Irodai titkár szakképesítés

A szakképesítéssel rendelkező képes:
–     számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni
–     külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani, kezelni, tárolni
–     számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni
–     vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat
–     ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat
–     ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat
–     ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani
–     irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni
–     feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni
–     megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven
–     ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven
–     leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven
–  szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy  idegen nyelven

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

Iskolatitkár
Óvodatitkár
Szerkesztőségi titkár
Színházi titkár
Adminisztrációs ügyintéző
Alapítványi ügyintéző
Bírósági adminisztrátor
Bírósági írnok
Dokumentációs ügyintéző
Hirdetési adminisztrátor
Írnok
Műhelyírnok
Office coordinator
Sajtófigyelő adminisztrátor
Szállodai adminisztrátor
Tanfolyami adminisztrátor
Tanszéki adminisztrátor
Tanulmányi adminisztrátor
Ügyészségi adminisztrátor
Üzemírnok
Gépíróasszisztens
Számítógépes szövegszerkesztő
Adatrögzítő
Adatrögzítő adminisztrátor
Pénzintézeti adatrögzítő
Számítógépes adatrögzítő
Munkaügyi nyilvántartó
Munkaügyi ügyintéző
Személyi adat nyilvántartó
Személyi nyilvántartó
Személyzeti adminisztrátor
Tagnyilvántartó
Tanuló nyilvántartó
Iktatásirányító
Irodai ügyvitel-irányító
Irodakoordinátor
Személyi titkár

 A szakmai képzés tantárgyai

MODUL               SZÁMA

MODUL NEVE

Órarendi tantárgyak

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

Munkahelyi egészség és biztonság elmélet

11499-12

Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II. elmélet

11498-12

Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I. angol elmélet
Foglalkoztatás I. német elmélet

10067-12

Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés

Gépírás és iratkezelés gyakorlat
Levelezési ismeretek elmélet
Levelezési gyakorlat

10070-12

Munkahelyi kommunikáció

Kommunikáció alapjai elmélet
Üzleti kommunikáció gyakorlat

10066-12

Gazdálkodási alapfeladatok

Gazdasági alapismeretek elmélet
Jogi ismeretek elmélet
Vállalkozási ismeretek elmélet

10073-12

Titkári ügyintézés

Üzleti adminisztráció gyakorlat
Ügyviteli ismeretek elmélet

10072-12

Rendezvény- és programszerevezés

Rendezvény és programdokumentáció alapjai elmélet
Rendezvény és programdokumentáció a gyakorlatban gyakorlat

10071-12

Hivatali kommunikáció magyar és idegen nyelven

Hivatali protokoll ismeretek elmélet
Szakmai idegen nyelv gyakorlat angol
Szakmai idegen nyelv gyakorlat német