Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–    a kis-és középvállalkozások (kkv.) működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatokat átlátni, és munkája során a kapcsolódó adminisztratív feladatokat ellátni,

–    közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében,

–    előkészíteni és részt venni a pénzforgalom és hitelezési feladatok kapcsolódó adminisztrációjában,

–    vezetni a pénzügyi-, és adónyilvántartásokat, valamint határidőre teljesíteni a kapcsolódó kötelezettségeket,

–    közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban,

–    részt venni a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladatfinanszírozásban,

–    vezetni a pénzügyi és gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat,

–    ellátni a kkv. könyvelési, beszámolási, ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó teendőket,

–    részt venni a költségszámításokban, a leltározásban és az ehhez kapcsolódó feladatok megszervezésében,

–    közreműködni az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátásában,

–    nyilvántartani a megrendeléseket és szerződéseket,

–    egyeztetni a bejövő és kimenő számlákat,

–    közreműködni a rendelkezésre álló statisztikai információk birtokában a vállalkozás üzleti terv fejezeteinek elkészítésében,

–    vezetni az egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokat,

–    ellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, adó- és járulék-nyilvántartás, stb.) feladatokat,

–    közreműködni a munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatosan,

–    értelmezni és kitölteni a bér- és társadalombiztosítási nyomtatványokat,

–    használni a pénzforgalmi számítógépes programcsomagot,

–    összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából,

–    munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni,

–    feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni.

 

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

Pénzügyi asszisztens

Pénzügyi koordinátor

Pénzügyi referens

Pénztáros

Számlaellenőr

Bérellenőr

Bérelőkészítő

Bérelszámolási ellenőr

Bérszámfejtő

Bérszámfejtő és kalkulátor

Bérügyi adminisztrátor

Bérügyi asszisztens

Bérügyi előadó

Bérügyi ügyintéző

Bérügyintéző

Társadalombiztosítási ügyintéző

Analitikus könyvelő

Analitikus nyilvántartó

Anyagkönyvelő

Banki könyvelő

Díjkönyvelő

Folyószámla könyvelő

Forgalmi könyvelő

Gépkönyvelő

Készletkönyvelő

Kontírozó könyvelő

Könyvelői adminisztrátor

Leíró könyvelő

Irodai adminisztrátor

Vállalati pénztáros

Pénzügyi nyilvántartó

Számlázási ügyintéző

Számviteli adminisztrátor

Iratkezelő

Tárgyi eszköz-nyilvántartó

Vagyonnyilvántartó

Anyaggazdálkodási nyilvántartó

A szakmai képzés tantárgyai

 

MODUL               SZÁMA

MODUL NEVE

Órarendi tantárgyak

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

Munkahelyi egészség és biztonság elmélet

11499-12

Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II. elmélet

11498-12

Foglalkoztatás I.

Szakmai idegen nyelv angol
Szakmai idegen nyelv német
Foglalkoztatás I. angol elmélet
Foglalkoztatás I. német elmélet

11504-12

Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

Gazdasági és jogi alapismeretek elmélet
Ügyviteli gyakorlatok
Általános statisztika elmélet
Statisztika gyakorlat
Pénzügyi alapismeretek elmélet
Pénzügyi gyakorlat
Adózási alapismeretek elmélet
Adózás gyakorlat
Számviteli alapismeretek elmélet
Számviteli gyakorlat

10152-12

Kis és középvállalkozások gazdálkodási feladatai

Kis- és középvállalkozások gazdálkodása elmélet
Üzleti terv készítése gyakorlat

10153-12

Könyvvezetési feladatok

Könyvvezetés elmélet
Pénzforgalmi könyvvitel gyakorlat

101506-12

Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok

Vállalkozásfinanszírozás elmélet
Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat
Adózás elmélet
Elektronikus adóbevallás gyakorlata

10151-12

Bérügyi szakfeladatok ellátása

Bérügyi feladatok elmélet
Bérügyi gyakorlat

10154-12

Munkaerőgazdálkodás

Munkaerőgazdálkodás elmélet
Bérszámfejtési gyakorlat

10155-12

Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása

Társadalom-biztosítás elmélet
TB gyakorlat