Turisztikai szervező, értékesítő

Turisztikai szervező, értékesítő

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A turisztikai szervező, értékesítő szakember korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretekkel, továbbfejleszthető tudással rendelkezik.
A vállalkozás teljes körű tevékenységét végzi, irányítja, szervezi és ellenőrzi vezetői szinten (utazási irodában, idegenforgalmi hivatalokban, fizető-vendéglátás területén, szabadidőközpontokban).
Közreműködik a felsővezetői döntést igénylő üzleti, gazdálkodási, pénzügyi, marketingtervek kidolgozásában.
Komplex feladatokat önállóan végrehajt, irányít és ellenőriz. Összeállítja a vállalkozás árualap-kínálatát reklámozza, kialakítja a cég arculatát. Megszervezi a turisztikai termékek értékesítését, figyelemmel kíséri a gazdasági szempontok érvényesülését. Folyamatos kapcsolatot tart a turisztikai piac szereplőivel. Gondoskodik a folyamatos munkamenet biztosításáról.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– komplex módon átlátni a vállalkozás valamennyi munkafolyamatát, és a felső vezetés  utasítása alapján irányítani
– működtetni a vállalkozás internetes oldalát
– közreműködni a vállalkozás üzleti stratégiájának, szervezeti működésének kialakításában, illetve a cégarculat meghatározásában
– összeállítani a vállalkozás árualap-kínálatát, megszervezni az értékesítés munkafolyamatait
– komplex feladatokat végrehajtani, irányítani, ellenőrizni (továbbképzések szervezése, bonyolítása, pályázatok készítése)
– üzleti kapcsolatot tartani a turisztikai piac szereplőivel
– biztosítani a folyamatos munkamenetet a vállalkozás minden munkaterületén

A szakképesítéssel betölthető munkakörök:
Belföldi társasutazási ügyintéző
Fizetővendég-szolgálati ügyintéző
Idegenforgalmi ügyintéző
Turisztikai referens
Turisztikai szervező
Utas szervező
Utazási előadó
Utazási irodai utasszervező
Utazási irodai ügyintéző
Utazási referens
Utazási ügyintéző
Utaztatási előadó
Üdülésszervező
Üdültetési előadó