Diáknap, Balassa Vers- és Prózamondó Verseny a Balassában

Május 29-én iskolánk egy napon rendezte meg hagyományos Diáknapját, valamint a szintén nagy múltra visszatekintő Balassa Bálint Vers- és Prózamondó Versenyt.

A harmadik Diáknap rendezvényei 8 órától kezdődtek rendőrségi kutyás bemutatóval. Ezt követően a diákok osztályonként kétfelé váltak. Az egyik csoport az udvaron főzött, a másik a tanárok által szervezett akadályversenyen vett részt.

A tízállomásos versenyen összegyűjtött pontokat összesítették a főzőversenyen elért eredménnyel, melyet az iskola vezetősége és a szakács szakoktatók zsűriztek. Az első három helyezett tortát kapott jutalmul.

A vállalkozó kedvűek agyagkorongozhattak is.

Az osztályok közötti verseny végeredménye:

I.helyezett     11.C osztály

II.helyezett    10.D osztály

III.helyezett   11.D osztály

A vers- és prózamondó verseny az iskola dísztermében került lebonyolításra 10 órai kezdettel. A 9-12. évfolyamos diákoknak egy Balassa-művet, illetve egy szabadon választott író vagy költő művét kellett előadniuk.

A versenyt Császár Renáta, az iskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára nyitotta meg. Beszédében köszöntette a zsűri tagjait: Szepesi Zsuzsanna költőt és pedagógust, Fehér Csaba költőt és Simon Tibor nyugalmazott tanárt valamint a verseny részvevőit.

Röviden ismertette a verseny menetét is: elsőként a Balassa verset szavalja el a kilenc résztvevő, majd a szabadon választott író vagy költő műve következett.

Ezt követően Meszes Balázs iskolaigazgató a verseny hátteréről beszélt. Elmondta, hogy a költő-katona nevét 2005-ben vette fel az iskola, a verseny ekkortól kerül megrendezésre. Az idei versenyhez kapcsolódva azt is kiemelte, hogy Balassa Bálint 1594. május 30-án hunyt el vérveszteség és vérmérgezés miatt az Esztergom-szentkirályi katonai táborban, miután Esztergom ostroma során egy ágyúgolyó mindkét combját megsebesítette.

A verseny eredménye:

I.helyezett     Ross Péter (Zsigmondi Vilmos Gimnázium és Szakközépiskola)

II.helyezett    Krohn István (Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Esztergom)

III. helyezett  Bakos Lilla (Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola)

Különdíj       Pathó Gyöngyvér (Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola)

 

Köszönet illeti a programok szervezőit: Császár Renáta tanárnőt, Molnárné Porubszky Krisztina tanárnőt, Dávid Patrik tanár urat

Gárdai Nóra tanárnőt és Gaál Gábor tanár urat a reneszánsz asztal megterítéséért

A technikai feltételek biztosításáért: Kedves József műszaki vezetőt és iskolánk technikai dolgozóit

Tájékoztató a a 2015/2016. tanévi tankönyvellátásról

A 2015/2016. tanév tankönyvrendelésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket:

A tankönyvek árának fizetése a 2015/2016. tanévre postai utalványon történik, melyet az iskolában lehet átvenni

augusztus 27, 28, 31-én 08.00-14.00 óra között

A tankönyvek kiadása a postai befizetési szelvény bemutatásával lehetséges az alábbiak szerint:

10-11-12. évfolyam – 2015. augusztus 31. 08.00 – 14.00

9. évfolyam – 2015. szeptember 01. (első tanítási napon)

Az ingyenes tankönyvre jogosultak az évfolyamuknak megfelelő időpontban vehetik át könyveiket.

Indokolt esetben a tankönyvek árát kérjük legkésőbb 2015. szeptember 11-ig kiegyenlíteni és a befizetési szelvényt a következő tanítási napon bemutatni a könyvek kiadhatósága érdekében!

A tanulókkal eljuttatjuk a szülőknek az előzetes tankönyvlistát. Kérjük, hogy a listát a szülő aláírásával lássa el, ezzel jelezve, hogy a rendelési igényt fenntartja és tudomásul veszi az árat. Az ingyenes tankönyvet igénylők egyúttal aláírásukkal elismerik, hogy jogosultak az ingyenességre és igazolni tudják jogosultságukat.

Ha a szülő nem juttatja vissza a tankönyvlistát és másként sem nyilatkozik, akkor az azon szereplő összes tankönyv megrendelésre kerül! Kérjük, hogy az aláírt íveket a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2015. május 29-ig küldjék vissza azt az osztályfőnöknek! Ugyanerre az időpontra várjuk az ingyenességre való jogosultság igazolásait is!

Kérjük, hogy a tankönyvlistáról húzzák le azokat a tankönyveket, melyeket maguk be tudnak szerezni, ezért nem tartanak igényt megrendelésére. Erre kérjük az ingyenes tankönyvre jogosultakat is! A listán szereplő tankönyvekkel azonban – bárhogy is szerzik be azokat – a tanulóknak rendelkezniük kell a tanév elején! A szaktanárok nem tekinthetnek el a használatuktól!

Tudjuk, hogy sok család számára nagy anyagi terhet jelent a tankönyvek beszerzése, de kérjük, hogy számoljanak a megadott befizetési határidővel a zökkenőmentes tanévkezdés érdekében! A nyár folyamán iskolánk honlapján (www.keri-egom.sulinet.hu) vagy facebook-oldalán találnak majd friss információkat, ha változás történik az ütemezésben vagy új információkkal tudunk szolgálni.