulmányi kötelezettségek nem teljesítése nem tanköteles korú tanuló esetében a tanulói jogviszony megszüntetését vonja maga után!

Ha tanköteles korú tanuló nem teljesíti tanulmányi kötelezettségét, magántanulói jogviszonyát az iskola visszavonja vagy kezdeményezi az illetékes gyámhatóságnál annak kivizsgálását, mi az oka annak, hogy a tanuló tanulmányi kötelezettségét nem teljesíti.

Diáknap és Balassa vers- és prózamondó verseny 2016.05.27.

Balassa vers- és prózamondó Diáknappal

Az idén 10. alkalommal rendezte meg a Tatabányai SZC Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskolája és Szakiskolája a névadójáról elnevezett Balassa Bálint Regionális Vers- és Prózamondó versenyt.

A megmérettetésen a régió 9-12. évfolyamos középiskolás diákjai vettek részt. Egy Balassa-verset, valamint  egy szabadon választott magyar író vagy költő művét kellett előadniuk. Az eseménynek az iskola díszterme adott otthont. A versenyt Császár Renáta tanárnő szervezte. A zsűri tagjai Hetényi Bálintné és Bérces Edit nyugalmazott pedagógusok, valamint Meszes Balázs korábbi iskolaigazgató, a Szakképzési Centrum főigazgató-helyettese voltak.

Eredmények:

1. Bakos Lilla (Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola)

2. Meszes Zsófia (Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola)

3. Chmela Károly (Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola)

különdíj: Papp Sára (Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola)

A szintén már hagyományosnak tekinthető Diáknap negyedszer került lebonyolításra. A Porubszky Krisztina tanárnő által szervezett programot rendőrségi bemutató nyitotta. Majd a diákok szabadtéri főzőversenyen és akadályversenyen vettek részt.

Fotó: Meszes Balázs átadja az első helyezett jutalmát

balassa_2016_3

balassa_2016_2